KŘÍŽOVÁ CESTA V NOVÉ VSI U CHRASTAVY

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST NOVÁ VES U CHRASTAVY

DALŠÍ Z MNOHA KŘÍŽOVÝCH CEST LITOMĚŘICKÉ DIECÉZE NAJDEME V NOVÉ VSI NEDALEKO CHRASTAVY. OBEC VZNIKALA PRAVDĚPODOBNĚ POSTUPNÝM OSÍDLOVÁNÍM ÚZEMÍ PODÉL ŘÍČKY JEŘICE, KTERÁ PROTÉKÁ OBCÍ A V CHRASTAVĚ SE VLÉVÁ DO NISY.

PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OBCI JSOU KOLEM ROKU 1463, KDY JE ZMIŇOVÁN NYWENSDORF. TO BYLO ZA VLÁDY BIBERSTEINŮ, KTEŘÍ VLASTNILI FRÝDLANTSKÉ PANSTVÍ. V TÉ DOBĚ BYL V OBCI POSTAVEN ZÁMEČEK - PANSKÝ STATEK, KTERÝ BYL SÍDLEM BIBERSTEINSKÉHO LENÍKA HEINRICHA VON KYAW. ROKU 1498 KOUPIL ZÁMEČEK HEINZ VON SCHWANITZ A SCHWANITZOVÉ BYLY VLASTNÍKY AŽ DO ROKU 1595. TEHDY ZÁMEČEK KOUPILA KATEŘINA Z REDERNŮ, ALE ZÁHY PO BITVĚ NA BÍLÉ HOŘE PŘIPADL MAJETEK ZA ZÁSLUHY ALBRECHTU Z VALDŠTEJNA. TEN PRODAL ZÁMEČEK JAKUBU HEISTERNOVI A POTÉ SE V JEHO DRŽENÍ VYSTŘÍDALO NĚKOLIK MAJITELŮ. V TOMTO OBDOBÍ, PŘESNĚ V ROCE 1665 BYL PŮVODNĚ DŘEVĚNÝ ZÁMEČEK PŘESTAVĚN NA KAMENNÝ. V ROCE  1712 JEJ JOHANN JOACHIM PACHTA PRODÁVÁ VÁCLAVU GALLASOVI A NOVÁ VES JE PŘIPOJENA K LIBERECKÉMU PANSTVÍ. V OSMDESÁTÝCH LETECH MINULÉHO STOLETÍ NEJDŘÍVE VYHOŘEL ZÁMEČEK A POZDĚJI I HOSPODÁŘSKÁ ČÁST OBJEKTU.

PŮVODNĚ PROTESTANTSKÝ KOSTEL BYL POSTAVEN V LETECH 1616 – 1617 A TO NÁKLADEM HRABĚNKY KATEŘINY Z REDERNU, ROZENÉ ŠLIKOVÉ. V POZDĚJŠÍM OBDOBÍ SE STAL KOSTELEM ŘÍMSKOKATOLICKÝM A BYL ZASVĚCEN NANEBEVZETÍ PANNY MARIE. V ROCE 1680 PROŠEL PRVNÍMI STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI, ABY O STO LET POZDĚJI, V ROCE 1782, BYL B. /R/ ULLRICHEM PŘESTAVĚN DO SOUČASNÉ PODOBY. KOSTEL MÁ VYSOKOU MNOHABOKOU VĚŽ OBDOBNOU JAKO CÍRKEVNÍ STAVBY NA LIBERECKU VZNIKLÉ V DOBĚ REDERNSKÉ SPRÁVY. V ROCE 1616 BYLA U KOSTELA ZŘÍZENA FARNÍ ŠKOLA, KDE SE VYUČOVALO AŽ DO ROKU 1876.

KOSTEL JE OBKLOPEN ČTVERCOVOU PLOCHOU BÝVALÉHO HŘBITOVA, KTERÁ JE OHRANIČENA KAMENNOU ZDÍ. TA JE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNA A TVOŘÍ S BUDOVOU KOSTELA JEDNOLITÝ CELEK. DO OHRADNÍ ZDI JSOU VESTAVĚNA JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY, DNES BOHUŽEL JIŽ ZNAČNĚ POŠKOZENA. POZDNĚ BAROKNÍ /ROKOKOVÉ/ ZDOBENÍ KŘÍŽOVÝCH ZASTAVENÍ DÁVAJÍ PŘEDPOKLAD JEJICH VZNIKU DO DRUHÉ POLOVINY 18. STOLETÍ. OBRAZY, KTERÉ SE V NĚKTERÝCH EDIKULÁCH ZACHOVALY, JSOU NOVODOBÉ A JEJICH VZNIK NENÍ ZNÁM. NA JEDNOM ZE ZASTAVENÍ JE PLECHOVÝ ŠTÍTEK S NÁPISEM „GEWIDMIT FRANZ SIMON“  /VĚNOVAL FRANZ SIMON/; NENÍ JASNÉ, ZDA VĚNOVAL CELOU KŘÍŽOVOU CESTU, PŘÍSLUŠNÉ ZASTAVENÍ ČI OBRAZY PAŠIJOVÉ CESTY.

ČÁSTEČNĚ ZPRACOVÁNO DLE WEBOVÝCH STRÁNEK OBCE

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?