KŘÍŽOVÁ CESTA V KRÁLOVSTVÍ

KŘÍŽOVÁ CESTA V KRÁLOVSTVÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KRÁLOVSTVÍ

KAPLIČKA NA POČÁTKU PAŠIJOVÉ CESTY S MOTIVEM POSLEDNÍ VEČEŘE

BYŤ ŽIJEME JIŽ NĚJAKÝ TEN PÁTEK V REPUBLICE, TENTOKRÁT SI UDĚLÁME VÝLET DO KRÁLOVSTVÍ. NENÍ TO SICE KRÁLOVSTVÍ POHÁDKOVÉ S KRÁLEM A KRÁLOVNOU, ALE KRAJ JE ZDE SKUTEČNĚ MALEBNÝ A DO POHÁDKY TO NEMÁ VŮBEC DALEKO.  PROTÁHLÁ VES ROZLOŽENÁ KOLEM ROŽANSKÉHO POTOKA LEŽÍ KOUSEK OD MĚSTA ŠLUKNOVA. TAM, JAK VÍME, BYLA V LETECH 1738 AŽ 1756 POSTAVENA KŘÍŽOVÁ CESTA, KTERÁ BYLA V POZDĚJŠÍCH LETECH DOPLNĚNA DALŠÍMI STAVBAMI PŘIPOMÍNAJÍCÍMI POSLEDNÍ CHVÍLE JEŽÍŠE KRISTA.

KAPLE JEŽÍŠE KRISTA

SOCHA JEŽÍŠE KRISTA V KAPLI

V ROCE 1856 SE KONALY VELKÉ OSLAVY STÉHO VÝROČÍ VYSVĚCENÍ ŠLUKNOVSKÉ PAŠIJOVÉ CESTY A TYTO SLAVNOSTI VYVOLALY OBROVSKÝ ZÁJEM O ZŘÍZENÍ PODOBNÉHO POUTNÍHO MÍSTA I V KRÁLOVSTVÍ. PŘÁNÍ VĚŘÍCÍCH SE NAPLNILA JIŽ O POUHÉ TŘI ROKY POZDĚJI, V ROCE 1859. TEHDY BEZDĚTNÁ MAJITELKA SELSKÉ USEDLOSTI TEREZIE JE(NI)CHOVÁ VĚNOVALA BEZPLATNĚ „K VELIKÉ ÚTĚŠE A DUCHOVNÍ RADOSTI MÍSTO PRO ZŘÍZENÍ CESTY UTRPENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA“.  POZEMEK SE NACHÁZEL NA PUSTÉM KAMENNÉM VRCHU, NĚMECKY ZVANÉM STEINHÜGEL, V BLÍZKOSTI CESTY NA FUKOV. ZŘÍZENÍ POUTNÍHO AREÁLU INICIOVAL MÍSTNÍ FARÁŘ WENZEL KARL, KTERÝ SLOUŽIL V KRÁLOVSTVÍ OD ROKU 1856. TOMU SE PODAŘILO Z PŘÍSPĚVKŮ A DARŮ POUTNÍKŮ VYSTAVĚT AREÁL O ČTRNÁCTI KAMENNÝCH ZASTAVENÍCH A DÁLE KAPLI ŽALÁŘE, KAPLI KALVÁRIE A KAPLI BOŽÍHO HROBU.

GETSEMANSKÁ ZAHRADA

SOCHA KRISTA S ANDĚLEM V GETSEMANSKÉ ZAHRADĚ

K BOHATOSTI A RŮZNORODOSTI STAVEB PŘISPĚL JAKÝSI NEPŘIZNANÝ SOUBOJ P.  FRANZE KOFERA ZE ŠLUKNOVA A P. WENZELA KARLA O TO, KTERÝ POUTNÍ AREÁL BUDE VÝSTAVNĚJŠÍ. A TAK, PODOBNĚ JAKO VE ŠLUKNOVĚ, I ZDE V KRÁLOVSTVÍ, VZNIKAJÍ I DROBNĚJŠÍ OBJEKTY, KTERÉ SE NA BĚŽNÝCH KŘÍŽOVÝCH CESTÁCH NEVYSKYTOVALY. NAPŘ. JIŽ PRVNÍ KAPLIČKA S MOTIVEM POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ ČI NAOPAK POSLEDNÍ ZASTAVENÍ S ČÍSLEM PATNÁCT S RELIÉFNÍM VYOBRAZENÍM MONSTRANCE A KALICHA (KRISTOVO VZKŘÍŠENÍ) BYLO DO TÉ DOBY NĚCO ZCELA OJEDINĚLÉHO. VZNIKÁ ROVNĚŽ GETSEMANSKÁ ZAHRADA A V NÍ SOCHY SPÍCÍCH SVATÝCH PETRA, JAKUBA A JANA A SAMOZŘEJMĚ MODLÍCÍHO SE JEŽÍŠE KRISTA S ANDĚLEM. V ROCE 1861 JE AREÁL DOPLNĚN DROBNOU STAVBOU GROTTY BIČOVÁNÍ KRISTA; V ROCE 1884 PŘIBYLA STUDNA A TAKÉ GROTTA KAJÍCÍ SE MAŘÍ MAGDALÉNY. PŘI CELKOVÉ REKONSTRUKCI PAŠIJOVÉ CESTY V ROCE 1901 BYLA DOSTAVĚNA I DALŠÍ GROTTA SV. PETRA KAJÍCNÍKA. V ROCE 1919 BYLA GROTTA BIČOVÁNÍ KRISTA PŘESTAVĚNA NA KAPLI STEJNÉHO ZASVĚCENÍ.

KAPLE BIČOVÁNÍ KRISTA A GROTTA SV. PETRA KAJÍCNÍKA

SOCHA JEŽÍŠE KRISTA V KAPLI BIČOVÁNÍ KRISTA

KAPLE KŘÍŽOVÉ CESTY SE SÁDROVÝMI ODLITKY PAŠIJOVÝCH VÝJEVŮ

DŘEVĚNÉ RELIÉFY DO VÝKLENKŮ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY VYŘEZAL TEHDY JEDENATŘICETILETÝ JOSEF MAY ZE ŠLUKNOVA, PŮVODNÍM POVOLÁNÍM BEDNÁŘ, POZDĚJI NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ŘEZBÁŘ 19. STOLETÍ VE ŠLUKNOVSKÉM VÝBĚŽKU. PATŘIL DO OKRUHU NAZARÉNSKÝCH BETLÉMÁŘŮ, KTERÝ VE SVÉM DÍLE BETLÉMOVÝCH POSTAV VYCHÁZEL Z BIBLICKÉ TVORBY MALÍŘE JOSEFA FÜHRICHA, RODÁKA Z BLÍZKÉ CHRASTAVY.

KŘÍŽOVÁ CESTA POCHÁZÍ Z ROKU 1859

POMNÍK OBĚTÍ I. SVĚTOVÉ VÁLKY

DVANÁCTÉ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY - KAPLE KALVÁRIE

JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ, VE TVARU VÝKLENKOVÝCH KAPLÍ, JSOU TESÁNA Z DIORITU, HLUBINNÉ MAGMATICKÉ HORNINY A ROZMÍSTĚNA V PRAVIDELNÝCH ROZESTUPECH V LESNÍM PROSTORU, S UPROSTŘED STOJÍCÍM POMNÍKEM PADLÝCH Z I. SVĚTOVÉ VÁLKY.

KAPLE BOŽÍHO HROBU A PATNÁCTÉ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

INTERIÉR KAPLE BOŽÍHO HROBU

DŘÍVE VYUŽÍVANÝ POUTNÍ AREÁL BYL VE DRUHÉ POLOVINĚ 20. STOLETÍ ZDEVASTOVÁN A KE ZLEPŠENÍ DANÉHO STAVU NEDOCHÁZELO ANI DLOUHO PO SAMETOVÉ REVOLUCI. OBRAT NASTAL V ROCE 2003, KDY BYL UČINĚN POKUS O KRÁDEŽ VOLNĚ LEŽÍCÍCH ZASTAVENÍ. ZASTAVENÍ BYLA PROTO ODVEZENA A NA SVÉ MÍSTO SE VRÁTILA V ROCE 2017. TO JIŽ PROBÍHALA CELKOVÁ REKONSTRUKCE CELÉHO POUTNÍHO AREÁLU. DNES NA SVÉM MÍSTĚ NAJDEME NEJEN KŘÍŽOVOU CESTU, ALE I VŠECHNY KAPLE A TAKÉ GETSEMANSKOU ZAHRADU I GROTTU SV. PETRA.

PATNÁCTÉ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY - VZKŘÍŠENÍ

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?