KŘÍŽOVÁ CESTA V LIBERCI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – ARCIDĚKANSTVÍ LIBEREC

TATO UKÁZKOVÁ BAROKNÍ STAVBA SE NACHÁZÍ V CENTRU MĚSTA NA MALÉM NÁMĚSTÍ. PŮVODNĚ ZDE BYL GOTICKÝ KOSTELÍK STOJÍCÍ NA MOROVÉM HŘBITOVĚ. VENKOVNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA, DŘÍVE SE NACHÁZEJÍCÍ NA KEILOVĚ VRCHU, BYLA ROKU 1760 POSTAVENA NA TŘECH STRANÁCH KOSTELA A OD MOROVÉHO HŘBITOVA ODDĚLENA ZDÍ. PŮVODNÍ OBRAZY MALOVANÉ NA DŘEVĚ SE PŘI ÚPRAVĚ OKOLÍ V ROCE 1854 - 55 NAHRADILY NA PLECHU MALOVANÝMI OBRAZY PODLE NÁVRHU ZNÁMÉHO CHRASTAVSKÉHO UMĚLCE FÜHRICHA. JELIKOŽ SE BĚHEM LET ZNAČNĚ POŠKODILY, NECHAL JE ARCIDĚKAN ANTON HOFMAN ROKU 1887 SUNDAT A NAHRADIT MĚDĚNÝMI OBRAZY, JEŽ POSKYTLA FIRMA ZAMBACH UND MÜLER VE VÍDNI A KTERÉ BYLY INSTALOVÁNY DO ČTRNÁCTI KAPLÍ POSTAVENÝCH Z PÍSKOVCE. DNEŠNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA VYSVĚCENA 28. ZÁŘÍ 1888. RESTAURÁTOR PETR HARTIG Z LIBERCE UVEDL V ROCE 1982 POŠKOZENÉ A SKORO BARVY ZBAVENÉ OBRAZY DO PŮVODNÍHO STAVU.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?