KŘÍŽOVÁ CESTA V KRÁSNÉM LESE

KŘÍŽOVÁ CESTA V KRÁSNÉM LESE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KRÁSNÝ LES

BAROKNÍ KOSTEL SV. HELENY

OBEC KRÁSNÝ LES NAJDEME VE FRÝDLANTSKÉM VÝBĚŽKU, JEN ASI TŘI KILOMETRY OD FRÝDLANTU. PRVNÍ ZMÍNKY O VSI JSOU Z ROKU 1381, KDY BYL ROVNĚŽ VYBUDOVÁN PRVNÍ KOSTEL V GOTICKÉM SLOHU. TEN TAKÉ TVOŘÍ DOMINANTU OBCE, ROZLOŽENÉ PO OBOU STRANÁCH POTOKA ŘASNICE. KOSTEL SV. HELENY, JAK JIŽ VÝŠE ŘEČENO, JE V ZÁKLADECH GOTICKÝ, ZBAROKIZOVANÝ V LETECH 1769 AŽ 1771 STAVITELEM J. THUNEM PODLE NÁVRHU J. J. KUNTZE. V POZDĚJŠÍCH OBDOBÍCH JEŠTĚ NĚKOLIKRÁT UPRAVOVÁN.

KŘÍŽOVÁ CESTA V KRÁSNÉM LESE S POMNÍKEM OBĚTÍ I. SVĚTOVÉ VÁLKY

TŘI RENESANČNÍ FIGURÁLNÍ NÁHROBKY NA VNĚJŠÍ ZDI KOSTELA

KOSTEL JE OBKLOPEN KRUHOVOU PLOCHOU BÝVALÉHO HŘBITOVA A OBEHNÁN HŘBITOVNÍ ZDÍ. NA SEVERNÍ STRANĚ HŘBITOVA JE VE ZDI VESTAVĚNA KLASICISTNÍ KAPLE Z KONCE 18. STOLETÍ, ZATÍMCO Z JIŽNÍ STRANY, VE VNĚJŠÍ KOSTELNÍ ZDI, NALEZNEME NÁDHERNÉ FIGURÁLNÍ NÁHROBNÍKY, JEDNAK RENESANČNÍ Z LET 1595,  1612 A 1614, A TAKÉ KLASICISTNÍ Z LET 1833 A 1854. PŘED KOSTELEM, SVOU ZADNÍ STĚNOU VESTAVĚNA DO OHRADNÍ ZDI KOSTELA, STOJÍ BUDOVA FARY Z 2. POLOVINY 18. STOLETÍ S MANSARDOVOU STŘECHOU. 

KAPLE V OHRADNÍ ZDI KOSTELA

ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

V OHRADNÍ ZDI JSOU VESTAVĚNA ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY, ZNAČNĚ PONIČENA, BEZ OBRAZŮ, NĚKTERÁ ZBORCENÁ. ZASTAVENÍ JSOU TVOŘENA SOKLEM S PŘIZNANOU MĚLKOU PLOCHOU SE SEGMENTOVITĚ SKOSENÝMI ROHY, SLOUŽÍCÍ PRAVDĚPODOBNĚ PRO POPIS PATŘČNÉ PAŠIJOVÉ SCÉNY; DÁLE DŘÍKEM S HLUBŠÍ OBDÉLNÍKOVOU NIKOU, VE KTERÉ BYLY NAPOSLEDY ASI OBRAZY MALOVANÉ NA PLECHU. NA DŘÍCÍCH SEDÍ TROJÚHELNÍKOVÉ FRONTONY, KTERÉ JSOU OPROTI DŘÍKŮM NEPOMĚRNĚ ŠIRŠÍ, TAKŽE TO DĚLÁ DOJEM, ŽE U ZASTAVENÍ CHYBÍ Z OBOU STRAN POSTRANNÍ PILASTRY A VOLNÉ PROSTORY BYLY VYZDĚNY KAMENY.   

ZMIŇME JEŠTĚ NA PLOŠE STOJÍCÍ POMNÍK OBĚTEM I. SVĚTOVÉ VÁLKY A DROBNÝ KOVOVÝ KŘÍŽ U BRÁNY DO OHRAZENÉHO PROSTORU KOSTELA.

ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY JSOU VESTAVĚNA V OHRADNÍ ZDI BÝVALÉHO HŘBITOVA

TROJÚHELNÍKOVÝ FRONTON TVOŘÍ VRCHNÍ ČÁST ZASTAVENÍ

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?