KŘÍŽOVÁ CESTA NA HRADĚ GRABŠTEJNĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HRÁDEK NAD NISOU

HRAD GRABŠTEJN NA SKALNATÉM KOPCI NAD OBCÍ CHOTYNĚ NEDALEKO HRÁDKU NAD NISOU JE POPRVÉ ZMÍNĚN V LISTINĚ Z ROKU 1286, KDE JE JAKO MAJITEL HRADU UVEDEN OTA II., PURKRABÍ Z DONÍNA A NA GRABŠTEJNĚ.

V ROCE 1562 KUPUJE OD DONÍNŮ HRAD DOKTOR PRÁV, CÍSAŘSKÝ DVORNÍ RADA A NĚMECKÝ MÍSTOKANCLÉŘ KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO JIŘÍ MEHL ZE STŘELIC. ROKU 1564 ZAPOČAL PŘESTAVBU GOTICKÉHO HRADU BERGFRITOVÉHO TYPU NA HONOSNÉ RENESANČNÍ SÍDLO. PŘI TÉTO PŘESTAVBĚ BYLA VYBUDOVÁNA KAPLE SV. BARBORY, PATRONKY HORNÍKŮ, KTEŘÍ NA GRABŠTEJNSKÉM PANSTVÍ PRACOVALI. ROKU 1586 BYL NUCEN GRABŠTEJNSKÉ DOMINIUM PRO DLUHY PRODAT.

MAJITELÉ SE POTÉ RYCHLE STŘÍDALI - BIBLIOFIL FERDINAND HOFFMANN Z GRÜNBÜCHLU, PÁNI Z ČERNOUS, NAKRÁTKO VLASTNIL HRAD ALBRECHT Z VALDŠTEJNA, NÁSLEDNĚ JAN HARTVÍK Z NOSTIC A MATYÁŠ ADAM Z TRAUTTMANSDORFU.

ROKU 1704 KUPUJE HRAD JAN VÁCLAV GALLAS, A OD TÉ CHVÍLE PATŘÍ HRAD RODINĚ GALLASŮ A POZDĚJI CLAM-GALLASŮ. ROKU 1945 BYL VŠAK VEŠKERÝ MAJETEK NA ZÁKLADĚ DEKRETU PREZIDENTA REPUBLIKY EDVARDA BENEŠE Č. 12/1945 SB. CLAM-GALLASŮM ZABAVEN A PRO HRAD NASTALA NOVÁ DOBA, KDY HRAD ZAČAL POSTUPNĚ CHÁTRAT.

ROKEM 1953 ZAČÍNÁ DOBA, KDY HRAD SLOUŽIL PRO POTŘEBY ARMÁDY, STAL SE MAJETKEM MINISTERSTVA NÁRODNÍ OBRANY A BYL SPRAVOVÁN VOJENSKOU UBYTOVACÍ SPRÁVOU. V TÉ DOBĚ JIŽ BYL HRAD VE ŠPATNÉM STAVU, A TAK ROKU 1955 BYLO JEDNÁNO O PLÁNU JEHO GENERÁLNÍ OPRAVY. ARMÁDA HRAD PLNĚ VYUŽÍVALA AŽ DO ROKU 1970, KDY BYL CELÝ OBJEKT PŘEDÁN KRAJSKÉMU STŘEDISKU STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE A OCHRANY PŘÍRODY V ÚSTÍ NAD LABEM. AVŠAK AREÁL HRADU BYL STÁLE VOJENSKY STŘEŽENÝM PROSTOREM. PO ODCHODU ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY HRAD DOSTÁL ÚPLNÉ ZKÁZY A STALA SE Z NĚJ NA NĚKOLIK LET NEOBÝVANÁ ZŘÍCENINA. VELKÝ PODÍL NA DESTRUKCI VÝZNAMNÉ PAMÁTKY NEMĚL JEN ČAS A NEPŘÍZNIVÉ PŘÍRODNÍ VLIVY, ALE TAKÉ PŘÍLEŽITOSTNÍ VANDALOVÉ, HLEDAČI POKLADŮ ČI ZLODĚJI MATERIÁLU.

V ROCE 1990 ČESKOSLOVENSKÁ ARMÁDA PŘEDÁVÁ I AREÁL HRADU STÁTNÍMU PAMÁTKOVÉMU ÚSTAVU V ÚSTÍ NAD LABEM, KTERÝ ZAČÍNÁ VELKÉ OPRAVY POLOZŘÍCENÉHO OBJEKTU, JEŽ BYLY Z VELKÉ ČÁSTI UKONČENY ROKU 2010.

Z NEDALEKÉ CHOTYNĚ POCHÁZÍ ZNÁMÝ OPERNÍ PĚVEC, ČLEN NÁRODNÍHO DIVADLA, LUDĚK VELE. TEN SE OPRAVDU VE VELKÉ MÍŘE ZASLOUŽIL O ZÁCHRANU JEHO MILOVANÉ PAMÁTKY. JIŽ V ROCE 1993 PŘIŠEL S MYŠLENKOU POŘÁDÁNÍ BENEFIČNÍCH KONCERTŮ, KTERÉ SE S PŘIBÝVAJÍCÍMI LÉTY ZMĚNILY NA OPERNÍ PŘEDSTAVENÍ. DÍKY NIM SE PODAŘILO POZVEDNOUT PAMÁTKU Z 13. STOLETÍ Z RUINY DO NĚKDEJŠÍ SLÁVY, OPRAVIT HISTORICKY CENNOU KAPLI SV. BARBORY ČI ZALOŽIT OBRAZÁRNU, ROZRŮSTAJÍCÍ SE KAŽDOROČNĚ O DÍLO DALŠÍHO VYSTAVOVATELE. PŘED NĚKOLIKA LETY PŘIŠEL S MYŠLENKOU VYBUDOVÁNÍ TZV. STEZKY SMÍŘENÍ, V REÁLU KŘÍŽOVÉ CESTY, KTERÁ BY JEŠTĚ VÍCE OBOHATILA GRABŠTEJNSKÝ HRAD. NEPŘÍSLUŠÍ MI ZDE POPISOVAT TRABLE, KTERÉ S UMÍSTĚNÍM STEZKY SMÍŘENÍ NÁSLEDOVALY, ALE JEDNO JE ZŘEJMÉ; PO NĚKOLIKA LETECH SE V ROCE 2022 PODAŘILO KŘÍŽOVOU CESTU UMÍSTIT SNAD JIŽ NA KONEČNÉ MÍSTO. DNES JI NAJDEME TĚSNĚ POD HRADBAMI HRADU, KTERÝ OBKRUŽUJE Z JIŽNÍ STRANY VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK NA STRANU SEVERNÍ. CESTA JE TVOŘENA ČTRNÁCTI KAMENNÝMI STÉLAMI S PAŠIJOVÝMI MOTIVY, KTERÉ JSOU DÍLEM AKADEMICKÉHO SOCHAŘE MICHALA MORAVCE.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?