KŘÍŽOVÁ CESTA VE STARÝCH KŘEČANECH

KŘÍŽOVÁ CESTA VE STARÝCH KŘEČANECH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST STARÉ KŘEČANY

BAROKNÍ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO

NEJSTARŠÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA O OBCI STARÉ KŘEČANY POCHÁZÍ Z ROKU 1485. AŽ DO KONCE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY ZDE ŽILO ČESKONĚMECKÉ OBYVATELSTVO. STARÝMI A NOVÝMI KŘEČANY V RANÉM STŘEDOVĚKU VEDLA TZV. SOLNÁ STEZKA, OBCHODNÍ TRASA, KTERÁ VEDLA OD BALTU SMĚREM K JIHU, KTERÁ SLOUŽILA OBCHODU SE SOLÍ. V TOMTO OBDOBÍ PATŘILO ÚZEMÍ PÁNŮM Z BERKU. S JEDNÍM Z NICH UZAVŘEL KAREL IV. SMLOUVU, ŽE TOTO ÚZEMÍ NEBUDE NIKDY PRODÁNO MÍŠEŇSKÉMU KRÁLOVSTVÍ. OBEC, V ROCE 1633 ZPUSTOŠENA OD ŠVÉDŮ A SASŮ, VZNIKÁ NOVĚ V ROCE 1686. DO ROKU 1946 NESLY STARÉ KŘEČANY NÁZEV STARÝ EHRENBERK.

BAROKNÍ KŘÍŽ PŘED HLAVNÍM VCHODEM KOSTELA

KŘÍŽ NESE NA SVÉM DŘÍKU KRÁSNÉ RELIÉFY

K VÝSTAVBĚ KOSTELA SV. JANA NEPOMUCKÉHO DOŠLO V LETECH 1736 – 1741 NA MÍSTĚ PROVIZORNÍHO DŘEVĚNÉHO KOSTELÍKA SV. BARBORY Z ROKU 1732. STAVBA PROBÍHALA NA ZÁKLADĚ PLÁNŮ STAVITELE JOHANNA GEORGA AICHBAUERA Z PRAHY (1680 – 1737), SPŘÍZNĚNÉHO S VÝZNAMNÝMI BAROKNÍMI STAVITELI KRYŠTOFEM A KILIÁNEM IGNÁCEM DIENTZENHOFEROVÝMI. STAVBU PLATILA MAJITELKA PANSTVÍ ŠLUKNOV MARIE ERNESTINA HRABĚNKA Z DITTRICHSTEINU. JEJÍ MANŽEL, POLITIK, MÍSTOKRÁL NEAPOLSKÝ A MECENÁŠ UMĚNÍ ALOIS THOMAS HRABĚ Z HARRACHU (1669 – 1742) DOHLÍŽEL NA PRŮBĚH REALIZACE STAVBY A OVLIVŇOVAL JEJÍ UMĚLECKOU PODOBU. ZA TESAŘSKÉ PRÁCE ZODPOVÍDAL DVORNÍ TESAŘSKÝ MISTR JOSEF LÖFFLER Z PRAHY, STÁLÝ SPOLUPRACOVNÍK KILIÁNA IGNÁCE DIENTZENHOFERA.

KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA ZAKOUPENA V LETECH 1825 - 1833

KLASICISTNÍ ZASTAVENÍ JSOU ROZESTAVĚNA PODÉL OHRADNÍ ZDI BÝVALÉHO HŘBITOVA

KLASICISTNÍ ZASTAVENÍ NESOU V HORNÍM TROJÚHELNÉM ŠTÍTKU KRÁSNÁ ZDOBENÍ

ZAJÍMAVÝ JE I INTERIÉR KOSTELA; NÁVRHY HLAVNÍHOA OBOU BOČNÍCH OLTÁŘŮ VYPRACOVAL DVORNÍ ARCHITEKT JOHANN LUCAS VON HILDEBRANDT Z VÍDNĚ. OLTÁŘNÍ OBRAZY POCHÁZEJÍ OD VÍDEŇSKÉHO MALÍŘE DOMINIKA KINDERMANNA. VE STARÝCH KŘEČANECH SE ROVNĚŽ VELICE SILNĚ PROJEVIL KULT SV. JANA NEPOMUCKÉHO; V OBCI NALEZNEME TŘI SOCHY TOHOTO SVĚTCE.

V SOUČASNÉ DOBĚ JSOU V ZASTAVENÍCH KOPIE PŮVODNÍCH DŘEVĚNÝCH PAŠIJOVÝCH VÝJEVŮ

PRO KŘÍŽOVOU CESTU BYL VYBRÁN PROSTOR BÝVALÉHO HŘBITOVA, KTERÝ PŮVODNĚ OBKLOPOVAL KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO. ČTRNÁCT ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY, KTERÉ BYLY ZAKOUPENY V LETECH 1825 AŽ 1833, BYLO ROZESTAVĚNO PO CELÉ DÉLCE OHRADNÍ ZDI, CELKEM V PRAVIDELNÝCH ROZESTUPECH. O ŠEDESÁT LET POZDĚJI BYLA KLASICISTNÍ VÝKLENKOVÁ ZASTAVENÍ OBNOVENA. ZAJÍMAVÉ JSOU OSUDY RELIÉFŮ Z KŘÍŽOVÉ CESTY.  PRVOTNÍ KAMENNÉ RELIÉFY, JEJICHŽ AUTOREM BYL PRAVDĚPODOBNĚ SOCHAŘ JOSEF SALM Z NOVÝCH KŘEČAN, NAHRADIL V LETECH 1890 AŽ 1893 STAROKŘEČANSKÝ FARÁŘ P. FRANZ LANGHANS ZA OBRAZY MALOVANÉ NA PLECHU. ŘEŠENÍ SE NEOSVĚDČILO A POŠKOZENÉ MALBY DAL ROKU 1922 PÁTER FRANZ CHRISTOPH FROST VYMĚNIT ZA DŘEVĚNÉ RELIÉFY NEZNÁMÉHO ŘEZBÁŘSKÉHO MISTRA Z FULNEKU. PŘI POSLEDNÍ OPRAVĚ ŘÍMSKOKATOLICKOU FARNOSTÍ STARÉ KŘEČANY V LETECH 2004 AŽ 2005 BYLY VZTYČENY A OČIŠTĚNY POVALENÉ SLOUPKY ZASTAVENÍ A DO JEJICH VÝKLENKŮ BYLY INSTALOVÁNY KOPIE OBRAZŮ S VÝJEVY KŘÍŽOVÉ CESTY.

POZDNĚ BAROKNÍ VSTUPNÍ ČÁST NA HŘBITOV - DNES BOHUŽEL DOST PONIČENÝ

OHRADNÍ ZEĎ Z KVÁDROVÉHO ZDIVA JE VE VSTUPNÍ ČÁSTI PROLOMENA TROJDÍLNOU BAROKNÍ BRÁNOU S POSTRANÍMI PILÍŘI, NA KTERÝCH BYLY UMÍSTĚNY POSTAVY ANDĚLŮ. OD NICH SE ODVÍJEJÍ VOLUTY, NA JEJICHŽ KONCÍCH STÁLY NA NIŽŠÍCH SOKLECH ZDOBNÉ VÁZY. NA VOLUTÁCH UMÍSTĚNO DATOVÁNÍ 1785. NA OBOU STRANÁCH HLAVNÍ BRÁNY PROLOMENY MENŠÍ POSTRANNÍ VSTUPY. PŘESNĚ NA OPAČNÉM KONCI OHRADNÍ ZDI, ZA PRESBYTÁŘEM KOSTELA, DROBNÁ PRAVOÚHLÁ MÁRNICE S MANSARDOVOU STŘECHOU.

MÁRNICE VESTAVĚNÁ DO ZADNÍ ČÁSTI OHRADNÍ ZDI

INTERIÉR MÁRNICE

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?