KŘÍŽOVÁ CESTA V JIŘÍKOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JIŘÍKOV

KŘÍŽOVÁ CESTA V JIŘÍKOVĚ BYLA ZŘÍZENA PO OBVODU BÝVALÉHO HŘBITOVA, ROZKLÁDAJÍCÍHO SE OKOLO KOSTELA SV. JIŘÍ. ZBOŽNÁ NADACE OBČANŮ JIŘÍKOVA DODRŽELA PRAVIDLA PRO ZAKLÁDÁNÍ KŘÍŽOVÝCH CEST, KTERÁ STANOVILI FRANTIŠKÁNI. JEDNÍM Z NICH BYLA I POVINNOST SEPSAT A ULOŽIT DOKUMENT O ZŘÍZENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY, ABY I "POZDĚJŠÍ LIDÉ O NÁLEŽITÉM ZŘÍZENÍ PŘESVĚDČENI BÝTI MOHLI." 14 SLOUPKŮ ZASTAVENÍ POCHÁZÍ Z LET 1817-1826. OBNOVU KŘÍŽOVÉ CESTY USKUTEČNILA V ROCE 2005 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JIŘÍKOV. VÝKLENKY JEDNOTLIVÝCH SLOUPKŮ ZASTAVENÍ BYLY OSAZENY REPRODUKCEMI OBRAZŮ PÁTERA SIEGERA KÖDERA, KNĚZE Z ELLWANGEN V NĚMECKU. MODERNĚ POJATÉ OBRAZY ZNÁZORŇUJÍ 14 TRADIČNÍCH VÝJEVŮ KŘÍŽOVÉ CESTY. KŘÍŽOVOU CESTU PO OBNOVĚ ZNOVU VYSVĚTIL 22. KVĚTNA 2005 JIŘÍKOVSKÝ FARÁŘ P. PAVEL TICHÝ.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?