KŘÍŽOVÁ CESTA V ARNOLTICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BULOVKA

OBEC ARNOLTICE, NEPRAVIDELNĚ ROZLOŽENOU PODÉL BULOVSKÉHO POTOKA, NAJDEME V SEVERNÍ ČÁSTI FRÝDLANTSKÉHO VÝBĚŽKU. KOSTEL SV. MAŘÍ MAGDALÉNY BYL POSTAVEN V LETECH 1738 – 1739 NA MÍSTĚ STARŠÍHO, SNAD DŘEVĚNÉHO KOSTELA, PŘIPOMÍNANÉHO JIŽ V ROCE 1404. NOVÝ KOSTEL BYL VYSTAVĚN NÁKLADEM MAJITELE FRÝDLANTSKÉHO PANSTVÍ FILIPEM JOSEFEM GALLASEM; JEHO BAROKNÍ PODOBU NAVRHL PRAŽSKÝ STAVITEL JACOB SCHÖDL A VYSTAVĚL ZEDNICKÝ MISTR A. MÖLLER Z LIBERCE.

KOLEM KOSTELA HŘBITOV OVÁLNÉHO PŮDORYSU, OHRAZENÝ KAMENNOU ZDÍ, ZE KTERÉ VYSTUPUJÍ JEDNODUCHÉ SLOUPKY ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY S MĚLKÝMI NIKAMI. JEJICH VZNIK SNAD MŮŽEME ZAŘADIT DO KONCE 19. STOLETÍ, KDY JSOU DOLOŽENY VELKÉ OPRAVY KOSTELA.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?