KŘÍŽOVÁ CESTA NA HORÁCH U ČESKÉ TŘEBOVÉ

KŘÍŽOVÁ CESTA

NA HORÁCH V ČESKÉ TŘEBOVÉ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ ČESKÁ TŘEBOVÁ

POUTNÍ KAPLE PANNY MARIE POMOCNÉ

PRVNÍCH SEDM ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

VYDÁVÁME SE DO KRAJE POD ORLICKÝMI HORAMI A NAVŠTÍVÍME MĚSTO ŽELEZNIČÁŘŮ – ČESKOU TŘEBOVOU. NEDALEKO MĚSTA, NA TURISTICKÉ STEZCE NA KOZLOVSKÝ KOPEC A DO OBCE KOZLOV, KTERÁ JE ZNÁMÁ POBYTEM MALÍŘE MAXE ŠVABINSKÉHO, SE ROZKLÁDAJÍ BÝVALÉ LÁZNĚ ZVANÉ HORY NEBO TAKÉ NA HORÁCH.

DŘÍVE TO BÝVALO OBLÍBENÉ POUTNÍ MÍSTO VZNIKLÉ PŘI TZV. PAVLOVĚ STUDÁNCE, JEJÍŽ VODĚ, JAK BÝVALO ZVYKEM, BYLY PŘISUZOVÁNY ZÁZRAČNÉ ÚČINKY. V ROCE 1744 ZDE BYLA VYBUDOVÁNA DŘEVĚNÁ ŠESTIBOKÁ KAPLE PANNY MARIE A TO NA MÍSTĚ STROMU, NA KTERÉM BYL OD NEPAMĚTI ZAVĚŠEN JEJÍ SVATÝ OBRÁZEK. KAPLI POSTAVIL TESAŘ Z ČESKÉ TŘEBOVÉ, KTERÉMU SE TŘIKRÁT PO SOBĚ ZDÁL SEN, ŽE MÁ U PRAMENE POTOKA ZALOŽIT KAPLI. V ROCE 1787 ZA JOSEFÍNSKÝCH REFOREM BYLA KAPLE Z NAŘÍZENÍ ÚŘADŮ ZNIČENA OHNĚM. V ROCE 1811 SE ZAČALA STAVĚT KAPLE ZDĚNÁ A TO V EMPÍROVÉM STYLU. BYLA DOKONČENA V ROCE 1838; V ROCE 1844 SE DOKONČILO MASIVNÍ KAMENNÉ SCHODIŠTĚ.

A CO KŘÍŽOVÁ CESTA KVŮLI KTERÉ JSME NA TATO MÍSTA PŘIŠLI. JEDNÁ SE O NÍZKÉ PÍSKOVCOVÉ BLOKY, USPOŘÁDANÉ DO DVOU K SOBĚ ZBÍHAJÍCÍCH SE ŘAD PO SEDMI ZASTAVENÍCH A UMÍSTĚNÝCH V PROSTORU MEZI KAMENNÝM SCHODIŠTĚM KE KAPLI A STUDÁNKOU. POCHÁZEJÍ Z ROKU 1907 A PATŘÍ TEDY SPÍŠE MEZI TY MLADŠÍ HISTORICKÉ KŘÍŽOVÉ CESTY, KTERÉ V NAŠÍ ZEMI STOJÍ.

LÉČIVÁ VODA DALA VZNIKNOU MENŠÍM LÁZNÍM; PŮVODNĚ DŘEVĚNÁ LÁZEŇSKÁ BUDOVA BYLA PO POŽÁRU V ROCE 1770 POSTAVENA JAKO ZDĚNÁ A PŘISTAVĚN BYL ROUBENÝ HOSTINEC. MÍSTO JE ROVNĚŽ ZNÁMÉ POBYTEM BOŽENY NĚMCOVÉ V ROCE 1851.

ČESKÁ TŘEBOVÁ: JMÉNA MÍSTNÍ S VÝKLADEM A POVĚSTMI K NIM SE VZTAHUJÍCÍMI.

PODÁVÁ JAN TYKAČ.

O KAPLI NA HORÁCH

PO ZAHYNUTÍ UHRŮ V NYNĚJŠÍCH UHROVÝCH DOLECH, PŘIŠLA PRÝ JAKÁSI ŠLECHTIČNA UHERSKÁ, ZTRATIVŠÍ ZDE SYNA, V TATO MÍSTA A PŘIŠLA TÉŽ KE STUDÁNCE NA HORÁCH. ZDE POVĚSILA NA STROM OBRÁZEK PANNY MARIE. DRVÁČI OBRÁZEK TEN NAŠLI A NEVĚDOUCE, JAK SE NA STROM DOSTAL, ROZHLÁSILI POVĚST O ZÁZRAKU. KDYŽ POTOM BYLA TU POSTAVENA KAPLE, PŘIŠEL OBRÁZEK DO NÍ.

O KAPLI NA HORÁCH

DRVÁČI ŠTÍPALI V LESE NA HORÁCH DRVA. JEDNOMU UKÁZAL SE V KLÁTU OBRAZ PANNY MARIE. NEŽ ON NEDBAJE TOHO, ŠTÍPAL DÁLE A PAK SE MU OBJEVIL OBRAZ V KAŽDÉ ŠTĚPINĚ. TO ZAVDALO PŘÍČINU KU ZŘÍZENÍ KAPLE.

O KAPLI NA HORÁCH

KDYŽ ČECHOVÉ ODPADLI OD KATOLICKÉ VÍRY, NĚKTEŘÍ JEŠTĚ SE JÍ DRŽELI A ZDE NA HORÁCH POVĚSILI OBRAZ PANNY MARIE POMOCNICE A TAJNĚ K NĚMU NA MODLENÍ CHODILI. POZDĚJI ZŘÍDILI OLTÁŘÍK ZE DŘEVA A KORÁBŮ (KURY).

O KAPLI NA HORÁCH

OD DÁVNÝCH DOB BYL TU PRÝ NA STROMĚ OBRÁZEK ?. ?. ZA PANOVÁNÍ MARIE TEREZIE VZNIKLA DŘEVĚNÁ KAPLE, A TO Z PŘÍČINY TAKOVÉ. V ČESKÉ TŘEBOVÉ ŽIL TESAŘ JEDEN, JEMUŽ SE TŘIKRÁTE ZA SEBOU ZDÁLO, ŽE MÁ NA HORÁCH POSTAVITI KAPLI. NAŠEL SI TEDY PODPOROVATELE, KTEŘÍ DALI DŘÍVÍ A JINÉ; ON PAK DAROVAL SVOU PRÁCI A TAK SE SYNEM VYSTAVĚL ROUBENOU KAPLI.

O ZÁZRAČNÉ STUDÁNCE NA HORÁCH

LIDÉ ZNAJÍCE OD PRADÁVNA LÉČIVOU MOC VODY TÉTO, CHODILI SEM Z BLÍZKA I Z DÁLI, ABY JI PILI NEBO SE JÍ OMÝVALI. DOSÁHŠE PAK UZDRAVENÍ OD NEDUHŮ SVÝCH, HÁZELI Z VDĚČNOSTI PENÍZE DO POSVÁTNÉHO VÝVAŘISKA, KTERÉŽ TU NEPORUŠENY LEŽELY, A TO AŽ ZA DOBY MARIE TEREZIE, KDY JAKÝSI NEHODNÝ MLADÍK Z ČESKÉ TŘEBOVÉ, P....A JMÉNEM, JE ODCIZOVAL A UTRÁCEL. NEŽ STIHLA HO POKUTA: ONEMOCNĚL OČIMA. TU RADILI MU NĚKTEŘÍ, ABY SI OČI „HORSKOU" VODOU OMÝVAL. P.....A POSLECHL A OZDRAVĚL. ŠEL PAK DO SEBE A POLEPŠIL SE. PONĚVADŽ POTOM VÍCE A VÍCE LIDÍ SEM PŘICHÁZELO, NAŠLI SE LIDÉ, KTEŘÍ ZA PŘISPĚNÍ OBCE TŘEBOVSKÉ A SVINOVSKÉ DŘEVĚNOU KAPLI ZDE POSTAVITI DALI. NYNĚJŠÍ KAPLE KAMENNÁ POCHÁZÍ Z POČÁTKU 19. STOLETÍ, KDY I PŘEKLENUTÍ STUDÁNKY SE STALO. DIVY, JEŽ SE HORSKOU VODOU STALY, BYLY POTOM HOJNĚJŠÍ. ZA NYNĚJŠÍ DOBY NÁVŠTĚVY POUTNÍKŮV UBÝVÁ, ALE VODA POŽÍVÁ DOSUD ÚCTY A DŮVĚRY U MNOHÝCH. (DLE PAMĚTNÍ KNIHY.)

O ZÁZRAČNÉ STUDÁNCE NA HORÁCH

V SLOUPNICI JE POVĚST, ŽE VODA U KAPLE NA HORÁCH POCHÁZÍ OD NICH. V SLOUPNICI MÍVALI PRÝ VÍCE VODY NEŽ NYNÍ A STÁL U NÍ MLÝN. JEDNOHO DNE PŘIŠLI TAM CIKÁNI. MLYNÁŘKA BYLA SKOUPÁ A ODBYLA ŽEBRAJÍCÍ CIKÁNKU, NIČEHO JÍ NEDAVŠI. CIKÁNKA SE ROZZLOBILA A POHROZILA NA MLÝN PĚSTÍ. „POTOMÁ" PRÝ NĚCO STRČILA DO VANTROK, A VODA, JAK BY UŤAL, PŘESTALA TÉCI. A TO JE TA NA HORÁCH U ČESKÉ TŘEBOVÉ.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?