KŘÍŽOVÁ CESTA VE CVIKOVĚ

KŘÍŽOVÁ CESTA VE CVIKOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST CVIKOV

KAPLE S MOTIVEM KRISTA NA HOŘE OLIVETSKÉ Z ROKU 1732

NEVELKÉ NÁVRŠÍ ZELENÉHO VRCHU LEŽÍ 1,5 KM SEVEROVÝCHODNĚ OD CVIKOVA. HISTORIE ZDEJŠÍHO POUTNÍHO MÍSTA SAHÁ DO ROKU 1729 A S JEHO POČÁTKY JE ZMIŇOVÁN ZDE USAZENÝ PUNČOCHÁŘ JOHANN FRANZ RICHTER. V ROCE 1732 JE POSTAVENA VÝKLENKOVÁ KAPLE S RELIÉFEM KRISTA NA HOŘE OLIVETSKÉ. POSTUPEM DOBY BYLO Z MILODARŮ VĚŘÍCÍCH VYSTAVĚNO OSM ZDĚNÝCH KAPLIČEK S NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI ZASTAVENÍMI JEŽÍŠOVA UTRPENÍ.

HORNÍ ČÁST KŘÍŽOVÉ CESTY S BOŽÍM HROBEM

RELIÉFNÍ PAŠIJOVÉ VÝJEVY JSOU UMÍSTĚNY V ZASKLENÝCH MĚLKÝCH NIKÁCH

V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOLETÍ PŘIBYLA DALŠÍ KAMENNÁ ZASTAVENÍ A CELÁ CESTA BYLA ZAKONČENA V ROCE 1845 VÝSTAVBOU KAPLE BOŽÍHO HROBU. JEŠTĚ PŘED DOKONČENÍM TÉTO KAPLE BYL NA VRCHOLU KOPCE VZTYČEN ŽELEZNÝ KŘÍŽ NA KAMENNÉM PODSTAVCI (1830), KTERÝ BYL DOPLNĚN DNES PONIČENÝMI SOCHAMI PANNY MARIE, SV. JANA EVANGELISTY A SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY. NOVÁ KŘÍŽOVÁ CESTA DALA NOVÉ POJMENOVÁNÍ I ZELENÉMU VRCHU, KTERÝ SE OD TÉ DOBY ZAČAL NAZÝVAT VRCHEM KŘÍŽOVÝM, NĚKDY TAKÉ JAKO KALVÁRIE ZVANÝ.

BOŽÍ HROB V ZÁVĚRU KŘÍŽOVÉ CESTY

PO ODSUNU OBYVATEL NĚMECKÉ NÁRODNOSTI PO ROCE 1945 SE VŠAK O KALVÁRII NIKDO NESTARAL A TA PŘIČINĚNÍM ZUBU ČASU POSTUPNĚ CHÁTRALA. AŽ PO ROCE 1991 JI NECHAL CVIKOVSKÝ MĚSTSKÝ ÚŘAD ZRENOVOVAT.

V LIPOVÉ ALEJI, VYSÁZENÉ V ROCE 1883, DNES STOJÍ 14 KAPLÍ KŘÍŽOVÉ CESTY SE ZASKLENÝMI PLASTICKÝMI VÝJEVY. NA ÚPATÍ VRCHU JE ZREKONSTRUOVÁNA I VĚTŠÍ VÝKLENKOVÁ KAPLE. DNES PATŘÍ CVIKOVSKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA URČITĚ K TĚM NEJHEZČÍM, KTERÉ V ČECHÁCH STOJÍ.

KALVÁRIE S PONIČENÝMI SOCHAMI

KŘÍŽOVÁ CESTA NA STARÉ POHLEDNICI

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?