KŘÍŽOVÁ CESTA V JANOVICÍCH V PODJEŠTĚDÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST RYNOLTICE

POUTNÍ MÍSTO LEŽÍ V ÚDOLÍ NA PRAVÉ STRANĚ DUBNICKÉHO POTOKA ASI PŮL KILOMETRU OD JANOVIC V PODJEŠTĚDÍ. OBEC BYLA PRAVDĚPODOBNĚ ZALOŽENA NĚMECKÝMI OSADNÍKY JIŽ VE 13. STOLETÍ A POJMENOVANÁ PODLE LOKÁTORA JOHANNA. PÍSEMNĚ JE POPRVÉ ZMIŇOVANÁ V ROCE 1402. OBYVATELÉ SE PŮVODNĚ ŽIVILI NEPŘÍLIŠ VÝNOSNÝM ZEMĚDĚLSTVÍM, ALE JIŽ OD 17. STOLETÍ SE TU ROZŠÍŘILA PODOMÁCKU PROVOZOVANÁ VÝROBA PŘÍZE, PLÁTNA A POZDĚJI I BAVLNĚNÝCH TKANIN. VESNICE PATŘILA K FAŘE V JABLONNÉM A OD ROKU 1736 V NÍ STÁLA MALÁ KAPLE, VYUŽÍVANÁ K PŘÍLEŽITOSTNÝM BOHOSLUŽBÁM.

PODLE LIDOVÉ TRADICE BÝVALA V MÍSTECH DNEŠNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY JIŽ V POLOVINĚ 18. STOLETÍ POUSTEVNA. KDYŽ BYL V ROCE 1788 ZRUŠEN KLÁŠTER V JABLONNÉM V PODJEŠTĚDÍ, UCHÝLILI SE SEM MNIŠI THOMAS A VALERIÁN, KTEŘÍ ZDE POSTAVILI ROUBENÉ STAVENÍ A VE SKALÁCH VYTESALI MALÉ KOMŮRKY. V DUCHU TRADICE SV. ZDISLAVY SE VĚNOVALI LÉČITELSTVÍ A V JANOVICKÉ ŠKOLE VYUČOVALI ZÁKLADY NÁBOŽENSTVÍ. KDYŽ ZEMŘELI, BYLI POHŘBENI V BLÍZKOSTI POUSTEVNY.

V ROCE 1834 TU BYLA USPOŘÁDÁNA POUTNÍ SLAVNOST, PŘI KTERÉ BYLO MÍSTO VYSVĚCENO, A OD TÉ DOBY SE SEM POUTĚ KONALY KAŽDOROČNĚ. V ROCE 1864 ZDE MAJITEL POZEMKU ANTON RUDOLF Z JANOVIC VYTVOŘIL OLIVETSKOU HORU A KALVÁRII, DO SKÁLY VYTESAL JESKYNI BOŽÍHO HROBU A NA OKOLNÍ STROMY ROZVĚSIL OBRÁZKY KŘÍŽOVÉ CESTY. TRADICE ZDEJŠÍCH POUTÍ SE UDRŽELA AŽ DO ROKU 1944. PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE BYLY SICE POUTĚ NAKRÁTKO OBNOVENY, ALE POZDĚJI MÍSTO UPADLO V ZAPOMNĚNÍ A ZPUSTLO. TEPRVE NA KONCI 20. STOLETÍ SE O NĚ LIDÉ ZAČALI ZASE ZAJÍMAT A OKOLÍ BÝVALÉ POUSTEVNY BYLO OPĚT VYČIŠTĚNO.

NA OKRAJI LESA STOJÍ ZAJÍMAVĚ TVAROVANÁ PÍSKOVCOVÁ SKÁLA S NĚKOLIKA VYTESANÝMI VÝKLENKY PRO SOŠKU A SVATÉ OBRÁZKY, V JEJÍŽ DOLNÍ ČÁSTI JE VYHLOUBENÁ JESKYNĚ BOŽÍHO HROBU. PŘED SKÁLOU JE UPRAVENÁ PLOŠINA A VEDLE NÍ SE ZVEDÁ KALVÁRIE S DŘEVĚNÝM KŘÍŽEM NA VRCHOLU. KE KŘÍŽI VEDOU KAMENNÉ SCHODY, LEMOVANÉ VYVÝŠENÝM ZÁBRADLÍM S OBRÁZY KŘÍŽOVÉ CESTY, POSVĚCENÝMI 5. ČERVENCE 2005. STALO SE TAK V RÁMCI JANOVICKÉ POUTI A SLAVNOSTNÍ MŠI CELEBROVAL BĚLSKÝ FARÁŘ P. JAN NEPOMUK JIŘIŠTĚ. V PROTĚJŠÍM LESÍKU JSOU V NÍZKÝCH SKALKÁCH VYTESANÉ MALÉ KOMŮRKY BÝVALÉ POUSTEVNY.

ZDROJ: http://www.luzicke-hory.cz/

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?