KŘÍŽOVÁ CESTA V KRÁLOVSTVÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KRÁLOVSTVÍ

NA DOHLED NEJSTARŠÍ KŘÍŽOVÉ CESTY VE ŠLUKNOVĚ BYLA NA KAMENNÉM VRCHU (NĚMECKY STEINHÜGEL) V KRÁLOVSTVÍ VYBUDOVÁNA DESÁTÁ KŘÍŽOVÁ CESTA ŠLUKNOVSKA. 700 M SEVEROVÝCHODNĚ OD KOSTELA SV. VAVŘINCE BYLO V ROCE 1859 POSTAVENO 13 SLOUPKŮ ZASTAVENÍ, KAPLE KALVÁRIE, KAPLE BOŽÍHO HROBU, GETSEMANSKÁ ZAHRADA, KAPLE ŽALÁŘE KRISTA A SLOUPEK ZASTAVENÍ S OBRAZEM POSLEDNÍ VEČEŘE. DŘEVĚNÉ RELIÉFY DO VÝKLENKŮ ZASTAVENÍ VYŘEZAL JEDENATŘICETILETÝ JOSEF MAY ZE ŠLUKNOVA, POZDĚJI NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ŘEZBÁŘ 19. STOLETÍ VE ŠLUKNOVSKÉM VÝBĚŽKU. VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ USILOVALI FARÁŘ P. FRANZ KOFER ZE ŠLUKNOVA A P. WENZEL KARL Z KRÁLOVSTVÍ O TO, ABY PRÁVĚ JEJICH KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA TOU BOHATŠÍ A NÁPADITĚJŠÍ, CO DO POČTU ZASTAVENÍ, VÝZDOBY A ÚPRAVY. Z TOHOTO DŮVODU MAJÍ VE ŠLUKNOVĚ I V KRÁLOVSTVÍ JINDE NEVÍDANÉ UMĚLÉ JESKYŇKY A KAPLE. OSUDOVÝM SE PRO KŘÍŽOVOU CESTU V KRÁLOVSTVÍ STAL ROK 2003, KDY DOŠLO K POKUSU O ODCIZENÍ KAMENNÝCH ZASTAVENÍ. KRÁDEŽI BYLO ZABRÁNĚNO, KAMENNÁ ZASTAVENÍ VŠAK NA KŘÍŽOVÉM VRCHU ZATÍM NENAJDEME. JSOU ULOŽENA NA JINÉM MÍSTĚ A ČEKAJÍ NA OBNOVU PONIČENÉHO AREÁLU KŘÍŽOVÉ CESTY.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?