KŘÍŽOVÁ CESTA V KOCLÉŘOVĚ - VÍTĚZNÉ

POUTNÍ AREÁL U STUDÁNKY

V KOCLÉŘOVĚ - VÍTĚZNÉ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

USKUPENÍ STUDNY, SOCHY ARCHANDĚLA MICHAELA A DŘEVĚNÝ KŘÍŽ S KORPUSEM

JAK JSME JIŽ MOHLI PŘI NAŠEM PUTOVÁNÍ PO KŘÍŽOVÝCH CESTÁCH POZNAT, VZNIK NEMALÉHO POČTU POUTNÍCH MÍST JE SPOJEN S VYKONÁNÍM URČITÉHO ZÁZRAKU, S VYLÉČENÍM NEVYLÉČITELNÉHO ČI SE ZJEVENÍM VE SNU. NA PODOBNÉM ZÁKLADĚ POVSTALO I POUTNÍ MÍSTO NA KRÁLOVÉDVORSKU NEDALEKO KOCLÉŘOVA, TVOŘÍCÍHO JEŠTĚ SE ČTYŘMI VESNIČKAMI OBEC VÍTĚZNOU.

SOCHA ARCHANDĚLA MICHAELA

KAPLE U PRAMENE S "LÉČIVOU VODOU"

TAKÉ ZDE TÉMĚŘ SLEPÁ ŽENA, MATKA KNIHAŘE IGNÁCE TOMÁŠE, NAŠLA UZDRAVENÍ PO SNOVÉM ZJEVENÍ PANNY MARIE, KTERÁ ŽENĚ PORADILA, ABY V BLÍZKÉM LESE VYKOPALA U STROMU BEZ KOŘENŮ PRAMEN VODY A V NĚM SE UMYLA. TATO UDÁLOST SE STALA V ROCE 1848 A NOVINA O ZÁZRAČNÉM ZDROJI VODY SE IHNED ROZLETĚLA DO ŠIRÉHO OKOLÍ. JE NASNADĚ, ŽE DALŠÍ ZÁZRAČNÁ UZDRAVENÍ NA SEBE NENECHALA DLOUHO ČEKAT. A PROTOŽE POUTNÍKŮ PŘICHÁZELO STÁLE VÍCE A VÍCE, PRAMEN VODY BYL UPRAVEN A NA JEHO MÍSTĚ BYLA ZBUDOVÁNA STUDNA. MÍSTU SE ZAČALO ŘÍKAT „U STUDÁNKY PANNY MARIE“.

KAPLIČKA "KRISTUS NA HOŘE OLIVETSKÉ"

PRVNÍ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

JIŽ Z ROKU 1852, PŘESNĚ ZE DNE, KDY SLAVÍME SVÁTEK TŘÍ KRÁLŮ, MÁME PRVNÍ ZMÍNKU O DŘEVĚNÉ KAPLI, ZASVĚCENÉ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ. DO KAPLE PŘINÁŠELI VYLÉČENÍ VDĚČNÍ POUTNÍCI DĚKOVNÉ OBRAZY S MOTIVY JEJICH UZDRAVENÍ. NA JEDNOM Z NICH JE UZDRAVENÝ JOSEF KEIL Z NOUZOVA, KTERÝ TRPĚL PADOUCNICÍ. FILOMENA WIHANOVÁ ZANECHALA V KOSTELE DVĚ BERLY. V ROCE 1896 NÁSLEDOVALA ZJEVENÍ PANNY MARIE A PO NĚKOLIKA DNECH MODLITEB A OMÝVÁNÍ NOHOU, ODLOŽILA BERLE A DOKONČILA KŘÍŽOVOU CESTU BEZ NICH.

RELIEFY KŘÍŽOVÉ CESTY POCHÁZEJÍ Z BLANENSKÝCH ŽELEZÁREN

LITINOVÝ KŘÍŽ ZASTUPUJE DVANÁCTÉ ZASTAVENÍ

V ROCE 1862 BYLA K DŘEVĚNÉ KAPLI PŘISTAVĚNA KAPLE OLIVETSKÉ HORY A TAKÉ SAMOTNÁ KŘÍŽOVÁ CESTA. DVANÁCT PÍSKOVCOVÝCH SLOUPKŮ BYLO OSAZENO LITINOVÝMI ODLITKY S MOTIVY POSLEDNÍ CESTY JEŽÍŠE KRISTA /VYROBENY V BLANENSKÝCH ŽELEZÁRNÁCH/ A ROZMÍSTĚNO V BLÍZKÉM LESÍKU; ZASTAVENÍ DVANÁCTÉ – KALVÁRIE, JE ZPODOBNĚNA KRISTEM NA LITINOVÉM KŘÍŽI, ZASTAVENÍ ČTRNÁCTÉ ZASTUPUJE ZDĚNÁ KAPLE BOŽÍHO HROBU.

BOŽÍ HROB - ZASTAVENÍ ČTRNÁCTÉ

JEŽÍŠ KRISTUS V BOŽÍM HROBĚ

V LETECH 1889 – 1891 CELÝ AREÁL DOPLNIL NOVOROMÁNSKÝ POUTNÍ KOSTEL NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE A MOHUTNÉ, VELICE ŠIROKÉ PÍSKOVCOVÉ SCHODIŠTĚ. KOSTEL BYL POTÉ CELÝ VYMALOVÁN MÍSTNÍM MALÍŘEM FRANTIŠKEM SCHREIEREM.

PŘESTOŽE JE PŘED VÁLKOU POUTNÍ MÍSTO NAVŠTĚVOVÁNO HLAVNĚ NĚMECKÝMI VĚŘÍCÍMI, POUTĚ KE STUDÁNCE POKRAČUJÍ I PO ROCE 1945. AŽ V LETECH SEDMDESÁTÝCH ZAČÍNAJÍ VELKÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE TÝKAJÍ ŠPATNÉHO TECHNICKÉHO STAVU JAK KOSTELA, TAK TAKÉ OKOLNÍCH STAVEB I SAMOTNÉ KŘÍŽOVÉ CESTY. ZANIKAJÍ DVĚ ZDĚNÉ KAPLIČKY A ZAČÍNÁ TRPĚT I VNITŘNÍ VÝMALBA KOSTELA, DO KTERÉHO ZATÉKÁ.

AŽ PO ROCE 1989 SE AREÁLU HLAVNĚ ZÁSLUHOU KRÁLOVÉDVORSKÉHO FARÁŘE P. FRANTIŠKA BENEŠE A BÝVALÝCH NĚMECKÝCH RODÁKŮ DOSTÁVÁ ZASLOUŽENÉ POZORNOSTI A HLAVNĚ I FINANČNÍ POMOCI. PRVNÍ NOVODOBÁ POUŤ JE NA OPRAVENÉM MARIÁNSKÉM POUTNÍM MÍSTĚ U STUDÁNKY USKUTEČNĚNA 5. ČERVENCE 1992 K SVÁTKU NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE.

POUTNÍ KOSTEL NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?