KŘÍŽOVÁ CESTA V MAŘENICÍCH

KŘÍŽOVÁ CESTA V MAŘENICÍCH I.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MAŘENICE

POHLED NA KOSTEL SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY Z VRCHOLU KALVÁRIE

MAŘENICKÝ KOSTEL SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY S POZDĚJŠÍMI ÚPRAVAMI Z 2. POLOVINY 19. STOLETÍ BYL POSTAVEN V LETECH 1699 AŽ 1705 A 22. KVĚTNA 1706 SE ZDE SLOUŽILA PRVNÍ MŠE. NOVÝ KOSTEL BYL VYBUDOVÁN Z NADACE ANNY MARIE FRANTIŠKY, POZDĚJŠÍ VELKOVÉVODKYNĚ TOSKÁNSKÉ A OD ROKU 1689 MAJITELKY ZÁKUPSKÉHO PANSTVÍ, NA MÍSTĚ POLOROZPADLÉHO DŘEVĚNÉHO KOSTELA DLE PROJEKTU LITOMĚŘICKÉHO STAVITELE OCTAVIANA BROGGIA.

KOSTEL SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY OD OCTAVIANA BROGGIA

JEDNA Z BOČNÍCH KAPLÍ, KTERÝMI SE VSTUPUJE DO AMBITU S KŘÍŽOVOU CESTOU

V LETECH 1714 - 1715 SE FRANTIŠKA TOSKÁNSKÁ ROZHODLA KOSTEL PŘESTAVĚT A TO PRÝ ZA ÚČELEM VYTVOŘENÍ POUTNÍHO MÍSTA. VÉVODKYNI SE VŠAK PŘESTAVBA NELÍBILA A ROZHODLA SE OD SVÉHO ZÁMĚRU ODSTOUPIT A VĚNOVAT SVÉ ÚSILÍ NA DOKONČENÍ POUTNÍHO KOSTELA V HORNÍ POLICI. MAŘENICKÝ KOSTEL BYL PO PŘESTAVBĚ ZNOVU VYSVĚCEN V ROCE 1720 A O DVACET SEDM LET POZDĚJI (1747) BYL SVATOSTÁNEK VE SVÉ ZADNÍ ČÁSTI ROZŠÍŘEN O PŮLKRUHOVÝ AMBIT VČETNE KŘÍŽOVÉ CESTY.

POHLED NA KŘÍŽOVOU CESTU; V POZADÍ KAPLE NA KALVARII        

PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE A PO ODSUNU NĚMECKÉHO OBYVATELSTVA ZAČAL KOSTEL CHÁTRAT A KDYŽ V ŠEDESÁTÝCH LETECH BYLY ZRUŠENY BOHOSLUŽBY ZAČAL BÝT POMALU DEVASTOVÁN. V ROCE 1989 BYLO DOKONCE ROZHODNUTO O JEHO ODSTRANĚNÍ. V PRAVÝ ČAS SE PODAŘILO KOSTEL ZACHRÁNIT A STAVEBNĚ OBNOVIT. V DEVADESÁTÝCH LETECH VYTVOŘIL FRANTIŠEK STŘÍŽ Z MISTŘÍNA V PŘILEHLÉM AMBITU NOVOU KŘÍŽOVOU CESTU A TO VE FORMĚ VELKÝCH SGRAFITOVÝCH OBRAZŮ.

AUTOREM SGRAFIT JE FRANTIŠEK STŘÍŽ Z MISTŘÍNA

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?