KŘÍŽOVÁ CESTA NA SV. ANNĚ U LOBENDAVY

KŘÍŽOVÁ CESTA NA ANNABERGU U LOBENDAVY

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LOBENDAVA

KAPLE SV. ANNY

VES LOBENDAVA VE ŠLUKNOVSKÉM VÝBĚŽKU JE DALŠÍM MÍSTEM, KDE NALEZNEME KŘÍŽOVOU CESTU.

PŘEDMĚTEM ÚCTY POUTNÍKŮ NA TOMTO POSVĚCENÉM MÍSTĚ BYLA POZDNĚ GOTICKÁ SOCHA SV. ANNY. PODLE PRASTARÉ POVĚSTI UVIDĚL ROKU 1716 LOBENDAVSKÝ CESTUJÍCÍ OBCHODNÍK JMÉNEM SCHLENKRICH PŘI SVÉ OBVYKLÉ CESTĚ SASKEM DĚTI, JAK PŘI VENKOVSKÉ HŘE TÁHNOU NA PROVÁZKU SOCHU SV. ANNY. SOCHU OD NICH KOUPIL A VĚNOVAL KOSTELU NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE V LOBENDAVĚ. SOCHA SV. ANNY BYLA PŮVODNĚ VYSTAVENA NA SLOUPU A POSLÉZE V KAPLI NA NEDALEKÉM KOPCI JÁCHYM. ODTUD SE VŠAK NĚKOLIKRÁT ZÁZRAČNĚ PŘEMÍSTILA NA VRCH ANNABERG. A TAK BYL ZDEJŠÍ VRŠEK VYBRÁN JAKO NOVÉ POUTNÍ MÍSTO.

ZDE BYLA V LETECH 1775 – 1777 POSTAVENA BAROKNÍ CENTRÁLNÍ KAPLE NA PŮDORYSU ŘECKÉHO KŘÍŽE A ROKU 1857 ROZŠÍŘENA. HLAVNÍ OLTÁŘ VĚNOVAL MAJITEL PANSTVÍ FRANTIŠEK VÁCLAV, HRABĚ ZE SALM - REIFFERSCHEIDTU A JEHO MATKA KAROLINA Z DIETRICHSTEINU.

POHLED OD SV. ANNY NA LOBENDAVU

VÝJEV Z GETSEMANSKÉ ZAHRADY

KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA VYBUDOVÁNA V LETECH 1829-1834. TVOŘÍ JI TŘINÁCT VÝKLENKOVÝCH KAPLÍ, KTERÉ JSOU USPOŘÁDÁNY DO TVARU PODKOVY, V JEJÍMŽ STŘEDU JE KAPLE SV. ANNY. XIV. ZASTAVENÍ MÁ PODOBU SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ KAPLE BOŽÍHO HROBU. KŘÍŽOVÁ CESTA NA ANNABERGU BYLA ROZŠÍŘENA ROKU 1840, KDY BYLA VYSTAVĚNA GETSEMANSKÁ ZAHRADA SE SOCHAMI SPÍCÍCH APOŠTOLŮ, ANDĚLA A KRISTA. AUTOREM SOCH V GETSEMANSKÉ ZAHRADĚ JE DRÁŽĎANSKÝ SOCHAŘ FRANZ PETTRICH. K VELKÉ OPRAVĚ KŘÍŽOVÉ CESTY DOŠLO POTÉ ROKU 1988 ZÁSLUHOU PÁTERA FRANTIŠKA OPLETALA. K ZAJÍMAVOSTEM AREÁLU PATŘIL PRAMEN "ZÁZRAČNÉ VODY". POZŮSTATKY STUDÁNKY NAJDEME JEŠTĚ DNES MEZI SKUPINOU LIP PŘI HLAVNÍ SILNICI DO LIPOVÉ.

PROZATÍM POSLEDNÍ REKONSTRUKCÍ PROŠLA KŘÍŽOVÁ CESTA V LÉTĚ 2017. VÝKLENKOVÉ KAPLE RESTAUROVAL MARTIN WAGNER, AUTOREM OBRAZŮ A KOVOVÝCH ČÁSTÍ JE KAREL HOLUB. OPRAVENOU KŘÍŽOVOU CESTU POŽEHNAL 2. ZÁŘÍ 2017 BISKUP LITOMĚŘICKÉ DIECÉZE JAN BAXANT.

JEDNOTLIVÉ KAPLIČKY BYLY RESTAUROVÁNY V ROCE 2017 MARTINEM WAGNEREM

AUTOREM NEJNOVĚJŠÍCH OBRAZŮ JE KAREL HOLUB

O POUTNÍM OKTÁVU SV. ANNY (26. ČERVENCE) OŽÍVAL JINAK TICHÝ ANNABERG LIDOVOU SLAVNOSTÍ OBYVATEL LOBENDAVY A OKOLNÍCH VSÍ. PŘED 2. SVĚTOVOU VÁLKOU SEM V PRŮBĚHU LÉTA PŘICHÁZELO AŽ NĚKOLIK TISÍC POUTNÍKŮ. NA ANNABERG PUTOVALI I KATOLIČTÍ LUŽIČTÍ SRBOVÉ, ABY ODTUD POKRAČOVALI NA ODPUSTKOVOU SLAVNOST PORCIUNKULE DO LORETÁNSKÉ KAPLE V RUMBURKU. (SVÁTEK PORCIUNKULE MÁ V RUMBURKU VÍCE NEŽ TŘISTALETOU TRADICI. VE MĚSTĚ SE POŘÁDÁ 328 LET. POUŤ K PANNĚ MARII ANDĚLSKÉ Z PORCIUNKULE PRVNĚ SLAVILI KAPUCÍNI JIŽ Z RUMBURSKÉHO KLÁŠTERA V LÉTĚ ROKU 1685. PRO LORETU, KTERÁ BYLA VYBUDOVÁNA ROKU 1707 V TĚSNÉ BLÍZKOSTI KLÁŠTERA A DO ROKU 1950 SPRAVOVÁNA KAPUCÍNY, BYLA PORCIUNKULE KAŽDOROČNĚ NEJVÝZNAMNĚJŠÍ CÍRKEVNÍ SLAVNOSTÍ. KVŮLI NÍ DO RUMBURKU AŽ DO LET I. SVĚTOVÉ VÁLKY OPAKOVANĚ ZAČÁTKEM SRPNA PŘICHÁZELI VĚŘÍCÍ Z OBLASTI SEVERNÍCH ČECH A HORNÍ LUŽICE).

ZASTAVENÍ XIV. – KAPLE BOŽÍHO HROBU

NÁZEV JE ZKOMOLENÍM ITALSKÉHO MÍSTNÍHO JMÉNA PORZIONCULA, PORZIUNCOLA ČI LATINSKY PORTIUNCULA (ÚDĚLÍČEK, PODÍLEK, MALÝ POZEMEK). JDE O KAPLIČKU V ASISSI, KTERÁ SE DNES NACHÁZÍ UVNITŘ BAZILIKY PANNY MARIE ANDĚLSKÉ (SANTA MARIA DEGLI ANGELI). JE POVAŽOVÁNA ZA KOLÉBKU FRANTIŠKÁNSKÉHO ŘÁDU. JEHO ZAKLADATEL, SV. FRANTIŠEK Z ASISSI.

POUTI NA ANNABERGU SE PŘED 2. SVĚTOVOU VÁLKOU LIDOVĚ ŘÍKALO „MADLMORCHT“ (DÍVČÍ TRH). MOŽNÁ PROTO, ŽE STEJNĚ JAKO V OSTATNÍCH PŘÍPADECH BYLA I TATO POUŤ VHODNOU PŘÍLEŽITOSTÍ K SEZNÁMENÍ MLADÝCH LIDÍ A VÝBĚRU NEVĚSTY.

PODOBA ZASTAVENÍ V ROCE 2016

PODOBA ZASTAVENÍ DNES

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?