KLASICISTNÍ KAPLE KŘÍŽOVÉ CESTY Z LET 1738 – 1756

KŘÍŽOVÁ CESTA VE ŠLUKNOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŠLUKNOV

GETSEMANSKÁ ZAHRADA Z LET 1738 - 1756

POUTNÍ AREÁL NA KŘÍŽOVÉM VRCHU VE ŠLUKNOVĚ POCHÁZÍ Z LET 1738 – 1756; JAK STARÁ LEGENDA PRAVÍ, OBCHODNÍK ANTON DRÖßEL SLÍBIL, ŽE POKUD SE MU PODAŘÍ ÚSPĚŠNĚ ZAKOTVIT VE ŠLUKNOVĚ A SVOU ŽIVNOST ROZVINOUT, NECHÁ ZŘÍDIT VE MĚSTĚ KŘÍŽOVOU CESTU. SVŮJ SLIB SPLNIL A DOKONCE NAŠEL I DÁRCE, KTEŘÍ MU POMOHLI VÝSTAVBU FINANCOVAT.

KŘÍŽOVÁ CESTA JE TVOŘENA DVANÁCTI ŽULOVÝMI KAPLIČKAMI; ZASTAVENÍM Č. XII. JE CENTRÁLNÍ KAPLE KALVÁRIE NA NEJVYŠŠÍM MÍSTĚ KŘÍŽOVÉ HORY A ZASTAVENÍM Č. XIV. JE BOŽÍ HROB.

ZAJÍMAVOU SOUČÁSTÍ POUTNÍHO MÍSTA JE DÁLE VELKORYSE POJATÁ GETSEMANSKÁ ZAHRADA SE SOCHAMI APOŠTOLŮ PETRA, JAKUBA A JANA, A DÁLE POSTAVAMI KRISTA A ANDĚLA. I TO VŠAK NENÍ VŠE. NALEZNEME ZDE I DVĚ GROTTY – UMĚLÉ JESKYNĚ SE SOCHAMI SV. PETRA A MÁŘÍ MAGDALENY A DÁLE TŘI KAPLE – BIČOVÁNÍ, POSLEDNÍ VEČEŘE A ŽALÁŘ KRISTA.

KAPLE ŽALÁŘE KRISTA

PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ RELIÉF ZE ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

PŘEVZATO Z PUBLIKACE KŘÍŽOVÉ CESTY ŠLUKNOVSKA

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?