KŘÍŽOVÁ CESTA DOLNÍCH LIBCHAVÁCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DOLNÍ LIBCHAVY

NA ODBOČCE TRSTENICKÉ STEZKY, KTERÁ ZAJIŠŤOVALA JIŽ V KELTSKÝCH DOBÁCH SPOJENÍ MEZI STŘEDNÍ MORAVOU A CENTREM VÝCHODNÍCH ČECH, BYLA PŘI VELKÉ STŘEDOVĚKÉ KOLONIZACI ZALOŽENA DLOUHÁ LÁNOVÁ VES NĚMECKÉ LIBCHAVY. SOUMARSKÁ STEZKA VEDLA SMĚREM NA SEVER ŠIROKÝM ÚDOLÍM LIBCHAVSKÉHO POTOKA, POROSTLÝM PŮVODNÍM SMÍŠENÝM PRALESEM. OSÍDLOVÁNÍ BYLO ZAPOČATO SMĚREM OD ÚSTÍ NAD ORLICÍ NĚKDY KOLEM ROKU 1265 A SKONČILO V ROCE 1285, KDY ZDEJŠÍ OSÍDLOVATEL VILÉM Z DRNHOLCE PŘEDAL KRÁLOVSKÉ KOMOŘE ZPĚT ČTYŘI TRHOVÁ MĚSTEČKA A NĚKOLIK DESÍTEK NOVĚ VYSTAVĚNÝCH VSÍ. LOKÁTOR POVOLAL KE KOLONIZACI SCHOPNÉ RODINY Z VÝCHODNÍCH FRANK, COŽ BYLO POZDĚJI DOLOŽENO JAZYKOVÝM A STAVEBNÍM PRŮZKUMEM. PŮVODNÍ NĚMECKÉ LIBCHAVY ROZDĚLIL MIKULÁŠ Z BUBNA MEZI SVÉ TŘI SYNY, A TÍM DAL VZNIKNOUT POZDĚJŠÍM DOLNÍM, STŘEDNÍM A HORNÍM LIBCHAVÁM. OD ROKU 1976 OPĚT SPOJENÝCH POD JEDNU OBEC - LIBCHAVY. V LIBCHAVÁCH SE OD ZALOŽENÍ AŽ DO ROKU 1946 MLUVILO PŘEVÁŽNĚ NĚMECKÝM JAZYKEM STYLIZOVANÝM DO SPECIFICKÉHO NÁŘEČÍ. VĚTŠINA OBYVATEL VŠAK UMĚLA I ČESKY A TAK LZE OBDOBÍ MEZI DVĚMA SVĚTOVÝMI VÁLKAMI CHARAKTERIZOVAT V OBCI JAKO DVOJJAZYČNÉ. V LETECH 1945 A 1946 BYLA PŘEVÁŽNÁ ČÁST OBYVATELSTVA VYHNÁNA DO POVÁLEČNÉHO NĚMECKA, A JEJICH PŮVODNÍCH HOSPODÁŘSTVÍ SE UJALI NOVÍ OSÍDLENCI Z OKOLNÍCH ČESKÝCH OBCÍ. JEJICH POTOMCI ZDE ŽIJÍ DODNES. KRAJANÉ VŠAK NA SVÉ RODIŠTĚ NEZANEVŘELI, KAŽDÝ ROK SE SEM VRACEJÍ NA NĚKOLIK DNŮ, POMÁHAJÍ PŘI OBNOVĚ PAMÁTEK A Z DÁLKY SLEDUJÍ DĚNÍ VE SVÉ DOMOVINĚ.

DOMINANTOU TÉTO PŘEDLOUHÉ OBCE JE FARNÍ EMPÍROVÝ KOSTEL SV. MIKULÁŠE, BISKUPA, KTERÝ NAJDEME V ČÁSTI DOLNÍ LIBCHAVY. BYL POSTAVEN V ROCE 1802 PODLE PLÁNŮ J. HARDTMUTHA NA MÍSTĚ BÝVALÉHO DŘEVĚNÉHO KOSTELÍKA Z ROKU 1585, KTERÝ V ROCE 1799 VYHOŘEL.

PRAVDĚPODOBNĚ Z TÉŽE DOBY, TEDY Z PRVNÍCH DESETILETÍ 19. STOLETÍ, POCHÁZEJÍ I ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY, KTERÉ JSOU VETKNUTY DO KAMENNÉ HŘBITOVNÍ ZDI. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ JSOU NAZNAČENA HLADKOU OMÍTKOU A V MĚLKÉ OBDÉLNÉ NICE ZAKONČENÉ V HORNÍ ČÁSTI OBLOUKEM, JSOU VSAZENY KOVOVÉ DESKY S PAŠIJOVÝMI VÝJEVY. NAD DESKAMI JSOU UMÍSTĚNY OZDOBNĚ TVAROVANÉ PLECHOVÉ KŘÍŽE.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?