KŘÍŽOVÁ CESTA V JIŘÍKOVĚ

KŘÍŽOVÁ CESTA V JIŘÍKOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JIŘÍKOV

BAROKNÍ KOSTEL SV. JIŘÍ

JIŘÍKOV, MĚSTO, KTERÉ DO ROKU 1947 NESLO NĚMECKÝ NÁZEV GEORGSWALDE, SE ROZKLÁDÁ V ÚDOLÍ JIŘÍKOVSKÉHO POTOKA /DŘÍVE RITTERBACH/ NA SAMÝCH HRANICÍCH S NĚMECKEM. MĚSTO SE SKLÁDÁ ZE STARÉHO A NOVÉHO JIŘÍKOVA, LOUČNÉ A FILIPOVA.

ALOIS THOMAS RAIMUND Z HARRACHU, KTERÝ FINANCOVAL VÝSTAVBU KOSTELA

PRVNÍ ZMÍNKY O KOSTELÍKU V JIŘÍKOVĚ SAHAJÍ DO ROKU 1346. ŠLO O DŘEVĚNOU STAVBU, ZASVĚCENOU SV. JIŘÍ KTERÁ BYLA SPRAVOVÁNA MNIŠSKÝM ŘÁDEM KAZATELŮ, PODPOROVANÝ SESTROU SV. VÁCLAVA ZDISLAVOU. MEZI LETY 1524 AŽ 1664 BYL KOSTELÍK PROTESTANTSKÝ. V DOBĚ POBĚLOHORSKÉ JSOU PROTESTANTI DONUCENI SE Z MĚSTA VYSTĚHOVAT DO OKOLNÍCH SASKÝCH VESNIC A KOSTELÍK PŘECHÁZÍ V ROCE 1669 OPĚT DO SPRÁVY KATOLICKÉ CÍRKVE. VÝSTAVBA NOVÉHO KAMENNÉHO KOSTELA PROBĚHLA MEZI ROKY 1724 AŽ 1728 A BYLA FINANCOVÁNA ALOISEM THOMASEM RAIMUNDEM Z HARRACHU. PRVNÍ PROJEKT VYTVOŘIL MIKOLÁŠ ROSSI, KTERÝ VŠAK BYL ZAVRHNUT. DRUHÝ NÁVRH OD VÍDEŇSKÉHO ARCHITEKTA JOHANNA LUCASE VON HILDEBRANDTA BYL ZASE PŘÍLIŠ NÁKLADNÝ. KONEČNÁ PODOBA BYLA SVĚŘENA JANU JIŘÍMU MICHAELU ACHBAUEROVI /ČESKÝ BAROKNÍ ARCHITEKT A STAVITEL, NEVLASTNÍ SYN KRYŠTOFA DIENTZENHOFERA/ A VÝŠ ZMÍNĚNÉMU MIKOLÁŠI ROSSIMU, KTEŘÍ UPRAVILI PŮVODNÍ HILDEBRANDŮV NÁVRH.

KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA POŘÍZENA V LETECH 1817 AŽ 1826

DOKUMENT O ZŘÍZENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA OBNOVENA V ROCE 2005

KŘÍŽOVÁ CESTA V JIŘÍKOVĚ BYLA ZŘÍZENA PO OBVODU BÝVALÉHO HŘBITOVA, ROZKLÁDAJÍCÍHO SE OKOLO KOSTELA SV. JIŘÍ. ZBOŽNÁ NADACE OBČANŮ JIŘÍKOVA DODRŽELA PRAVIDLA PRO ZAKLÁDÁNÍ KŘÍŽOVÝCH CEST, KTERÁ BYLA USTANOVENA FRANTIŠKÁNY. JEDNÍM Z NICH BYLA I POVINNOST SEPSAT A ULOŽIT DOKUMENT O ZŘÍZENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY, ABY I "POZDĚJŠÍ LIDÉ O NÁLEŽITÉM ZŘÍZENÍ PŘESVĚDČENI BÝTI MOHLI." ČTRNÁCT KAMENNÝCH ZASTAVENÍ POCHÁZÍ Z LET 1817 AŽ 1826. OBNOVU KŘÍŽOVÉ CESTY USKUTEČNILA V ROCE 2005 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JIŘÍKOV. VÝKLENKY JEDNOTLIVÝCH SLOUPKŮ ZASTAVENÍ BYLY OSAZENY REPRODUKCEMI OBRAZŮ PÁTERA SIEGERA KÖDERA, KNĚZE Z ELLWANGEN V NĚMECKU. MODERNĚ POJATÉ OBRAZY ZNÁZORŇUJÍ ČTRNÁCT TRADIČNÍCH VÝJEVŮ KŘÍŽOVÉ CESTY. KŘÍŽOVOU CESTU PO OBNOVĚ ZNOVU VYSVĚTIL 22. KVĚTNA ROKU 2005 JIŘÍKOVSKÝ FARÁŘ P. PAVEL TICHÝ.

AUTOR OBRAZŮ PÁTER SIEGER KÖDER, KNĚZ Z ELLWANGENU V NĚMECKU

AUTOR OBRAZŮ PÁTER SIEGER KÖDER, KNĚZ Z ELLWANGENU V NĚMECKU

SOUSOŠÍ KALVÁRIE JAKO SOUČÁST KŘÍŽOVÉ CESTY

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?