KŘÍŽOVÁ CESTA

V BÍLÉM KOSTELE NAD NISOU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU

BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU – KŘÍŽOVOU CESTU NALEZNEME U FARNÍHO KOSTELA SV. MIKULÁŠE (1679 – 1691) VE ZDI HŘBITOVA. V MALÝCH NIKÁCH JSOU VSAZENY JEDNOTLIVÉ RELIÉFY KŘÍŽOVÉ CESTY Z PÁLENÉ HLÍNY Z 1. POL. 19. STOLETÍ.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?