KŘÍŽOVÁ CESTA VE STARÝCH KŘEČANECH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST STARÉ KŘEČANY

KŘÍŽOVÁ CESTA VE STARÝCH KŘEČANECH BYLA ZŘÍZENA V CENTRU OBCE PODÉL KAMENNÉ ZDI, KTERÁ OBKLOPUJE BAROKNÍ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO A BÝVALÝ HŘBITOV. 14 ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY BYLO ZAKOUPENO V LETECH 1825-1833. O ŠEDESÁT LET POZDĚJI BYLA KLASICISTNÍ VÝKLENKOVÁ ZASTAVENÍ OBNOVENA. ZAJÍMAVÉ JSOU OSUDY RELIÉFŮ Z KŘÍŽOVÉ CESTY. V PRŮBĚHU LET SE ZDE VYSTŘÍDALY KAMENNÉ, DŘEVĚNÉ I MALBY NA PLECHU. PŮVODNÍ KAMENNÉ RELIÉFY, JEJICHŽ AUTOREM MOŽNÁ BYL SOCHAŘ JOSEF SALM Z NOVÝCH KŘEČAN, NAHRADIL V LETECH 1890-1893 STAROKŘEČANSKÝ FARÁŘ P. FRANZ LANGHANS ZA OBRAZY MALOVANÉ NA PLECHU. ŘEŠENÍ SE NEOSVĚDČILO A POŠKOZENÉ MALBY DAL ROKU 1922 PÁTER FRANZ CHRISTOPH FROST VYMĚNIT ZA DŘEVĚNÉ RELIÉFY NEZNÁMÉHO ŘEZBÁŘSKÉHO MISTRA Z FULNEKU. NAPOSLEDY ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST STARÉ KŘEČANY KŘÍŽOVOU CESTU OPRAVILA V LETECH 2004-2005. POVALENÉ SLOUPKY ZASTAVENÍ BYLY VZTYČENY, OČIŠTĚNY A DO VÝKLENKŮ ZASTAVENÍ BYLY UMÍSTĚNY KOPIE OBRAZŮ S VÝJEVY KŘÍŽOVÉ CESTY. OBNOVY SE DOČKALA I OHRADNÍ ZEĎ.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?