CELKOVÝ POHLED NA MĚSTO FRÝDLANT

KŘÍŽOVÁ CESTA VE FRÝDLANTU I.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ FRÝDLANT

VSTUPNÍ KAPLIČKA DO POUTNÍHO AREÁLU

XI. ZASTAVENÍ NA KŘÍŽOVÉ CESTĚ

KŘÍŽOVÁ CESTA NA KŘÍŽOVÉM VRCHU VE FRÝDLANTU V ČECHÁCH VZNIKLA V 1. POLOVINĚ 18. STOLETÍ, V DOBĚ, KDY VRCH BYL TÉMĚŘ HOLÝ. POSTUPEM DOBY VŠAK ZCELA ZAROSTL A DNES JE CELÁ OKOLNÍ PŘÍRODA CHRÁNĚNOU PŘÍRODNÍ REZERVACÍ. JAK ALE KOPEC V MINULÝCH DOBÁCH ZARŮSTAL, Z LIDSKÉHO PODVĚDOMÍ SE VYTRÁCELA I DŘÍVE HOJNĚ NAVŠTĚVOVANÁ KŘÍŽOVÁ CESTA. NASTALA DLOUHÁ DOBA ÚPADKU A DEVASTACE VŠEHO, CO SE V MÍSTECH NACHÁZELO.

AŽ V ROCE 2007 DOŠLO K ZÁSADNÍMU OBRATU A DÍKY ČESKO- NĚMECKÉMU PROJEKTU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI SE PODAŘILO MÍSTO OPĚT UVÉST K ŽIVOTU. VŠECH ČTRNÁCT KAPLIČEK V PODOBĚ BOŽÍCH MUK BYLO OBNOVENO, RESTAUROVÁNO A SPOLEČNĚ S NIMI SE ZNOVUVZKŘÍŠENÍ DOČKALA I BÝVALÁ POUSTEVNA (Z ROKU 1729), BOŽÍ HROB, STUDÁNKA A NOVĚ VZNIKLA I TŘI VYHLÍDKOVÁ MÍSTA.

S OBNOVOU KAPLIČEK BYLY SOUČASNĚ VYTVOŘENY I OBRAZY KŘÍŽOVÉ CESTY. JEDNÁ SE O SMALTOVANÉ DESKY, KTERÉ SE ZRODILY V DÍLNĚ UMĚLECKÉHO SMALTU TAKÉ VE FRÝDLANTU, ALE V TOM NAD OSTRAVICÍ. JEJICH AUTOREM JE LUMÍR HRADIL.

ZASTAVENÍ S DATACÍ 1737 – ROKEM VZNIKU KŘÍŽOVÉ CESTY

SMALTOVANÉ OBRÁZKY JSOU OD LUMÍRA HRADILA

FRÝDLANTSKÝ ZÁMEK S VYHLÍDKY NA KŘÍŽOVÉ CESTĚ

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?