CELKOVÝ POHLED NA POUTNÍ MÍSTO

KŘÍŽOVÁ CESTA V PETROVICÍCH V HŮŘE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DOLNÍ ČERMNÁ

KAPLE PANNY MARIE S PŘÍSTUPOVÝM SCHODIŠTĚM

PANNA MARIA V HŮŘE JE ZBOŽNÝM LIDEM UCTÍVÁNA JIŽ 140 LET. HISTORIE ÚCTY SPADÁ DO DOBY PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY V ROCE 1866. TEHDY OBČANÉ JABLONNÉHO NAD ORLICÍ PŘEPADLI ZÁSOBOVACÍ KOLONU PRUSKÉ ARMÁDY. NĚKOLIK OBČANŮ I PRUŠÁKŮ BYLO PŘI TOMTO PŘEPADENÍ ZABITO. PŘEŽIVŠÍ AKTÉŘI PŘEPADU SE ROZUTEKLI. JEDNÍM Z NICH BYL I JABLONECKÝ MLYNÁŘ VENCL Z ČP. 1. ABY UNIKL VÝSLECHU A POTRESTÁNÍ, SCHOVAL SE V HLUBOKÉM ZAROSTLÉM ÚBOČÍ KOPCE HŮRY, KDE VYVĚRAL PRAMEN. JÍDLO MU POSKYTOVAL MLYNÁŘ FRANTIŠEK MAREK Z BLÍZKÉHO PODHŮRNÍHO MLÝNA ČP. 11. VENCL UČINIL SLIB, ŽE POKUD HO PANNA MARIA OCHRÁNÍ A NEBUDE VYPÁTRÁN, POVĚSÍ NA STROMĚ U SVÉ SKRÝŠE OBRAZ PANNY MARIE. MLYNÁŘ SKUTEČNĚ NEBYL VYPÁTRÁN A SVŮJ SLIB SPLNIL. NECHAL NAMALOVAT ÚDAJNĚ U JABLONECKÉHO MALÍŘE NEŠKUDLY OBRAZ PANNY MARIE S JEŽÍŠKEM A ZAVĚSIL JEJ NA STROM. NEDLOUHO POTÉ SI TOTO MÍSTO OBLÍBIL I ČERMENSKÝ FARÁŘ JOSEF TUPEC (FARÁŘEM V ČERMNÉ BYL OD R. 1857 DO R. 1868), KTERÝ SE ZDE UMÝVAL U PRAMENE A VYLÉČIL SI „TĚLESNÝ NEDUH“. KDYŽ SE TATO ZPRÁVA ROZNESLA PO KRAJI, ŽE BYL VENCL OCHRÁNĚN VYSLYŠENÍM SVÝCH PROSEB PANNOU MARIÍ A FARÁŘ TUPEC SE ZDE VYLÉČIL VODOU, ZAČALI SEM LIDÉ PUTOVAT, PŘINÁŠET A ROZVĚŠOVAT NA STROMY OBRAZY. Z OKOLÍ SE ZDE  SCHÁZELI LIDÉ K LIDOVÝM POBOŽNOSTEM A CHODÍVALI SE DO LESNÍ TIŠINY MODLIT.

STUDÁNKA S PŘÍSTŘEŠKEM

KŘÍŽOVÁ CESTA JE VELICE PROSTÁ

V ROCE 1925 BYLA ZDE NÁKLADEM FILOMÉNY MARKOVÉ Z DOLNÍ ČÁSTI ČERMNÉ POSTAVENA NA SLOUPCÍCH KŘÍŽOVÁ CESTA.

NA JAŘE V ROCE 1982 TŘI ZBOŽNÍ MUŽI Z PETROVIC, PETR DUŠEK, VÁCLAV VONDRA A LADISLAV BEDNÁŘ, POSTAVILI V HŮŘE BEZ POVOLENÍ KOMUNISTICKÝCH ÚŘADŮ MALOU KAPLIČKU. VŠECHEN MATERIÁL VOZILI RUČNĚ NA VOZÍCÍCH DO HŮRY. JIŽ ZA PŮL ROKU, V ÚTERÝ 21. ZÁŘÍ 1982 V 8.00 HOD. RÁNO, BYLA KAPLIČKA TAJNĚ VYSVĚCENA DOLNOČERMENSKÝM PANEM FARÁŘEM P. ČEŇKEM PTÁČKEM. ZBOŽNÝ LID SE VŠAK Z KAPLIČKY DLOUHO NERADOVAL. ZAČÁTKEM ZIMY ROZJELA KOMUNISTICKÁ MAŠINÉRIE VÝSLECHY A JEDNÁNÍ NA ÚROVNI OBCE PETROVICE, OKRESU I KRAJE. OBČANÉ PETROVIC PODEPISOVALI I PETICI NA ZÁCHRANU KAPLIČKY, ALE VŠE BYLO MARNÉ. DNE 21. LEDNA 1983 BYLI PAN PETR DUŠEK, VÁCLAV VONDRA A LADISLAV BEDNÁŘ ODVEZENI Z PRÁCE NA OKRESNÍ VEŘEJNOU BEZPEČNOST A PŘEDSEDA MNV S PŘEDSEDOU MO KSČ NA OV KSČ A ONV. PO VESNICI ZBĚSILE JEZDILA AUTA S PŘÍSLUŠNÍKY STB A SNB, ABY EVENTUELNĚ ZADRŽELA PROTESTUJÍCÍ OBČANY A NARUŠITELE AKCE ROZMETÁNÍ KAPLIČKY. SNAD ČEKALI ODPOR OBČANŮ. ALE TI O NIČEM NEVĚDĚLI. ESTÉBÁCI SE PSI OBKLÍČILI OKOLÍ KAPLIČKY A LESNÍ DĚLNÍCI BYLI PŘINUCENI KAPLIČKU ZBOURAT. MATERIÁLEM Z KAPLIČKY BYL ZAROVNÁN DOLÍK PŘED PRAMENEM. POUZE DŘEVĚNÝ PŘÍSTŘEŠEK NAD PRAMENEM A SCHODIŠTĚ KE KAPLIČCE KOMUNISTIČTÍ MOCIPÁNI DOVOLILI PONECHAT. A TAK KOMUNISTICKÁ TOTALITA NA KRÁTKO ZNIČILA A PŘEKAZILA DÍLO ZBOŽNÝCH OBČANŮ PETROVIC.

HNED PO PÁDU KOMUNISTICKÉ TOTALITY ŽIJÍCÍ PAN PETR DUŠEK (PÁNOVÉ VÁCLAV VONDRA A LADISLAV BEDNÁŘ JIŽ ZEMŘELI) SE PUSTIL S JINÝMI OBČANY DO STAVBY DRUHÉ, PONĚKUD VĚTŠÍ, KAPLIČKY. TA BYLA 20. ČERVENCE 1991 V 17.00 HOD. POSVĚCENA KRÁLOVÉHRADECKÝM BISKUPEM OTCEM KARLEM OTČENÁŠKEM. NA TUTO SNAD PRVNÍ ZDE SLAVENOU MŠI SV. SE SEŠLO NA 700 VĚŘÍCÍCH Z OKOLÍ. MŠI SV. SPOLU S OTCEM BISKUPEM KONCELEBROVALO 7 KNĚŽÍ, VČETNĚ DOLNOČERMENSKÉHO PANA DĚKANA (BYL MU UDĚLEN OSOBNÍ TITUL DĚKANA) P. ČEŇKA PTÁČKA. K VĚTŠÍ OSLAVĚ ZDE ZPÍVAL TAKÉ DOLNOČERMENSKÝ KOSTELNÍ SBOR. OTEC BISKUP VE SVÉ HOMILII UPOZORNIL, ŽE TENTO ZBOŽNÝ PODORLICKÝ LID VE SVÉ VÍŘE VYTRVAL I PŘES SILNOU KOMUNISTICKOU PERZEKUCI. DOKLADEM PERZEKUCE JE I PRVNÍ ZBOURANÁ KAPLIČKA. POPROSIL VĚŘÍCÍ O USMÍŘENÍ A ODPUŠTĚNÍ VIN PRO TY, KTEŘÍ PÁCHALI ZLO NA CÍRKVI A NA VĚŘÍCÍCH. VYZVAL K OBNOVENÍ NEJEN MATERIÁLNÍCH HODNOT, ALE PŘEDEVŠÍM DUCHOVNÍCH, KTERÉ PŘINÁŠEJÍ PLODY ODPUŠTĚNÍ, POROZUMĚNÍ, LÁSKY A POMOCI BLIŽNÍM. OCENIL ŽIVOU ÚCTU TOHOTO KRAJE K PANNĚ MARII, KTERÁ JE POMOCNICÍ KŘESŤANŮ A JEJICH MATKOU. PŘÍKLADEM ZBOŽNOSTI JE I TATO NOVĚ POSTAVENÁ JEJÍ KAPLIČKA ZDE V HŮŘE U PETROVIC.

PŘEVZATO Z WEBOVÝCH STRÁNEK ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ

ZÁTIŠÍ

KOPEC HŮRA

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?