KŘÍŽOVÁ CESTA

NA JÁCHYMU U LOBENDAVY

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LOBENDAVA

NEDALEKO LOBENDAVY NALEZNEME I DALŠÍ Z KŘÍŽOVÝCH CEST ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU A TO NA VRCHU JÁCHYM (JOACHIMSBERG). LOBENDAVŠTÍ TAK MAJÍ NA ÚZEMÍ SVÉ OBCE KROMĚ KŘÍŽOVÉ CESTY NA ANNABERGU JEŠTĚ DRUHOU KŘÍŽOVOU CESTU. TA MLADŠÍ NA JÁCHYMU VZNIKLA ROKU 1914 OKOLO KAPLE SV. JÁCHYMA. KAPLE POCHÁZÍ Z 2. POLOVINY 18. STOLETÍ A OBNOVENA BYLA PO POŽÁRU V ROCE 1914. VYBUDOVÁNO BYLO 13 SLOUPKŮ ZASTAVENÍ V HISTORIZUJÍCÍM SLOHU, DÁLE KAPLE BOŽÍHO HROBU A KAPLE NEZNÁMÉHO URČENÍ. PATNÁCTÝ SLOUPEK ZASTAVENÍ OBSAHOVAL NÁM NEZNÁMÝ VÝJEV. K DEVASTACI KŘÍŽOVÉ CESTY DOŠLO ASI V 60. LETECH 20. STOLETÍ. DÍKY ODLEHLOSTI A POZDNÍ VÝSTAVBĚ SE O VLASTNÍ KŘÍŽOVÉ CESTĚ DOCHOVALO MÁLO INFORMACÍ. JEDNU ZE ZAJÍMAVOSTÍ SE VŠAK DÍKY PAMĚTNÍKŮM PODAŘILO DOHLEDAT. NA ÚPATÍ VRCHU JÁCHYM STÁVALO OJEDINĚLÉ MÍSTO MEDITACE, SE KTERÝM SE NA JINÉM MÍSTĚ ŠLUKNOVSKA NESETKÁME. SEDM ZASTAVENÍ ZNÁZORŇUJÍCÍCH SEDM BOLESTÍ PANNY MARIE (NAPŘ. PANNA MARIA UTÍKÁ S JEŽÍŠKEM DO EGYPTA A PANNA MARIA JE PŘÍTOMNA UKŘIŽOVÁNÍ A SMRTI JEŽÍŠE). ZASTAVENÍ MĚLA PATRNĚ PODOBU OBRAZŮ MALOVANÝCH NA DŘEVĚ A PŘIPEVNĚNÝCH NA SLOUPKY. DOCHOVALA SE JEN TORZA SEDMI ŽULOVÝCH LAVIČEK.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?