NA KŘÍŽOVÉ CESTĚ V HORNÍM MAXOVĚ

KŘÍŽOVÁ CESTA V HORNÍM MAXOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JOSEFŮV DŮL

JEDNO ZE ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

V DNEŠNÍM ZASTAVENÍ PO KŘÍŽOVÝCH CESTÁCH ČECH, MORAVY A SLEZSKA SE PODÍVÁME NA JABLONECKO, PŘESNĚJI ŘEČENO DO VESNIČKY HORNÍ MAXOV.

VES ZALOŽENÁ HRABĚTEM ALBRECHTEM MAXMILIÁNEM DESFOURSEM NĚKDY V SEDMDESÁTÝCH LETECH 17. STOLETÍ NESLA PŮVODNĚ NÁZEV PO ZMÍNĚNÉM HRABĚTI MAXIMILIÁNSDORF, POZDĚJI ZJEDNODUŠENÝ NA MAXDORF, ZE KTERÉHO VZEŠEL I ČESKÝ NÁZEV MAXOV. PRVNÍ CHALUPU ZDE POSTAVIL JAKÝSI CHRISTIAN SEIBT, A TO V MÍSTECH, KDE DNES ZAČÍNÁ KŘÍŽOVÁ CESTA. JEHO POTOMEK, ANTON SEIBT, DAL POSTAVIT V ROCE 1827 MALOU KAPLIČKU, ZASVĚCENOU PANNĚ MARII. K VÝSTAVBĚ KAPLE POUŽIL PENÍZE, KTERÉ MĚL PŮVODNĚ NAŠETŘENÉ NA VĚNO SVÉ DCERY. TA VŠAK, JEŠTĚ DŘÍVE NEŽ SE STAČILA VDÁT, PODLEHLA ZÁKEŘNÉ NEMOCI. ZDE NEVÍM, ZDA JSEM SPRÁVNĚ POCHOPIL DALŠÍ SLED UDÁLOSTÍ; DOMNÍVÁM SE, ŽE I SAMOTNÝ ANTON SEIBT POZDĚJI OCHRNUL A NEMOHL CHODIT. JEDNOU SE MU VŠAK ZDÁLO, ŽE SE MÁ NECHAT VYVÉZT K BLÍZKÉ STUDÁNCE, NECHAT SI VYKOPAT HLUBŠÍ JÍMKU, VE KTERÉ BY MOHL PROVÁDĚT KOUPELE A VODNÍ MASÁŽE. SEN SE SNAŽIL VYPLNIT; VODU PIL A NOHY OBKLÁDAL ZDEJŠÍM BAHNEM. PO NĚJAKÉ DOBĚ SE MU SKUTEČNĚ ULEVILO A ON MOHL ZA POUŽITÍ HOLÍ SE OPĚT NA NOHY POSTAVIT A CHODIT. POZDĚJI CHODIL JIŽ JEN S JEDNOU HŮLKOU. Z VELKÉHO VDĚKU ZA SVÉ VYLÉČENÍ NECHAL POTÉ SPOLEČNĚ SE SVÝM BRATREM JOSEFEM VYBUDOVAT KŘÍŽOVOU CESTU OD ZMÍNĚNÉ KAPLIČKY K LÉČIVÉ STUDÁNCE. KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA VYSVĚCENA 11. SRPNA 1840 PANEM FARÁŘEM PETREM JUNEM Z BLÍZKÉHO JANOVA.

NOVÉ OBRÁZKY VYTVOŘIL HEJNICKÝ MALÍŘ PAVEL KOŇAŘÍK

SEIBTOVA STUDÁNKA

POVĚSTI O LÉČIVÝCH ÚČINCÍCH ZDEJŠÍ VODY SE SAMOZŘEJMĚ ZÁHY ROZŠÍŘILY PO CELÉM KRAJI A LIDÉ ZAČALI TOTO MÍSTO HOJNĚ NAVŠTĚVOVAT. PŘÍCHOZÍ ZDE PROVÁDĚLI KOUPELE, BAHENNÍ ZÁBALY I MASÁŽE, VODU ZE STUDÁNKY VE VELKÉM POUŽÍVALI K PITÍ.

KŘÍŽOVÁ CESTA SE STALA PEVNOU SOUČÁSTÍ TĚCHTO NÁVŠTĚV, TAKŽE KROMĚ NEMOCNÝCH, PŘICHÁZELO NA TATO MÍSTA I ZNAČNÉ MNOŽSTVÍ POUTNÍKŮ. KŘÍŽOVÁ CESTA MĚLA PATNÁCT ZASTAVENÍ V PODOBĚ PATNÁCTI ŽULOVÝCH SLOUPKŮ. OBRÁZKY PRO JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ NAMALOVAL VNUK ANTONA SEIBTA (PADL V ROCE 1866 V BITVĚ U HRADCE KRÁLOVÉ). PŘESTOŽE ZE ZAČÁTKU POUTNÍKŮ NEUSTÁLE PŘIBÝVALO, SLÁVA POUTNÍHO MÍSTA ZAČALA ČASEM ZNAČNĚ OPADÁVAT A V ROCE 1895 ZÁZNAMY UVÁDĚJÍ, ŽE CESTA SE NACHÁZÍ VE VELICE ŠPATNÉM STAVU. V ROCE 1926 BYLA ALESPOŇ Z MILODARŮ VĚŘÍCÍCH OPRAVENA KAPLIČKA NA ZAČÁTKU KŘÍŽOVÉ CESTY, ALE I TA NEUNIKLA SVÉMU OSUDU A BYLA POZDĚJI PŘESTAVĚNA NA OBYTNÝ DOMEK.

KRESBA PŮVODNÍ KAPLIČKY ZASVĚCENÉ PANNĚ MARII

KŘÍŽOVÁ CESTA SICE CHÁTRALA, ALE PŘESTO PŘESE VŠECHNO MĚLA ŠTĚSTÍ V TOM, ŽE Z PATNÁCTI KAMENNÝCH ZASTAVENÍ, SE ANI JEDNO NEZNIČILO A NEZTRATILO. KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA MEZI LETY 2010 – 2013 OBNOVENA ZA SPOLUÚČASTI JABLONECKÉHO SPOLKU PATRON, KTERÝ SE VĚNUJE DOKUMENTOVÁNÍ, OPRAVÁM, OCHRANĚ A PROPAGACI DROBNÝCH PAMÁTEK JIZERSKÝCH HOR I PODHŮŘÍ, LESŮ ČR A SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADŮ ZDEJŠÍHO KRAJE A 3. LISTOPADU 2013 MOHLA BÝT NOVĚ VYSVĚCENA TANVALDSKÝM FARÁŘEM PAVLEM AJCHLEREM. AUTOREM NOVÝCH OBRÁZKŮ JE HEJNICKÝ MALÍŘ PAVEL KOŇAŘÍK, ŽELEZNÉ KŘÍŽKY VYKOVAL KOVÁŘ Z BÍLÉHO POTOKA DAVID HANK.

DNES JE KŘÍŽOVÁ CESTA V HORNÍM MAXOVĚ CHLOUBOU OBCE, OPRAVDU STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU, JE KRÁSNÁ, MALEBNĚ SPOJENÁ S OKOLNÍ PŘÍRODOU, ZAJÍMAVÁ PRO VĚŘÍCÍHO I PRO LAIKA. NÁVŠTĚVU LZE JEŠTĚ SPOJIT S NÁVŠTĚVOU NEDALEKÉ CHATY A ROZHLEDNY SLOVANKA.

ROZHLEDNA SLOVANKA

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?