KŘÍŽOVÁ CESTA VE FUKOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST FUKOV

POUTNÍ MÍSTO ZATÍM NENAVŠTÍVENO

KŘÍŽOVÁ CESTA STÁVALA NA HŘBITOVĚ U KOSTELA SV. VÁCLAVA VE FUKOVĚ. JAKO JEDINÁ Z KŘÍŽOVÝCH CESTA ŠLUKNOVSKA SE DO DNEŠNÍ DOBY NEDOCHOVALA. ZNIČENA BYLA PŘI DEMOLICI OBCE A ODSTŘELU KOSTELA SV. VÁCLAVA DNE 23. 9. 1960. KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA UMÍSTĚNA V PROSTORU PŘI OHRADNÍ ZDI NOVÉ ČÁSTI HŘBITOVA, KTERÁ NAVAZOVALA NA KOSTEL SV. VÁCLAVA. VYBUDOVÁNA BYLA ROKU 1881 JAKO JEDENÁCTÁ KŘÍŽOVÁ CESTA ŠLUKNOVSKA A TVOŘILO JI 14 SLOUPKŮ ZASTAVENÍ. O TŘI ROKY POZDĚJI BYLA POŘÍZENA GETSEMANSKÁ ZAHRADA S PÍSKOVCOVÝMI SOCHAMI APOŠTOLŮ, ANDĚLA A KRISTA. PENÍZE NA VÝSTAVBU KŘÍŽOVÉ CESTY BYLY ZÍSKÁNY PRODEJEM HROBOVÝCH MÍST. ZÁJEMCI SI MOHLI VYBRAT, ZDA ZAPLATÍ HROBOVÉ MÍSTO SE ZASTAVENÍM KŘÍŽOVÉ CESTY NEBO BEZ NĚJ. Z POŘÍZENÍ PŮVODNĚ PLÁNOVANÉHO OBRAZU POSLEDNÍ VEČEŘE A ZOBRAZENÍ ZBIČOVANÉHO KRISTA ECCE HOMO NAKONEC SEŠLO. DO DNEŠNÍCH DNŮ SE DOCHOVALA JEN POBOŘENÁ OHRADNÍ ZEĎ HŘBITOVA A KAMENNÝ PODSTAVEC HLAVNÍHO KŘÍŽE. ROKU 2000 BYL VZTYČEN NOVÝ DŘEVĚNÝ KŘÍŽ, KTERÝ PŘIPOMÍNÁ EXISTENCI KOSTELA SV. VÁCLAVA.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?