KŘÍŽOVÁ CESTA V KRÁSNÉ LÍPĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KRÁSNÁ LÍPA

VZNIK KŘÍŽOVÉ CESTY V KRÁSNÉ LÍPĚ ZAHÁJILA OTÁZKA: PROČ NEMŮŽE BÝT I V KRÁSNÉ LÍPĚ KŘÍŽOVÁ CESTA? POLOŽILA JI KUCHAŘKA APOLONIA SCHLEITNEROVÁ POTÉ, CO SE ZÚČASTNILA SVĚCENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY VE VELKÉM ŠENOVĚ. NA KOSTELNÍM VRCHU, PŮVODNĚ ZVANÉM WOLFSGRUBEN, BYLA VYBUDOVÁNA V LETECH 1857-1859. 50 M ZÁPADNĚ OD KOSTELA SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY STÁVALO 13 SLOUPKŮ ZASTAVENÍ, KAPLE KALVÁRIE A BOŽÍHO HROBU. DÍKY DODATEČNĚ POSTAVENÝM VÝKLENKOVÝM KAPLÍM S OBRAZEM POSLEDNÍ VEČEŘE A KRISTA V GETSEMANSKÉ ZAHRADĚ MĚLA CHARAKTER PAŠIJOVÉ CESTY. KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA DEMOLOVÁNA VE 2. POLOVINĚ 20. STOLETÍ, KAPLE BYLY ZBOŘENY, SLOUPKY ZASTAVENÍ POVALENY. PODOBU PŮVODNÍCH OBRAZŮ NEZNÁME. NENÍ POTVRZENO, ŽE OBRAZY KŘÍŽOVÉ CESTY, NALEZENÉ ROKU 2011 V ŘKF KRÁSNÁ LÍPA, POCHÁZEJÍ SKUTEČNĚ Z KRÁSNÉ LÍPY. DOCHOVALA SE SKICA AKADEMICKÉHO MALÍŘE AUGUSTA FRINDA Z KRÁSNÉ LÍPY PRO OLTÁŘNÍ OBRAZ "KLADENÍ KRISTA DO HROBU". OBRAZ VĚNOVALA DO KAPLE KALVÁRIE THERESIA DITTRICH. S RODINOU KRÁSNOLIPKÝCH MECENÁŠŮ MĚLA KŘÍŽOVÁ CESTA SPOLEČNÉHO JEŠTĚ NĚCO. VEDLO NA NI SCHODIŠTĚ PŘÍMO OD VILY RODINY DITTRICH.