KŘÍŽOVÁ CESTA V JIŘETÍNĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JIŘETÍN POD JEDLOVOU

NEJZNÁMĚJŠÍ KŘÍŽOVOU CESTOU ŠLUKNOVSKA JE KŘÍŽOVÁ CESTA V JIŘETÍNĚ POD JEDLOVOU. DRUHOU NEJSTARŠÍ KŘÍŽOVOU CESTU REGIONU NAJDEME NA KŘÍŽOVÉ HOŘE (PŮVODNĚ KAHLE HEIDE), 400 M JIHOZÁPADNĚ OD KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. POČÁTKY POUTNÍHO MÍSTA JSOU SPOJENY S LEGENDOU O SEDMI BRATRECH RODU DONTHŮ Z JIŘETÍNA A ZÁZRAČNÝCH UZDRAVENÍCH, KTERÉ SE ODEHRÁLY U DŘEVĚNÉHO KŘÍŽE PO PŘÍMLUVĚ JEŽÍŠE. V LETECH 1759-1764 BYLO DÍKY JIŘETÍNSKÉMU FARÁŘI GOTTFRIEDU LIESSNEROVI POSTAVENO 11 ROKOKOVÝCH ZDĚNÝCH KAPLIČEK S RELIÉFNÍMI VÝJEVY, KAPLE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE, KAPLE BOŽÍHO HROBU A GETSEMANSKÁ ZAHRADA. KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA POSVĚCENA 17. ZÁŘÍ 1764 FRANTIŠKÁNSKÝM KNĚZEM P. LEOPOLDEM SCHLUDENBACHEM Z HEJNIC. ČASEM PŘIBYLO VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ A SOCHA SEDÍCÍHO JEŽÍŠE S TRNOVOU KORUNOU. POBLÍŽ NEVYSYCHAJÍCÍ STUDNY BYL VYBUDOVÁN GLORIET SE SOCHOU PANNY MARIE IMMACULATY. V LETECH 1991-2007 PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNOU KŘÍŽOVOU CESTU OPRAVILA OBEC JIŘETÍN POD JEDLOVOU, KTERÁ I NADÁLE PEČUJE O JEJÍ STAV. K ZAJÍMAVOSTEM PATŘÍ SLAVNÉ NÁVŠTĚVY, ROKU 1779 SI KŘÍŽOVOU CESTU PROHLÉDL CÍSAŘ JOSEF II. A ROKU 1999 PREZIDENT VÁCLAV HAVEL.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?