KŘÍŽOVÁ CESTA

V MODLIVÉM DOLE U SVOJKOVA

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SLOUP V ČECHÁCH

ASI PĚT KILOMETRŮ OD ZNÁMÉHO A NÁVŠTĚVNICKY OBLÍBENÉHO SKALNÍHO HRADU SLOUP NALEZNEME VESNIČKU SVOJKOV; V TÉ DALŠÍ SKALNÍ HRÁDEK, A TAKÉ TAJEMNÉ, ALE KRÁSNÉ MÍSTO, TZV. MODLIVÝ DŮL.  JE TO HLUBOKÉ ZALESNĚNÉ ÚDOLÍ, KTERÉMU SE DŘÍVE ŘÍKALO DŮL SMOLNÝ. PÁLILO SE ZDE DŘEVĚNÉ UHLÍ A ZÍSKÁVALA SMOLA. ZDEJŠÍ POVĚST VYPRÁVÍ:

VE SVOJKOVĚ ŽIL KDYSI MLÁDENEC FRANZ. TEN VZPLANUL LÁSKOU K DĚVČETI ZE SOUSEDSTVÍ. FRANZ BYL V OKOLÍ ZNÁM JAKO VELKÝ HRUBIÁN A ZÁVISTIVEC, A TAK NIKOHO NEPŘEKVAPILO, KDYŽ DĚVČE DALO PŘEDNOST ZAOPATŘENÉMU MUŽI DOBRÝCH MRAVŮ, KTERÝ ŽIL VE VSI ZA SMOLNÝM DOLEM. KDYŽ SE O NĚM FRANZ DOZVĚDĚL, ZAČAL SPŘÁDAT PLÁNY, JAK SE SVÉMU SOKOVI POMSTÍT. VYČÍHAL SI, ŽE MLÁDEC CHODÍVÁ KAŽDOU NEDĚLI K DÍVCE PŘES SMOLNÝ DŮL A STEJNOU CESTOU SE VEČER VRACÍVÁ ZPĚT. TOHO FRANZ VYUŽIL; NA MLADÍKA SI POČKAL, PŘEPADL JEJ A V ZÁCHVATU ŽÁRLIVOSTI JEJ NA MÍSTĚ UBIL.

OD TÉ DOBY PROCHÁZEL KAŽDÝ TÍMTO MÍSTEM S VELKOU BÁZLIVOSTÍ. UPLYNULO NĚKOLIK LET, A PO OKOLÍ SE ZAČALO PROSLÝCHAT, ŽE TI, KDO SE DO DOLU ODVÁŽILI PO SETMĚNÍ, SLÝCHÁVALI ZDE ŽALOSTNÉ STÉNÁNÍ, DOKONCE PRÝ ZAHLÉDLI I PODIVNÉ ZJEVENÍ. V ROCE 1750 JISTÝ MELZER Z NEDALEKÉHO ZÁHOŘÍNA, KTERÝ SE PRÝ V ŽIVOTĚ NEBÁL, DOŠEL DO SMOLNÉHO DOLU, ALE ZVLÁŠTNÍ TÍŽIVÝ POCIT ÚZKOSTI JEJ DONUTIL SE ZASTAVIT A RADĚJI SVÉ KROKY OBRÁTIT ZPĚT. NEZVLADATELNÁ SÍLA JEJ PŘIMĚLA ZVEDNOUT HLAVU A PODÍVAT SE NA JEDNU ZE SKAL. VYDĚŠENÝ MELZER SE ROZHODL, ŽE PRÁVĚ NA TOTO MÍSTO ZAVĚSÍ SVATÝ OBRÁZEK. A TAK TAKÉ UČINIL. OD TÉ DOBY KAŽDÝ, KDO ŠEL SMOLNÝM DOLEM, ZASTAVIL SE U OBRÁZKU ALESPOŇ NA KRÁTKOU MODLITBIČKU; A PRÁVĚ MODLITBA DALA DOLU I NOVÉ JMÉNO – DŮL MODLIVÝ. 

POUTNÍ MARIÁNSKÉ MÍSTO MÁ V TOMTO DOLE VÍCE JAK DVOUSETLETOU TRADICI. V ROCE 1772 ZDE NECHALA HRABĚNKA CERVELLIOVÁ VYBUDOVAT DŘEVĚNOU KAPLI, V ROCE 1836 VYTESAL SOCHAŘ A. WAGNER V PÍSKOVCI KAPLIČKU S GOTICKÝMI OKNY A DO VÝKLENKU BYL ZAVĚŠEN OBRÁZEK PANNY MARIE. V LETECH 1840 – 1850 JSEM PRÝ CHODÍVAL ODPOČÍVAT I POSLEDNÍ KORUNOVANÝ ČESKÝ KRÁL FERDINAND V. DOBROTIVÝ. V ROCE 1903 BYLA NA POPUD HRABĚNKY KINSKÉ KAPLI DÁNA PODOBA LURDSKÉ JESKYNĚ SE SOCHOU PANNY MARIE LURDSKÉ. ZDE TAKÉ KONČÍVALA PRVNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA VEDOUCÍ SEM OD TEHDEJŠÍ MYSLIVNY.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?