KŘÍŽOVÁ CESTA V MODLIVÉM DOLE U SVOJKOVA

KŘÍŽOVÁ CESTA

V MODLIVÉM DOLE U SVOJKOVA

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SLOUP V ČECHÁCH

SKALNÍ HRÁDEK VE SVOJKOVĚ

ASI PĚT KILOMETRŮ OD ZNÁMÉHO A NÁVŠTĚVNICKY OBLÍBENÉHO SKALNÍHO HRADU SLOUP NALEZNEME VESNIČKU SVOJKOV; V TÉ DALŠÍ SKALNÍ HRÁDEK, A TAKÉ TAJEMNÉ, ALE KRÁSNÉ MÍSTO, TZV. MODLIVÝ DŮL.  JE TO HLUBOKÉ ZALESNĚNÉ ÚDOLÍ, KTERÉMU SE DŘÍVE ŘÍKALO DŮL SMOLNÝ. PÁLILO SE ZDE DŘEVĚNÉ UHLÍ A ZÍSKÁVALA SMOLA. 

KAPLE A ORATORIUM V MODLIVÉ DOLE

O ZDEJŠÍM MÍSTĚ EXISTUJE MNOHO POVĚSTÍ. TAK SI PŘIPOMEŇME JEDNU Z NICH. VE SVOJKOVĚ ŽIL KDYSI MLÁDENEC FRANZ. TEN VZPLANUL LÁSKOU K DĚVČETI ZE SOUSEDSTVÍ. FRANZ BYL V OKOLÍ ZNÁM JAKO VELKÝ HRUBIÁN A ZÁVISTIVEC, A TAK NIKOHO NEPŘEKVAPILO, KDYŽ DĚVČE DALO PŘEDNOST ZAOPATŘENÉMU MUŽI DOBRÝCH MRAVŮ, KTERÝ ŽIL VE VSI ZA SMOLNÝM DOLEM. KDYŽ SE O NĚM FRANZ DOZVĚDĚL, ZAČAL SPŘÁDAT PLÁNY, JAK SE SVÉMU SOKOVI POMSTÍT. VYČÍHAL SI, ŽE MLÁDEC CHODÍVÁ KAŽDOU NEDĚLI K DÍVCE PŘES SMOLNÝ DŮL A STEJNOU CESTOU SE VEČER VRACÍVÁ ZPĚT. TOHO FRANZ VYUŽIL; NA MLADÍKA SI POČKAL, PŘEPADL JEJ A V ZÁCHVATU ŽÁRLIVOSTI JEJ NA MÍSTĚ UBIL.

ORATORIUM SE ZASNĚŽENÝM SCHODIŠTĚM V BLÍZKOSTI SKALNÍ KAPLE

SKALNÍ KAPLE SLOUŽÍ V SOUČASNOSTI JAKO OBŘADNÍ SÍŇ

ČESKÁ MALÍŘKA EUGENIE HAUPTMANN – SOMMEROVÁ

OD TÉ DOBY PROCHÁZEL KAŽDÝ TÍMTO MÍSTEM S VELKOU BÁZLIVOSTÍ. UPLYNULO NĚKOLIK LET, A PO OKOLÍ SE ZAČALO PROSLÝCHAT, ŽE TI, KDO SE DO DOLU ODVÁŽILI PO SETMĚNÍ, SLÝCHÁVALI ZDE ŽALOSTNÉ STÉNÁNÍ, DOKONCE PRÝ ZAHLÉDLI I PODIVNÉ ZJEVENÍ. NA ZAČÁTKU 18. STOLETÍ /1704/ SEM PRÝ NEZNÁMÝ ČELEDÍN ZE STATKU ZAVĚSIL SVATÝ OBRÁZEK. KDYŽ V ROCE 1750 NEBO 1760 JISTÝ METZER Z NEDALEKÉHO ZÁHOŘÍNA PROŽIL V TĚCHTO MÍSTECH ZVLÁŠTNÍ POCIT ÚZKOSTI, KTERÝ HO DONUTIL ZASTAVIT SE A RADĚJI SVÉ KROKY OBRÁTIT ZPĚT, ZAVĚSIL NA TOTO MÍSTO NOVÝ POSVĚCENÝ SVATÝ OBRÁZEK. OD TÉ DOBY KAŽDÝ, KDO ŠEL SMOLNÝM DOLEM, ZASTAVIL SE U OBRÁZKU ALESPOŇ NA KRÁTKOU MODLITBIČKU; A PRÁVĚ MODLITBA DALA DOLU I NOVÉ JMÉNO – DŮL MODLIVÝ. 

BOHOSLUŽBA V KAPLI V MODLIVÉM DOLE V ROCE 1914

SOCHA PANNY MARIE LURDSKÉ VE SKALNÍ KAPLI

BOŽÍ HROB VE SKALNÍ KAPLI

POUTNÍ MARIÁNSKÉ MÍSTO MÁ V TOMTO DOLE VÍCE JAK DVOUSETLETOU TRADICI. V ROCE 1772 ZDE NECHALA HRABĚNKA CERVELLIOVÁ VYBUDOVAT DŘEVĚNOU KAPLI. JEJÍ EXISTENCE VŠAK NEMĚLA DLOUHÉHO TRVÁNÍ A JIŽ KONCEM 18. STOLETÍ NECHALA HRABĚNKA ALŽBĚTA KINSKÁ VYTESAT MÍSTNÍM ZEDNÍKEM JOSEFEM SACHEREM KAPLI DO JEDNOHO ZE SKALNÍCH BLOKŮ. V TÉ DOBĚ SÍLIL PŘÍLIV POUTNÍKŮ A MÍSTO SE STÁVALO VELICE POPULÁRNÍ. CÍRKEV VŠAK POUTĚ ODMÍTALA A PŘES OSOBU SLOUPSKÉHO FARÁŘE NECHÁVALA ODSTRAŇOVAT SVATÉ OBRÁZKY I TABULKY S PODĚKOVÁNÍM ZA VYSLYŠENÉ PROSBY. KDYŽ BISKUPSKÁ KONZISTOŘ V LITOMĚŘICÍCH NAŘÍDILA ODSTRANIT SOCHY PANNY MARIE A JEŽÍŠE KRISTA, STALO SE, ŽE SOCHY ZMIZELY A NALEZENY BYLY AŽ O NĚKOLIK MĚSÍCŮ POZDĚJI. PO JEJICH SLAVNOSTNÍM PŘENESENÍ DNE 26. ČERVENCE ROKU 1807 BYLY SOCHY SLAVNOSTNĚ PŘENESENY DO SLOUPSKÉHO KOSTELA, POUTĚ DO MODLIVÉHO DOLU USTALY. AVŠAK S PŘÍCHODEM VELKÝCH EPIDEMIÍ CHOLERY V LETECH 1832 A 1850 ZAČALY V PODOBĚ PROSEBNÝCH PROCESÍ NABÍRAT OPĚT NA INTENZITĚ. V ROCE 1836 SOCHAŘ ANTONÍN WAGNER UPRAVIL KAPLIČKU NOVOGOTICKY, KDYŽ OKNA A HLAVNÍ VSTUP UPRAVIL LOMENÝMI OBLOUKY. DO VÝKLENKU V KAPLI BYL POZDĚJI ZAVĚŠEN OBRAZ PANNY MARIE OD EUGENIE HAUPTMANN – SOMMEROVÉ. V DOBĚ, KDY NA ZÁMKU V ZÁKUPECH POBÝVAL POSLEDNÍ KORUNOVANÝ ČESKÝ KRÁL FERDINAND V. DOBROTIVÝ., JE DOLOŽENA JEHO NÁVŠTĚVA MODLIVÉHO DOLU /PO ROCE 1850/. V ROCE 1903 BYLA KAPLI NA POPUD HRABĚNKY KINSKÉ DÁNA PODOBA LURDSKÉ JESKYNĚ SE SOCHOU PANNY MARIE LURDSKÉ.

PODÉL CESTY ZE SVOJKOVA BYLA KE KAPLI UPRAVENA KŘÍŽOVÁ CESTA, KTERÁ MĚLA SVŮJ POČÁTEK U SVOJKOVSKÉ MYSLIVNY, A DÁLE K VÝCHODU VEDLO DLOUHÉ SCHODIŠTĚ K ORATORIU NA KONCI ROKLE. BYL TO UMĚLE VYTESANÝ SKALNÍ VÝKLENEK S PÍSKOVCOVOU PLASTIKOU UKŘIŽOVÁNÍ OD SLOUPSKÉHO SOCHAŘE JOSEFA MAXE STARŠÍHO.

KŘÍŽOVÁ CESTA

PO II. SVĚTOVÉ VÁLCE BYLO MÍSTO PRAKTICKY ZNIČENO. OBNOVA MODLIVÉHO DOLU ZAPOČALA AŽ PO ROCE 2000. V ROCE 2001 BYLA NA OLTÁŘ UMÍSTĚNA NOVÁ SOCHA PANNY MARIE, POSTUPNĚ BYLA OBNOVENA I KŘÍŽOVÁ CESTA, SCHODIŠTĚ K ORATORIU, DO NĚJŽ BYL VLOŽEN DŘEVĚNÝ KŘÍŽ, A UPRAVENO OKOLÍ ROKLE. NA SKÁLE PROTI VCHODU DO KAPLE VZNIKLA PLOCHA PRO UMISŤOVÁNÍ VZPOMÍNKOVÝCH TABULEK SE JMÉNY HOROLEZCŮ. SLAVNOSTNÍ OBNOVENÍ POUTNÍHO MÍSTA SE KONALO 27. LISTOPADU 2016.

KŘÍŽOVÁ CESTA

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?