KŘÍŽOVÁ CESTA V DUBNICI

KŘÍŽOVÁ CESTA V DUBNICI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DUBNICE

RANĚ BAROKNÍ KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE

PRVNÍ PÍSEMNÁ ZPRÁVA O OBCI POCHÁZÍ Z ROKU 1352. TOHO ROKU JE UVÁDĚNA V REJSTŘÍCÍCH PAPEŽSKÉHO DESÁTKU JAKO OBEC JABLONSKÉHO DĚKANÁTU „DECANATUS GABLONENSIS: DUBNYCZ“. V TÉ DOBĚ /1363/ EXISTOVALA JIŽ FARA, KTERÁ ALE BYLA ZA HUSITSKÝCH VÁLEK ZNIČENA /1422/. OBNOVENA BYLA AŽ V ROCE 1858.

ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY JSOU VSAZENA DO OHRADNÍ ZDI

RANĚ BAROKNÍ KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE BYL POSTAVEN V LETECH 1699 AŽ 1702, POTÉ PŘESTAVĚNÝ V 19. STOLETÍ. POZDNĚ GOTICKÁ DŘEVOŘEZBA MADONY, ZVANÉ DUBNICKÁ, POCHÁZEJÍCÍ Z ROKU 1501, DÁVÁ TUŠIT EXISTENCI DŘÍVĚJŠÍHO SVATOSTÁNKU.

OBRAZY POCHÁZEJÍ Z MINULÉHO STOLETÍ

ZASTAVENÍ NESOU PRVKY POZDNĚ BAROKNÍHO SLOHU

KOSTEL JE OBKLOPEN HŘBITOVEM, KTERÝ JE OHRANIČEN KAMENNOU ZDÍ S TROJICÍ BRAN. VE HŘBITOVNÍ ZDI JE VESTAVĚNO ČTRNÁCT ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY. TYPOLOGICKY JSOU PRAKTICKY TOTOŽNÁ JAKO ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY V BLÍZKÉ NOVÉ VSI U CHRASTAVY. TAM JSOU KAMENNÉ EDIKULY POZDNĚ BAROKNÍ A DÁ SE PŘEDPOKLÁDAT, ŽE POCHÁZEJÍ ZE DRUHÉ POLOVINY 18. STOLETÍ. PROTO SE DÁ USUZOVAT, ŽE I ZASTAVENÍ V DUBNICI JSOU Z TOHOTO OBDOBÍ. STAV KAPLÍ JE V OBOU PŘÍPADECH VELICE PODOBNÝ A ZASLUHOVAL BY RESTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY. OBRAZY KRISTOVY POSLEDNÍ CESTY JSOU NOVODOBÉ A PRAVDĚPODOBNĚ BYLY POŘÍZENY V MINULÉM STOLETÍ.    

KŘÍŽOVÁ CESTA BY SI ZASLOUŽILA RESTAURÁTORSKÝ ZÁSAH

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?