KŘÍŽOVÁ CESTA V ČESKÉ KAMENICI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ ČESKÁ KAMENICE

BRATRSKÉ OLTÁŘE - KRÁSNÉ POUTNÍ MÍSTO NA SEVEROVÝCHODNÍM SVAHU KOPCE JEHLA, ASI DVA KILOMETRY OD ČESKÉ KAMENICE. JEHO VZNIK JE MOŽNÉ ZAŘADIT DO 19. STOLETÍ, KDY SE STALO VELICE OBLÍBENÝM MÍSTEM JEDNAK VĚŘÍCÍCH ZE ŠIROKÉHO OKOLÍ, JEDNAK MILOVNÍKŮ ROMANTICKÝCH VÝLETŮ. LIDOVÁ TRADICE SAMOZŘEJMĚ ŠLA MNOHEM DÁL A UČINILA Z TOHOTO MAGICKÉHO PROSTORU MÍSTO TAJNÝCH SCHŮZEK A NÁBOŽENSKÝCH OBŘADŮ A TO JAK KATOLÍKŮ (BĚHEM 16. STOLETÍ), TAK PO BÍLÉ HOŘE I EVANGELÍKŮ. V TÉTO SOUVISLOSTI SE HOVOŘÍ I O ČINNOSTI NÁBOŽENSKÉHO BRATRSTVA (BRÜDERSCHAFT) Z ČESKÉ KAMENICE V 17. A 18. STOLETÍ.

V OSMDESÁTÝCH LETECH 19. STOLETÍ BYLY NA TOTO MÍSTO PŘEMÍSTĚNY SOCHY OD KOSTELA SV. JAKUBA VĚTŠÍHO V ČESKÉ KAMENICI. JEDNALO SE O POLYCHROMOVANÉ STATUE SV. JANA NEPOMUCKÉHO A SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO.

ROKU 1887 ZHOTOVIL TRUHLÁŘ ANTON GAMPE NA POPUD A PŘÁNÍ ČESKOKAMENICKÝCH MĚŠŤANŮ NOVÝ DŘEVĚNÝ OLTÁŘ, KTERÝ NAHRADIL PŮVODNÍ JEDNODUCHÝ OLTÁŘNÍ STŮL. MALÍŘ JOSEF STROBACH NAMALOVAL PRO POUTNÍ MÍSTO OBRAZ MODLITBA V GETSEMANSKÉ ZAHRADĚ A SOCHAŘ FRANZ WENZEL FISCHER ZHOTOVIL SOCHY ANDĚLŮ. VE STEJNÉ DOBĚ BYLY DO OKOLNÍCH SKALNÍCH STĚN VYTESÁNY MĚLKÉ NIKY PRO ULOŽENÍ OBRAZŮ KŘÍŽOVÉ CESTY A VE SKALNÍ PUKLINĚ BYLA ZŘÍZENA KAPLE BOŽÍHO HROBU. O ÚDRŽBU MÍSTA SE STARAL OKRAŠLOVACÍ SPOLEK Z ČESKÉ KAMENICE – ANPFLANZUNGS UND VERSCHÖNERUNGSVEREIN. RENOVACE POUTNÍHO MÍSTA PROBĚHLY V LETECH 1915 A 1923, PŘI KTERÝCH BYLY VYMĚNĚNY OBRAZY KŘÍŽOVÉ CESTY.

PONIČENÝ AREÁL BYL VYČIŠTĚN V ROCE 1993. ROKU 2011 BYLY DO SKALNÍCH VÝKLENKŮ UMÍSTĚNY KOPIE PŮVODNÍCH OBRAZŮ PAŠIJOVÝCH SCÉN, JEJICHŽ ORIGINÁLY OBJEVIL ROK PŘEDTÍM P. JORDÁN ČERVENÝ Z ČESKOKAMENICKÉHO DĚKANSTVÍ. KOPIE ZHOTOVIL ZNÁMÝ ČESKOLIPSKÝ MALÍŘ MICHAL JANOVSKÝ. Z UMĚLÉHO KAMENE BYLY ROVNĚŽ VYTVOŘENY KOPIE SOCH SV. JANA NEPOMUCKÉHO A SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO. JEJICH AUTORY JSOU IVANA HAVLÍČKOVÁ A LUKÁŠ ČERNÝ.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?