KAPLE PANNY MARIE, OBECNĚ ZVANÁ „HORÁKOVA“

KŘÍŽOVÁ CESTA V DOLNÍ DOBROUČI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DOLNÍ DOBROUČ

ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

ZAKLADATEL HORÁKOVY KAPLE, ROLNÍK BERNARD DUŠEK Z DOLNÍ DOBROUČE, V POLOVINĚ 19. STOLETÍ VÁŽNĚ ONEMOCNĚL. BYLO MUTEHDY KOLEM ČTYŘICÍTKY. PŘESTOŽE SE OBRÁTIL NA PŘEDNÍ LÉKAŘE I NA VYHLÁŠENÉ PRAŽSKÉ KLINIKY, LÉČENÍ STÁLE NEPOMÁHALO.

V JEHO LESE NAD VESNICÍ VYVĚRAL PRAMEN DOBRÉ VODY A NEDALEKO NĚHO BYL NA STROMĚ ZAVĚŠEN OBRÁZEK PANNY MARIE. HOSPODÁŘ V ZOUFALSTVÍ ZE SVÉHO ZDRAVÍ CHODÍVAL DO TĚCHTO MÍST VELMI ČASTO, JEDNAK KVŮLI VŘELÉ MODLITBĚ, JEDNAK I Z DŮVODU OPRAVDU CHUTNÉ ČERSTVÉ VODY. JEDNOHO DNE ZDE PŘED PANENKOU MARIÍ UČINIL SLIB, ŽE POKUD SE UZDRAVÍ, POSTAVÍ K JEJÍ CTI V TĚCHTO MÍSTECH KAPLIČKU. JAKÉ BYL PŘEKVAPENÍ, KDYŽ SE OPRAVDU ZAČAL UZDRAVOVAT. PO SVÉM ÚPLNÉM UZDRAVENÍ VŠAK SVŮJ DANÝ SLIB NEDODRŽEL A MÍSTO KAPLE NECHAL U PRAMENE POSTAVIT POUZE SLOUPEK S MARIÁNSKOU SOŠKOU.    

KLASICISTNÍ PORTÁL HLAVNÍHO VSTUPU DO KAPLE

ZA NĚJAKÝ ČAS SE NEMOC OPĚT VRÁTILA A VŠE ZAPOČALO ZNOVA. LÉKAŘI SI OPĚT S JEHO ZDRAVÍM RADY NEVĚDĚLI. ALE JEDNÉ NOCI SE MU ZDÁL SEN, VE KTERÉM USLYŠEL JEMNÝ HLAS: „TYS NESPLNIL TO, CO JSI SLÍBIL“. HNED DRUHÝ DEN DUŠEK OBNOVIL SVŮJ SLIB A POČAK S VÝSTAVBOU KAPLE. ROKU 1866 JEJÍ STAVBU DOKONČIL A KAPLE BYLA ZASVĚCENA PANNĚ MARII. BERNARD DUŠEK SE POTÉ, CO KONEČNĚ SPLNIL SVŮJ SLIB, DOŽIL V PLNÉ SVĚŽESTI UCTYHODNÝCH 87 LET. ZEMŘEL V ROCE 1901.

PILÍŘOVÁ KAPLIČKA PANNY MARIE NAD STUDÁNKOU

BERNARD DUŠEK MĚL SYNA JANA, KTERÝ STUDOVAL UČITELSTVÍ, ALE STUDIA NEDOKONČIL. PRO NEDOSTATEK UČITELŮ BYL ROKU 1872 PŘIJAT JAKO VÝPOMOCNÝ UČITEL A V TÉTO FUNKCI PŮSOBIL AŽ DO ROKU 1896. PROTOŽE UČIL PO OKOLNÍCH ORLICKÝCH HORÁCH, ZAČALO SE MU PŘEZDÍVAT „HORÁK“. POJMENOVÁNÍ SE PŘENESLO I NA OSTATNÍ ČLENY RODINY, A TÍM TAKÉ I NA KAPLI, KTEROU NECHAL VYSTAVĚT JEHO OTEC.

ODPOČINKOVÝ ALTÁN A MARIÁNSKÁ STUDÁNKA

JAN DUŠEK – HORÁK ZAKOUPIL PRO HORÁKOVU KAPLI HLAVNÍ OLTÁŘNÍ OBRAZ A JAKO DOBRODINEC SE ZACHOVAL I VE SVÉ OBCI. V DOLNÍ DOBROUČI POSTAVIL CHUDOBINEC, JEHOŽ BUDOVA STOJÍ DODNES, A KTERÝ SPRAVOVAL AŽ DO SVÉ SMRTI V ROCE 1919. ZE SVÉHO DĚDICTVÍ NECHAL V OBCI ZA KOSTELEM ZŘÍDIT ŠPITÁL, ÚTULEK PRO NEMOCNÉ. FINANČNĚ SE VŠAK TAK VYČERPAL, ŽE ZEMŘEL ÚPLNĚ CHUDÝ.

HORÁKOVA KAPLE SE STALA PRO OBYVATELE DOLNÍ DOBROUČE A OKOLNÍCH VSÍ MALÝM POUTNÍM MÍSTEM.

V ZIMNÍM OBDOBÍ SE OBRÁZKY Z KŘÍŽOVÉ CESTY SUNDÁVAJÍ

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?