KŘÍŽOVÁ CESTA V RUMBURKU

KŘÍŽOVÁ CESTA V RUMBURKU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ RUMBURK

DNES VÁS VEZMU OPĚT DO ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU, KDE JSME JIŽ BYLI A JEŠTĚ SE SEM MNOHOKRÁT PODÍVÁME. TENTOKRÁT ZAMÍŘÍME DO MĚSTA RUMBURKU, NECHÁME ZATÍM STRANOU NAŠEHO ZÁJMU JEDNU Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH LORET NA NAŠEM ÚZEMÍ A PŮJDEME SE PODÍVAT NA BLÍZKÝ STRÁŽNÝ VRCH. ZDE NALEZNEME DALŠÍ Z KŘÍŽOVÝCH CEST A TAKÉ KOSTEL, JEHOŽ OSUD JE TAK ZAJÍMAVÝ, ŽE STOJÍ ZA TO SE O NĚM ZMÍNIT PODROBNĚJI.

PŮVODNĚ ŘÍMSKOKATOLICKÝ POUTNÍ KOSTELÍK SV. JANA KŘTITELE BYL ZBUDOVÁN V LETECH 1722 – 1725 V MÍSTECH, KDE SE PODLE STARÉ POVĚSTI STALA TRAGICKÁ UDÁLOST. VOJÁK, VRACEJÍCÍ SE Z VOJNY, NEUNESL SKUTEČNOST, ŽE HO MILÁ PODVEDLA S JEHO BRATREM, OBA ZAVRAŽDIL A SÁM SE POTÉ OBĚSIL. O ZALOŽENÍ KOSTELA SE ZASLOUŽILA KNĚŽNA CHRISTINA TEREZIE Z LIECHTENSTEINU, MATKA MAJITELE ZDEJŠÍHO PANSTVÍ. ALE JIŽ O ŠEDESÁT LET POZDĚJI, ZA VLÁDY OSVÍCENECKÉHO CÍSAŘE JOSEFA II. V ROCE 1784, BYL KOSTELÍK ODSVĚCEN, O TŘI ROKY POZDĚJI RUMBURSKÝM OBCHODNÍKEM S PLÁTNEM FIDELISEM SALOMONEM PŘESTAVĚN NA VĚTRNÝ MLÝN. JEHO SYN SAMUEL PAK OBJEKT PŘEMĚNIL NA HOSTINEC.

AŽ V ROCE 1845 BYLA STAVBA OPĚT VRÁCENA CÍRKVI (NA 100 LET), ALE PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE SE MÍSTO ZMĚNILO V HLÁSKU POHRANIČNÍ STRÁŽE. OBJEKT POSTUPNĚ CHÁTRAL A V PADESÁTÝCH LETECH BYL URČEN K DEMOLICI. NAŠTĚSTÍ VŠAK BYL V ROCE 1959 KOSTELÍK PŘEDÁN DO DLOUHODOBÉHO PRONÁJMU PRAVOSLAVNÉ CÍRKVI A TÍM BYL ZACHRÁNĚN. NEJVÍCE SE O TO ZASLOUŽIL ZDEJŠÍ PRVNÍ DUCHOVNÍ SPRÁVCE ARCHIMANDRITA ANDREJ KOLOMACKÝ, RODÁK Z KYJEVA A STAVITEL VÍCE NEŽ 70 PRAVOSLAVNÝCH CHRÁMŮ NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO ČESKOSLOVENSKA. OPATŘIL PRAVOSLAVNÝ CHRÁM STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE IKONOSTASEM /STĚNOU S IKONAMI/ A OSOBITOU NÁSTĚNNOU VÝZDOBOU.

JEDNOTLIVÉ KAPLIČKY KŘÍŽOVÉ CESTY JSOU ROZMÍSTĚNY KOLEM VELKÉ LOUKY A JSOU LEMOVÁNY ALEJÍ 39 LIP. KŘÍŽOVÁ CESTA ZDE BYLA ZŘÍZENA V ROCE 1900 PODLE NÁVRHU A REALIZACE RUMBURSKÉHO STAVITELE JOSEFA HAMPELA. ZASTAVENÍ MAJÍ TVAR BOŽÍCH MUK SLOŽENÝCH ZE DVOU ČÁSTÍ – MASIVNÍHO SOKLU A KAPLICE S NIKOU A NEÚPLNÝM FRONTONEM V HORNÍ ČÁSTI. V NIKÁCH JSOU UMÍSTĚNY PŮVODNĚ POLYCHROMOVANÉ TERAKOTOVÉ RELIÉFY POSLEDNÍ CESTY JEŽÍŠE KRISTA, KTERÉ BYLY OBJEDNÁNY V MAYEROVĚ UMĚLECKÉM ÚSTAVU V BAVORSKÉM MNICHOVĚ. V ROCE 1901 BYL UMÍSTĚN DO PRŮČELÍ KOSTELA RELIÉF JEŽÍŠE KRISTA V GETSEMANSKÉ ZAHRADĚ (DNES SILNĚ PONIČEN) A V ROCE 1908 SEM BYLO PŘENESENO Z MĚSTA KAMENNÉ UKŘIŽOVÁNÍ S MÁŘÍ MAGDALÉNOU Z ROKU 1828.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?