KŘÍŽOVÁ CESTA NA KOTELSKÉM VRCHU

KŘÍŽOVÁ CESTA

NA KOTELSKÉM VRCHU U OSEČNÉ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OSEČNÁ

KAPLE BOŽÍHO HROBU

KŘÍŽOVÁ CESTA NA KOTELSKÉM VRCHU VZNIKLA NĚKDY V 19. STOLETÍ. MOHLA VZNIKNOUT V DOBĚ, KDY MÍSTNÍ OBYVATELÉ OSADY KOTEL VYBUDOVALI KAPLIČKU SV. ANNY NEDALEKO NAD VSÍ PŘI CESTĚ SMĚREM NA ČESKÝ DUB.  V TÉ DOBĚ SLOUŽILA KAPLIČKA JAKO VÝCHOZÍ BOD PŮVODNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY. V KAPLIČCE SE NACHÁZÍ CENNÁ FRESKA SV. ANNY ZPRACOVANÁ TECHNIKOU AL SECCO /TECHNIKA PRACUJE S KLIHOVOU A KASEINOVOU TEMPEROU NANÁŠENOU NA SUCHOU OMÍTKU/.

V ROCE 1901 BYLA NA MÍSTĚ BÝVALÝCH BOŽÍCH MUK NA KONCI KŘÍŽOVÉ CESTY VYBUDOVÁNA ZDĚNÁ KAPLE ZASVĚCENÁ BOŽÍMU HROBU. KAPLE BYLA POSTAVENA DÍKY ŠTĚDROSTI RODINY BIENERTOVY Z KOTELSKÉ OSADY. TA SAMÁ RODINA STÁLA O ROK POZDĚJI I U VZNIKU NOVÉ KŘÍŽOVÉ CESTY. JEDNODUCHÉ DŘEVĚNÉ KŘÍŽE CESTY PŮVODNÍ BYLY NAHRAZENY KAMENNÝMI ZASTAVENÍMI V PODOBĚ SLOUPKŮ S VRCHOLOVOU KAPLICÍ. JEJICH ZHOTOVITELEM BYL KAMENÍK ADOLF SITTA.

SLOUPEK ZASTAVENÍ S DATACÍ VZNIKU KŘÍŽOVÉ CESTY

CESTA POSTUPEM DOBY BYLA DEVASTOVÁNA, JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ BYLA POVALENA, KAPLE BOŽÍHO HROBU ROZVALENA. O OBNOVU PAMÁTKY SE ZASLOUŽILO MĚSTO OSEČNÁ, KTERÉ V ROCE 2014 NECHALO OPRAVIT KAPLI A V ROCE 2017 I JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY. OBRÁZKY DO REKONSTRUOVANÉ KŘÍŽOVÉ CESTY JSOU DÍLEM MICHALA JANOVSKÉHO, KTERÝ JE ROVNĚŽ AUTOREM OBRAZU V KAPLI BOŽÍHO HROBU A PLECHOVÉHO KRISTA NA KŘÍŽI U TÉŽE KAPLE.

KAPLE SV. ANNY – ZAČÁTEK KŘÍŽOVÉ CESTY

DŘEVĚNÝ KŘÍŽ S PLECHOVÝM KORPUSEM KRISTA

DNE 15. ČERVENCE 2015 PROBĚHLO SLAVNOSTNÍ VYSVĚCENÍ KAPLE. KAPLIČKU VYSVĚTIL LITOMĚŘICKÝ BISKUP MONS. MGR. JAN BAXANT SPOLEČNĚ SE ZDEJŠÍM FARÁŘEM MIROSLAVEM MAŇÁSKEM. I U VYSVĚCENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY DNE 15. ČERVNA 2018 BYL FARÁŘ MIROSLAV MAŇÁSEK, TENTOKRÁT VE SPOLEČNOSTI LITOMĚŘICKÉHO GENERÁLNÍHO VIKÁŘE MONS. ICLIC. MGR. MARTINA DAVÍDKA.

AUTOREM OBRAZŮ V KAPLIČKÁCH JE MICHAL JANOVSKÝ

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?