KŘÍŽOVÁ CESTA V BRTNÍKÁCH - STAV Z POČÁTKU DRUHÉHO DESETILETÍ 21. STOLETÍ

KŘÍŽOVÁ CESTA V BRTNÍKÁCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BRTNÍKY

KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - PRVNÍ STAVBA POUTNÍHO AREÁLU

JSME OPĚT V KRAJI ZASLÍBENÉM KŘÍŽOVÝM CESTÁM. PRVNÍ PÍSEMNOU ZMÍNKU O VSI BRTNÍKÁCH MÁME Z ROKU 1116; V TOMTO ROCE ZDE PETR BERKA ZALOŽIL VELKÉ VČELAŘSTVÍ „ZEIDELWEIDE“. NA ZAČÁTKU 18. STOLETÍ SE BRTNÍKY STALY SAMOSTATNOU FARNOSTÍ, COŽ INICIOVALO VÝSTAVBU KOSTELA, KTERÝ BYL POD PATROCINIEM SV. MARTINA SLAVNOSTNĚ OTEVŘEN V ROCE 1716. 19. STOLETÍ ZNAMENÁ PRO OBEC ZNAČNÝ ROZKVĚT, KTERÝ VŠAK ZAČÍNÁ POSTUPNĚ UPADAT A VŠE VRCHOLÍ PO II. SVĚTOVÉ VÁLCE, KDY SE VES PRAKTICKY VYLIDNILA. VŠE VRCHOLÍ V ROCE 1975, KDY OBEC PŘICHÁZÍ I O ZCHÁTRALÝ SVATOSTÁNEK, KTERÝ JE NEMILOSRDNĚ ODSTŘELEN.

KRÁSNÁ KRAJINA ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU

KŘÍŽOVÁ CESTA NAŠTĚSTÍ PŘEČKALA ŽALOSTNÝ VÝVOJ VSI A ZŮSTALA NÁM ZACHOVÁNA AŽ DO DNEŠNÍ DOBY. PRVNÍM OBJEKTEM POSTAVENÝM V ROCE 1768 NA TZV. MLÝNSKÉM VRCHU, BYLA KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, ZBUDOVANÁ MÍSTNÍM ARCIBRATRSTVEM NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V BRTNÍKÁCH. TO MĚLO V OBCI DLOUHOU TRADICÍ, PRAVDPODOBNĚ POTVRZENOU PAPEŽEM KLIMENTEM VIII. JIŽ V ROCE 1604.

KAPLE BOŽÍHO HROBU - ČTRNÁCTÉ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

MEZI LETY 1801 AŽ 1804 PAK BYLO POSTAVENO TŘINÁCT MENŠÍCH VÝKLENKOVÝCH KAPLIČEK KŘÍŽOVÉ CESTY A ROVNĚŽ I KAPLE BOŽÍHO HROBU, TVOŘÍCÍ ZASTAVENÍ ČTRNÁCTÉ. POUTNÍ AREÁL BYL ROVNĚŽ DOPLNĚN GETSEMANSKOU ZAHRADOU, PŘESNĚ TAK, JAK BYLO VE ŠLUKNOVSKÉM VÝBĚŽKU ZVYKEM. V ROCE 1896 DOCHÁZÍ K RENOVACI KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE A PŘESTAVBĚ KAPLE BOŽÍHO HROBU DO KLASICISTNÍ PODOBY. VELKÁ KAPLE BYLA NÁSLEDOVNĚ V ROCE 1897 VYSVĚCENA PÁTEREM HILARIEM POKORNÝM Z KAPUCÍNSKÉHO KLÁŠTERA V RUMBURKU. OPRAVY TEHDY HRADILI MAJITELÉ ZDEJŠÍHO TEXTILNÍHO IMPERIA, PRŮMYSLNÍCI BRATŘI KLINGEROVI.

KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA NAPOSLEDY RESTAUROVÁNA V LETECH 2016 AŽ 2017

V DALŠÍM OBDOBÍ POUTNÍ AREÁL CHÁTRAL A NA POČÁTKU DEVADESÁTÝCH LET BYL ZCELA ZDEVASTOVÁN. TEPRVE NA KONCI LET DEVADESÁTÝCH SE OBJEVILY PRVNÍ SNAHY O ZÁCHRANU, NEJPRVE V LETECH 1998 AŽ 1999 A PODRUHÉ V LETECH 2016 AŽ 2017. DO KAPLÍ BYLY VLOŽENY KOPIE OBRAZŮ AKADEMICKÉHO MALÍŘE JOSEPHA, RYTÍŘE VON FÜHRICHA, RODÁKA Z BLÍZKÉ CHRASTAVY. DNE 4. DUBNA ROKU 2017 PAK BYLA GENERÁLNÍM VIKÁŘEM BISK. LIT. MONS. ICLIC. MGR. MARTINEM DAVÍDKEM VYSVĚCENA NOVÁ SOCHA PIETY, ZHOTOVENA RESTAURÁTOREM MILOŠEM KUBIŠTOU Z KRÁSNÉ LÍPY, KTERÝ SE PODÍLEL I NA CELKOVÉ REKONSTRUKCI KŘÍŽOVÉ CESTY.  

HORNÍ ČÁST KŘÍŽOVÉ CESTY S KAPLÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

HLAVNÍ VSTUP DO AREÁLU KŘÍŽOVÉ CESTY

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?