KŘÍŽOVÁ CESTA VE ŠLUKNOVĚ

KŘÍŽOVÁ CESTA VE ŠLUKNOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŠLUKNOV

DVANÁCT ŽULOVÝCH ZASTAVENÍ BYLO VYSVĚCENO V ROCE 1756

POUTNÍ AREÁL NA KŘÍŽOVÉM VRCHU VE ŠLUKNOVĚ POCHÁZÍ Z LET 1738 – 1756 A JE NEJSTARŠÍM MÍSTEM TOHOTO TYPU NA ŠLUKNOVSKU; JAK STARÁ LEGENDA PRAVÍ, OBCHODNÍK ANTON DRÖSSEL SLÍBIL, ŽE POKUD SE MU PODAŘÍ ÚSPĚŠNĚ ZAKOTVIT VE ŠLUKNOVĚ A SVOU ŽIVNOST ROZVINOUT, NECHÁ ZŘÍDIT VE MĚSTĚ KŘÍŽOVOU CESTU. SVŮJ SLIB SPLNIL, A DOKONCE NAŠEL I DÁRCE, KTEŘÍ MU POMOHLI VÝSTAVBU FINANCOVAT.  

KŘÍŽOVÁ CESTA JE LEMOVÁNA ALEJÍ LIP SRDČITÝCH A VELKOLISTÝCH

NEJVYŠŠÍ BOD KALVÁRIE S KAPLEMI KALVÁRIE A BOŽÍHO HROBU

KŘÍŽOVÁ CESTA JE TVOŘENA DVANÁCTI ŽULOVÝMI ZASTAVENÍMI A DÁLE DVĚMA KAPLEMI – KAPLÍ KALVÁRIE A KAPLÍ BOŽÍHO HROBU. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ BYLA FINANCOVÁNA RŮZNÝMI DÁRCI, JAK JE UVEDENO JIŽ VÝŠE, A JAK O TOM SVĚDČÍ I FUNDAČNÍ NÁPISY NA ZASTAVENÍCH (Č. X - P. TOBIASEM FÜRLICHEM, Č. XIV - P. HEINRICHEM GROHMANEM A JOSEFEM TRIEFELEM APOD.). KAPLE KALVÁRIE JE ZDĚNÁ A OMÍTANÁ STAVBA STOJÍCÍ NA ČTVERCOVÉM PŮDORYSU A VRCHOLÍCÍ TYMPANONEM, KTERÁ BYLA POSTAVENA V NEJVYŠŠÍM BODĚ KŘÍŽOVÉ CESTY A JE PŘÍSTUPNÁ PO PŘÍMÉM SCHODIŠTI. VE VÝKLENKU SE NACHÁZÍ SOUSOŠÍ UKŘIŽOVANÉHO KRISTA A TRUCHLÍCÍ MÁŘÍ MAGDALENY U PATY KŘÍŽE. KAPLE TVOŘÍ V POŘADÍ KŘÍŽOVÉ CESTY DVANÁCTÉ ZASTAVENÍ. ZASTAVENÍM Č. XIV JE POTÉ KAPLE BOŽÍHO HROBU SE SOCHOU KRISTA.

KAPLE KALVÁRIE

INTERIÉR KAPLE KALVARIE S UKŘIŽOVANÝM KRISTEM A MAŘÍ MAGDALENOU

PRŮČELÍ KAPLE BOŽÍHO HROBU

KAPLE POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ

CELÝ AREÁL POUTNÍHO MÍSTA BYL POSTUPEM DOBY KONCIPOVÁN NE POUZE JAKO SAMOTNÁ KŘÍŽOVÁ CESTA, ALE JAKO CESTA PAŠIJOVÁ. PROTO BYLA PŘI VSTUPU DO POUTNÍHO AREÁLU POSTAVENA TROJICE KAPLÍ - KAPLE POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ, KAPLE ŽALÁŘE KRISTA A KAPLE BIČOVÁNÍ KRISTA. KAPLE POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ BYLA ZŘÍZENA ROKU 1873 VDOVOU MARIÍ ANNOU WEBER A JEJÍ STAVBA STÁLA VÍCE JAK 1000 ZLATÝCH. VYSVĚCENA BYLA 29. ZÁŘÍ TÉHOŽ ROKU LITOMĚŘICKÝM BISKUPEM AUGUSTINEM PAULEM WAHALOU. KAPLE BIČOVÁNÍ BYLA POSTAVENA V ROCE 1926 PANEM WILHELMEM HILLEM A JEHO MANŽELKOU, A V TÉMŽE ROCE, 28. BŘEZNA, BYLA KAPLE VYSVĚCENA P. WILHELMEM FRANZEM CHRISTIANEM RUDOLFEM. O TŘETÍ Z KAPLÍ, KAPLI ŽALÁŘE KRISTA, SE BOHUŽEL NEPODAŘILO NIC ZJISTIT.

KAPLE ŽALÁŘE KRISTA

KAPLE BIČOVÁNÍ KRISTA

ZAHRADA GETSEMANSKÁ

SOUČÁSTÍ ÚVODNÍ ČÁSTI PAŠIJOVÉ CESTY SE STALA I GETSEMANSKÁ ZAHRADA. V ZAHRADĚ NALEZNEME PÍSKOVCOVÉ SOCHY LEŽÍCÍCH APOŠTOLŮ SV. PETRA, SV. JAKUBA A SV. JANA, DÁLE KLEČÍCÍHO KRISTA A ANDĚLA S KALICHEM. ZAHRADA JE OBEHNÁNA KOVOVÝM TEPANÝM PLŮTKEM.

MEZI DALŠÍ MENŠÍ STAVBIČKY PATŘÍ GROTTY SE SV. PETREM A SV. MAŘÍ MAGDALÉNOU. JDE O DVĚ ČÁSTEČNĚ ZDĚNÉ A ČÁSTEČNĚ TESANÉ GROTTY VE SKALNÍM PODLOŽÍ. GROTTA SE SV. PETREM JE SITUOVÁNA PŘI VSTUPU DO AREÁLU, JESKYNĚ S MAŘÍ MAGDALÉNOU JE UMÍSTĚNA VE SVAHU POD KAPLÍ KALVÁRIE.

MODLÍCÍ SE KRISTU V ZAHRADĚ GETSEMANSKÉ

UMĚLÁ JESKYNĚ - GROTTA SE SOCHOU SV. PETRA

SOCHA SV. PETRA V GROTTĚ

V LETECH 1899-1902 PROBÍHALY V AREÁLU KŘÍŽOVÉ CESTY PARKOVÉ ÚPRAVY A TO PŘEDEVŠÍM VYSAZOVÁNÍM ALEJÍ A DOPLŇUJÍCÍ VYSOKÉ ZELENĚ. NA KŘÍŽOVÉ VRCHU OBJEVÍME TŘI STROMOVÉ ALEJE; PRVNÍ TVOŘÍ LÍPA VELKOLISTÁ A SRDČITÁ A VEDE PODÉL KŘÍŽOVÉ CESTY. DRUHÁ VEDE OD GETSEMANSKÉ ZAHRADY K BOČNÍMU VSTUPU NA HŘBITOV. TŘETÍ JE S DRUHOU ROVNOBĚŽNÁ A VEDE PODÉL VRCHOLOVÉ CESTY. V PŘEDPOLÍ KŘÍŽOVÉ HORY BYLY VYBUDOVÁNY V PRŮBĚHU EXISTENCE I POMNÍKY PADLÝM A NEZVĚSTNÝM Z I. A II. SVĚTOVÉ VÁLKY A PAMÁTNÍČEK FRIDRICHU SCHILLEROVI.

DŘÍVE SE NA KŘÍŽOVÉ HOŘE KONALY KOLEM 20. ČERVENCE SLAVNOSTI VYSVĚCENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY (TZV. KREUBERGFEST), A TO PROCESÍM A POBOŽNOSTÍ NA KŘÍŽOVÉ HOŘE.

PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ RELIÉF ZE ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

PŘEVZATO Z PUBLIKACE KŘÍŽOVÉ CESTY ŠLUKNOVSKA

ZNAČNĚ PONIČENÝ POUTNÍ AREÁL NA KŘÍŽOVÉM VRCHU SE DOČKAL SVÉHO ZNOVUVZKŘÍŠENÍ AŽ PO ROCE 1989. OD DRUHÉ POLOVINY DEVADESÁTÝCH LET 20. STOLETÍ JE KŘÍŽOVÁ CESTA POSTUPNĚ REKONSTRUOVÁNA. V ROCE 1995 BYLY OPRAVENY KAPLE POSLEDNÍ VEČEŘE, BIČOVÁNÍ KRISTA, KALVÁRIE A BOŽÍHO HROBU. V ROCE 1999 BYLY RADOMILEM ŠOLCEM RESTAUROVÁNY SOCHY V GETSEMANSKÉ ZAHRADĚ, A MGR. MARCELEM HRONEM SOCHY V KAPLI KALVÁRIE. FIRMA GEDOS S.R.O. ČESKÁ LÍPA V ROCE 2001 OSADILA DO VŠECH OTVORŮ KAPLÍ A GROTT KOVOVÉ MŘÍŽE A NA KAPLIČKY KOVOVÉ KŘÍŽKY. DALŠÍ Z RESTAURÁTORŮ, AKADEMICKÝ SOCHAŘ MICHAEL BÍLEK Z PRAHY RESTAUROVAL V ROCE 1999 SOCHU SV. PETRA S KOHOUTEM A V LETECH 2000 AŽ 2001 AKADEMICKÁ MALÍŘKA DOMINIKA MACHAČOVÁ ZASE VŠECH DESET DOCHOVANÝCH PŮVODNÍCH RELIÉFŮ KŘÍŽOVÉ CESTY. PODLE TĚCHTO PŮVODNÍCH RELIÉFŮ VYŘEZALI ŠLUKNOVŠTÍ ŘEZBÁŘI JIŘÍ NYKODÝM A JIŘÍ MATĚJÁK Z LIPOVÉHO DŘEVA DVANÁCT NOVÝCH KOPIÍ. PŘI PŘÍPRAVĚ DŘEVĚNÝCH DESEK POMÁHAL JIŘÍ DUCHÁČ. V ROCE 2005 BYLY POŘÍZENY REPRODUKCE TĚCHTO NOVÝCH DŘEVOŘEZEB NA PŮLCENTIMETROVÝCH SILNÝCH DESKÁCH Z PVC. TYTO REPRODUKCE BYLY V ROCE 2005 OSAZENY DO NIK JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ A OCHRÁNĚNY NEROZBITNÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM.  

 

NOVÉ ŘEZBOVANÉ DESKY KŘÍŽOVÉ CESTY OD JIŘÍHO NYKODÝMA A JIŘÍHO MATĚJÁKA

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?