KŘÍŽOVÁ CESTA V BRTNÍKÁCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BRTNÍKY

KŘÍŽOVOU CESTU V BRTNÍKÁCH NAJDEME NA ZÁPADNÍM SVAHU KŘÍŽOVÉHO VRCHU, NAD SILNICÍ DO RUMBURKU. NA PŮVODNĚ MLÝNSKÉ VRCHU BYLA NEJPRVE ROKU 1768 MÍSTNÍM BRATRSTVEM NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE POSTAVENA BAROKNÍ KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. KŘÍŽOVÁ CESTA, KTERÁ VYROSTLA NA ÚPATÍ VRCHU, VZNIKLA JAKO V POŘADÍ ČTVRTÁ KŘÍŽOVÁ CESTA VE ŠLUKNOVSKÉM VÝBĚŽKU. PŘÍSTUPOVOU CESTU K VRCHOLU LEMUJE 13 VÝKLENKOVÝCH KAPLÍ VYBUDOVANÝCH V LETECH 1801-1804. SOUČÁSTÍ AREÁLU JE KAPLE BOŽÍHO HROBU A GETSEMANSKÁ ZAHRADA SE SOCHAMI SPÍCÍCH APOŠTOLŮ.

ZA ZMÍNKU STOJÍ, JAKÝM ZPŮSOBEM SE KŘÍŽOVÁ CESTA PŘI POBOŽNOSTI PROCHÁZELA. VÝKLENKOVÉ KAPLE BYLY POSTAVENY VE DVOU ŘADÁCH NAPROTI SOBĚ, LICHÉ VLEVO, SUDÉ VPRAVO. PO KŘÍŽOVÉ CESTĚ SE STOUPALO PO KLIKATÉ TRASE OD JEDNOHO ZASTAVENÍ K DRUHÉMU AŽ NA VRCHOLEK KOPCE KE KAPLI BOŽÍHO HROBU. ZDEVASTOVANÁ KŘÍŽOVÁ CESTA V BRTNÍKÁCH PROŠLA SPOLU S KAPLEMI V LETECH 1998-1999 OPRAVOU, KTEROU INICIOVALI A ZAHÁJILI ZDEJŠÍ OBYVATELÉ, A PŘISPĚLA NA NI OBEC STARÉ KŘEČANY.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?