KŘÍŽOVÁ CESTA V MALÝCH SVATOŇOVICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MALÉ SVATOŇOVICE

KOSTEL SV. PANNY MARIE SEDMIRADOSTNÉ

NAVŠTIVME DNES KRÁSNÉ MÍSTO V SEVEROVÝCHODNÍCH ČECHÁCH, MÍSTO ZNÁMÉ DOLOVÁNÍM, ALE TAKÉ NAROZENÍM SVĚTOZNÁMÉHO SPISOVATELE KARLA ČAPKA, MÍSTO ROZKLÁDAJÍCÍ SE POD VÝBĚŽKY JESTŘEBÍCH HOR A MEZI ZDEJŠÍM LIDEM ZNÁMÉ JAKO STUDÁNKA. POJĎME NAVŠTÍVIT MĚSTEČKO MALÉ SVATOŇOVICE.

SPISOVATEL KAREL ČAPEK

BAROKNÍ KAPLE NAD STUDÁNKOU

NA MÍSTĚ, KDE DNES STOJÍ ZDĚNÁ KAPLE SE STUDÁNKOU A OBRAZEM TŘEŠNĚ S POSTAVOU PANNY MARIE S JEŽÍŠKEM, STÁLA V ROCE 1715 TŘEŠEŇ, KTERÁ V KRUTÝCH MRAZECH ROKU 1709 USCHLA. POD JEJÍMI KOŘENY VYTÉKALA SEDMIPRAMENNÁ STUDÁNKA. NA PODZIM ZMÍNĚNÉHO ROKU 1715 ZAVĚSIL NA NI ROLNÍK VÁCLAV ŠREJBER SOŠKU PANNY MARIE. TA MĚLA PŮVODNĚ ZDOBIT VÝKLENEK VRAT JEHO STAVENÍ, ALE LIDÉ CHODÍCÍ KE STUDÁNCE JEJ PŘESVĚDČILI, ABY SOŠKU POVĚSIL PRÁVĚ NA SUCHOU TŘEŠEŇ. HNED NA NÁSLEDUJÍCÍ SVÁTEK DUŠIČEK DOŠLO K ZÁZRAČNÉMU UZDRAVENÍ DAVIDA DRÖSCHELA ZE SLAVĚTÍNA. TEN TRPĚL EPILEPSIÍ A MĚL CHROMÉ NOHY I RUCE. ZDÁLO SE MU, ŽE JE VE SVATOŇOVICÍCH U STUDÁNKY A NAD NÍ NA SUCHÉ TŘEŠNI JE SOŠKA PANNY MARIE. HLAS JEJ VYBÍZEL, ABY TAM ŠEL, VODOU ZE STUDÁNKY SE OMÝVAL A JI PIL. KDYŽ BUDE S DŮVĚROU PROSIT NA PŘÍMLUVU PANNY MARIE, DÁ MU PÁN BŮH ZDRAVÍ. NEJDŘÍVE NEVĚŘIL, ALE KDYŽ SE SEN JEŠTĚ DVAKRÁT OPAKOVAL, NECHAL SE NA SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 1. LISTOPADU ROKU 1715 DOVÉZT NA TRAKAŘI KE STUDÁNCE DO SVATOŇOVIC A POTÉ, CO SE OMÝVAL A PIL JEJI VODU, UZDRAVIL SE. A ROK NÁSLEDUJÍCÍ, TEDY SEDM LET PO USCHNUTÍ TŘEŠNĚ, TATO NA SVÁTEK SV. JANA KŘTITELE NA SEDMI VĚTVÍCH VYPUČELA A NA SVATÉHO VÁCLAVA TOHO ROKU PŘINESLA DOZRÁLÉ PLODY. TATO UDÁLOST, O NÍŽ SE ZPRÁVA VBRZKU ROZLETĚLA DO VŠECH STRAN, VEDLA K ZALOŽENÍ POUTNÍHO MÍSTA A VLASTNĚ I SAMOTNÝCH MALÝCH SVATOŇOVIC.

STUDÁNKA S MOZAIKOU ZNÁZORŇUJÍCÍ ZMÍNĚNOU POVĚST

VSTUPNÍ BRÁNA DO MARIÁNSKÉHO SADU

ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY, VZADU ZDĚNÁ KAPLE MARIÁNSKÉ CESTY

VĚHLAS POUTNÍHO MÍSTA NEUSTÁLE STOUPAL. NÁCHODSKÁ KNĚŽNA ANNA LUDMILA VIKTORIA PICCOLOMINI DE ARRAGONA /V NĚKTERÝCH PRAMENECH JE DRUHÉ JMÉNO UVÁDĚNO JAKO MARIE/, POD JEJÍŽ SPRÁVU SVATOŇOVICE PATŘILY, TEDY NEVÁHALA A NECHALA NEJPRVE V ROCE 1732 POSTAVIT NAD STUDÁNKOU KAMENNOU BAROKNÍ KAPLI, DO KTERÉ NECHALA PŘENÉST SOŠKU ZE SUCHÉHO STROMU. O DVA ROKY POZDĚJI NA ZÍSKANÝCH POZEMCÍCH DALA VYSTAVĚT POUTNÍ KOSTEL, LÁZNĚ A PANSKOU HOSPODU. A SOŠKA PANNY MARIE PUTOVALA Z KAPLE NA OLTÁŘ NOVÉHO KOSTELA, ZASVĚCENÉHO SEDMI RADOSTEM P. MARIE. KOSTEL V TÉ DOBĚ MĚL ZDĚNÝ PRESBYTÁŘ, ALE HLAVNÍ LOĎ BYLA SROUBENA Z MOHUTNÝCH TRÁMŮ. ZA DALŠÍ MAJITELKY NÁCHODSKÉHO PANSTVÍ, KNĚŽNY ZAHÁŇSKÉ ZNÁMÉ Z „BABIČKY“ BOŽENY NĚMCOVÉ, BYLA V LETECH 1830 – 1831 TATO DŘEVĚNÁ ČÁST KOSTELA STRŽENA A VYBUDOVÁNA Z KAMENE. 

DRUHÉ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

PROTOŽE MÍSTO BYLO BOHATĚ NAVŠTĚVOVÁNO POUTNÍKY I V DALŠÍCH LETECH, BYL AREÁL DÁLE ROZŠIŘOVÁN. V LETECH 1891 – 1893 ZÁSLUHOU SPOLKU PRO ZVELEBENÍ POUTNÍHO MÍSTA BYL VELICE CITLIVĚ DOPLNĚN TZV. MARIÁNSKÝM SADEM DLE PROJEKTU ARCHITEKTA EDMUNDA CHAURY Z ČERVENÉHO KOSTELCE, KTERÝ SÁM VÝSTAVBU TAKÉ ŘÍDIL. ZDĚNÉ KAPLIČKY MARIÁNSKÉ CESTY BYLY POSTAVENY V ROCE 1892. OBRAZY SEDMI RADOSTÍ PANNY MARIE NAMALOVAL BÝVALÝ ŽÁK SVATOŇOVICKÉ ŠKOLY AKADEMICKÝ MALÍŘ JOSEF COBL. KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA ZBUDOVÁNA O ROK POZDĚJI A JEJI KOLOROVANÉ PLASTIKY POCHÁZEJÍ Z DÍLNY TRUTNOVSKÉHO MALÍŘE IGNÁCE RUSSE. V ROCE 1906 BYLA POSTAVENA KAPLE BOŽÍHO HROBU, UVNITŘ VYZDOBENA ARAUKARITY (ZKAMENĚLÝM DŘEVEM) A ALABASTROVOU SOCHOU MRTVÉHO JEŽÍŠE KRISTA OD ZNÁMÉHO NOVOPACKÉHO SOCHAŘE ANTONÍNA SUCHARDY.

KAPLE BOŽÍHO HROBU

INTERIÉR KAPLE BOŽÍHO HROBU

V ROCE 1934 BYLA JEŠTĚ PŘISTAVĚNA KAPLE PANNY MARIE LURDSKÉ, VE KTERÉ V ROCE 1948 VZNIKLA LURDSKÁ JESKYNĚ S TEKOUCÍ VODOU A OZDOBENÁ OPĚT MNOŽSTVÍM ARAUKARITŮ.

KAPLE PANNY MARIE LURDSKÉ

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?