KŘÍŽOVÁ CESTA V HRÁDKU NAD NISOU

KŘÍŽOVÁ CESTA V HRÁDKU NAD NISOU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HRÁDEK NAD NISOU

BAROKNÍ KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE V HRÁDKU NAD NISOU BYL POSTAVENÝ V ROCE 1466 NA MÍSTĚ STARŠÍ CÍRKEVNÍ STAVBY ZE 13. STOLETÍ, KTERÁ BYLA ZNIČENA ZA HUSITSKÝCH VÁLEK. V ROCE 1586 NECHALA STAVBU RENESANČNĚ UPRAVIT PANÍ ALŽBĚTA, MANŽELKA FERDINANDA HOFFMANNA Z GRÜNENBÜHLU. SOUČASNOU BAROKNÍ PODOBU VTISKL KOSTELU PROJEKT JOHANNA JOSEPHA KUNTZEHO Z LIBERCE V ROCE 1763.

KOSTEL JE OBKLOPEN BÝVALÝM HŘBITOVÉM, KTERÝ BYL ZRUŠEN V ROCE 1869. PŘI VNITŘNÍ ZDI HŘBITOVA STOJÍ ČTRNÁCT KAPLÍ KŘÍŽOVÉ CESTY, Z TOHO PRVNÍCH JEDENÁCT JE PŘÍMO VESTAVĚNO DO OHRADNÍ ZDI. MEZI JEDNOTLIVÝMI ZASTAVENÍMI KŘÍŽOVÉ CESTY JE TAKÉ DVANÁCT VELICE KVALITNÍCH NÁHROBNÍKŮ Z OBDOBÍ OD TŘICÁTÝCH LET 17. STOLETÍ DO ROKU 1822.

KŘÍŽOVÁ CESTA OBKLOPUJE ZE TŘÍ STRAN KOSTEL SV BARTOLOMĚJE

VYSOKÉ VOLUTY NA VRCHNÍ PROFILOVANÉ ŘÍMSE

KŘÍŽOVÁ CESTA POCHÁZÍ Z LET 1767 AŽ 1768. NA PLECHU ZTVÁRNĚNÉ OLEJOMALBY PAŠIJOVÝCH SCÉN SE BOHUŽEL DO DNEŠNÍ DOBY NEDOCHOVALY. KAPLE SAMOTNÉ MAJÍ VELICE KVALITNÍ ZPRACOVÁNÍ. JSOU PODÉLNÍHO PŮDORYSU PO STRANÁCH S PILASTRY ZAKONČENÝMI DOLE PATKOU, NAHOŘE ZDOBENOU HLAVICÍ. HORNÍ PROFILOVANÁ PRAVOÚHLÁ ŘÍMSA NESE NA SVÝCH KONCÍCH VYSOKÉ VOLUTY. NAZNAČENÝ VCHOD SE ŠTUKOVÝM POLOKRUHOVITÝM OSTĚNÍM, VE VRCHOLU ZDOBENÝM RŮŽICÍ, UPROSTŘED S MĚLKOU NIKOU PRO OBRAZ A VE SPODNÍ ČÁSTI S PLOCHOU PRO TEXT S NÁZVEM VYOBRAZENÍ. ČÍSLO ZASTAVENÍ JE UMÍSTĚNOU NAD RŮŽICÍ. 

POLOKRUHOVITÉ OSTĚNÍ JE VE VCHOLU ZAKONČENÉ RŮŽICÍ

NÁHROBNÍ KAMENY V OHRADNÍ ZDI SE STŘÍDAJÍ S KAPLEMI KŘÍŽOVÉ CESTY

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?