KŘÍŽOVÁ CESTA V MOSTĚ

KŘÍŽOVÁ CESTA V MOSTĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ MOST

POHLED Z HRADU HNĚVÍNA NA KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

PŘI NĚKDEJŠÍ CESTĚ Z MOSTU DO ZAHRAŽAN, JEŽ SE DÍKY SOŠCE PANENKY MARIE Z KAPLE KLÁŠTERA MAGDALENITEK STALY POUTNÍM MÍSTEM, VZNIKLA NA POČÁTKU ŠEDESÁTÝCH LET 18. STOLETÍ KŘÍŽOVÁ CESTA. Z NADACE, KTEROU V ROCE 1756 ZALOŽIL HRABĚ A VRCHNÍ LOVČÍ SASKÉHO KURFIŘTA JOHANN GOTTFRIED VON SCHMIEDL, MĚLO BÝT 700 ZLATÝCH VĚNOVÁNO NA VÝSTAVBU JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY A 300 ZLATÝCH NA JEJI ÚDRŽBU.

ZÁKLADNÍ KÁMEN BYL POLOŽEN PATRNĚ 15. ČERVENCE ROKU 1761. VE ČTRNÁCTI ZDĚNÝCH VÝKLENKOVÝCH KAPLÍCH, ČLENĚNÝCH PILASTROVÝM ŘÁDEM, BYLY VYOBRAZENY JEDNOTLIVÉ SCÉNY JEŽÍŠOVY POUTI NA GOLGOTU A JEHO UKŘIŽOVÁNÍ.

ZÁKLADNÍ KÁMEN KŘÍŽOVÉ CESTY BYL POLOŽEN V ROCE 1761

KAPLE KŘÍŽOVÉ CESTY JSOU BOHATĚ PROFILOVANÉ OZDOBNÝMI ŘÍMSAMI A DVĚMA NIKAMI

PRVNÍ ZASTAVENÍ STÁLO NAD PIVOVARSKÝM PARČÍKEM PŘI OBLOUKU Z ULICE NA PTÁKU (VOGELSTANGE) DO ULICE GORENZOVY (NYNÍ ŽIŽKOVY), KTEROU DALŠÍ KAPLE LEMUJÍ AŽ ZA BUDOVU BÝVALÉHO SIROTČINCE.

JIŽ V ROCE 1856 BYLA MALBA VÝJEVŮ V NEUTĚŠENÉM STAVU A NEDALO SE ROZEZNAT, CO VLASTNĚ PŘEDSTAVUJÍ. BYLO ROZHODNUTO NECHAT ZHOTOVIT VÝJEVY NOVÉ, A TO FRESKOVOU TECHNIKOU. K TÉTO PRÁCI BYL POVOLÁN PRAŽSKÝ MALÍŘ PASCHEK. FRESKY NAMALOVAL NA VRSTVU HRUBOZRNÉHO BÍLÉHO PÍSKU SPOJENÉHO VÁPENNOU MALTOU, JEŽ BYLA NANESENA NA MALTOVÝ PODKLAD ARMOVANÝ KOVOVÝMI PRUTY. UŽ PO ROCE VŠAK BYLY VÝJEVY POŠKOZENY VANDALY. OTÁZKA RENOVACE KAPLÍ SE ŘEŠILA I V ROCE 1912, V ROCE 1939 PAK VÝJEVY OBNOVIL MOSTECKÝ MALÍŘ FRANZ GRUSS.

PO II. SVĚTOVÉ VÁLCE BYLY KAPLE OPĚT VE VELICE ŠPATNÉM STAVEBNÍM STAVU. AŽ V DEVADESÁTÝCH LETECH BYLY KAPLE OBNOVENY, TENTOKRÁT POLSKOU STAVEBNÍ FIRMOU. V ROCE 2007 PROŠLY KAPLE POPSLEDNÍ STAVEBNÍ REKONSTRUKCÍ.

NIKY KAPLÍ JSOU DNES BEZ VÝZDOBY

KAPLÍ BYLO TRADIČNĚ ČTRNÁCT, V OSMDESÁTÝCH LETECH 20. STOLETÍ

BYLY Z DŮVODU DŮLNÍ ČINNOSTI ČTYŘI KAPLE ZBOŘENY

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?