KŘÍŽOVÁ CESTA VE FRÝDLANTU II.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ FRÝDLANT

DĚKANSKÝ KOSTEL NALEZENÍ SVATÉHO KŘÍŽE VE FRÝDLANTU V ČECHÁCH BYL POSTAVEN NA MÍSTĚ PŮVODNÍ KAPLE SV. BARBORY. PRÁVĚ TA BYLA PRAVDĚPODOBNĚ ZMIŇOVÁNA JIŽ ROKU 1346 V ZÁPISECH MÍŠEŇSKÉHO BISKUPSTVÍ.

V ROCE 1498 BYLA KAPLE ZVĚTŠENA ZA SOUČASNÉ REKONSTRUKCE VĚŽE. V ROCE 1551 BYL KOSTEL RENESANČNĚ PŘESTAVĚN ITALSKÝMI STAVITELI KAŠPAREM A MARKEM VALLIOVÝMI Z MILÁNA.

V LETECH 1782 – 1783 SE USKUTEČNILA ROZSÁHLÁ ÚPRAVA KOSTELA V BAROKNÍM SLOHU. NA KONCI 19. STOLETÍ BYLY PROVEDENY RENOVAČNÍ A ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE SMĚŘUJÍCÍ K ZACHOVÁNÍ CENNÝCH UMĚLECKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH PRVKŮ CHRÁMU S NĚKTERÝMI NEOGOTIZUJÍCÍMI ÚPRAVAMI.

KŘÍŽOVÁ CESTA JE UMÍSTĚNA PO OBVODU KOSTELA V OHRADNÍ ZDI BÝVALÉHO HŘBITOVA. ZE ČTRNÁCTI VÝKLENKOVÝCH KAPLIČEK SE DO DNEŠNÍ DOBY DOCHOVALO DEVĚT A TO OD ŠESTÉHO DO ČTRNÁCTÉHO ZASTAVENÍ. VE STŘEDNÍ ČÁSTI KAPLIČKY JSOU TERAKOTOVÉ VÝJEVY POSLEDNÍ CESTY, VYTESANÉ POŘADOVÉ ŘÍMSKÉ ČÍSLICE A TAKÉ NĚMECKÝ TEXT S POPISEM SCÉNY. V HORNÍ TROJÚHELNÉ ČÁSTI JE VYTESÁN LATINSKÝ KŘÍŽ A OBLOUČKOVÝ VLIS.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?