KŘÍŽOVÁ CESTA V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŮVODNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA VYBUDOVÁNA V LETECH 1753 – 1755 A TO PŘI STARÉ CESTĚ DO LITOMYŠLE. JEJÍ VZNIK TEHDY INICIOVAL AUGUSTIN ANDRES, TKALCE Z ÚSTÍ NAD ORLICÍ. Z TÉTO KŘÍŽOVÉ CESTY SE ZACHOVALO DO SOUČASNOSTI JEDINÉ ZASTAVENÍ, KTERÉ STOJÍ MEZI DNEŠNÍM 13. A 14. ZASTAVENÍM. SOUČASNÁ KŘÍŽOVÁ CESTA, TEDY JEJÍ KAPLE BYLY POSTAVENY V LETECH 1852 – 1853 A OBNOVENY V DOBĚ NEDÁVNÉ, V ROCE 1994. TEHDY BYLY KAPLE OPATŘENY SGRAFITY OD ZDEŇKA BROŽKA, DO 12. KAPLE VYTVOŘIL UMĚLECKÝ KOVÁŘ FRANTIŠEK BEČKA KOVOPLASTIKU KRISTA. PRO 13. KAPLI NAMALOVAL RICHARD PEŠEK OBRAZ SNÍMÁNÍ Z KŘÍŽE.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?