KŘÍŽOVÁ CESTA V FRÝDLANTSKÉHO KOSTELA NALEZENÍ SV. KŘÍŽE

KŘÍŽOVÁ CESTA VE FRÝDLANTU II.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ FRÝDLANT

KOSTEL NALEZENÍ SV. KŘÍŽE VE FRÝDLANTU

DĚKANSKÝ KOSTEL NALEZENÍ SVATÉHO KŘÍŽE VE FRÝDLANTU V ČECHÁCH BYL POSTAVEN NA MÍSTĚ PŮVODNÍ KAPLE SV. KATEŘINY. PRÁVĚ TA BYLA PRAVDĚPODOBNĚ ZMIŇOVÁNA JIŽ ROKU 1346 V ZÁPISECH MÍŠEŇSKÉHO BISKUPSTVÍ. V ROCE 1498 BYLA KAPLE ZVĚTŠENA ZA SOUČASNÉ REKONSTRUKCE VĚŽE. V ROCE 1551 BYL KOSTEL RENESANČNĚ PŘESTAVĚN ITALSKÝMI STAVITELI KAŠPAREM A MARKEM VALLIOVÝMI Z MILÁNA. V ROCE 1566 BYLA VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH ZŘÍZENA POHŘEBNÍ KAPLE S RODINNOU HROBKOU SLEZSKÉHO ŠLECHTICKÉHO RODU REDERNŮ, MAJITELŮ FRÝDLANTSKÉHO PANSTVÍ. V LETECH 1782 AŽ 1783 SE USKUTEČNILA ROZSÁHLÁ ÚPRAVA KOSTELA V BAROKNÍM SLOHU. NA KONCI 19. STOLETÍ BYLY PROVEDENY RENOVAČNÍ A ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE SMĚŘUJÍCÍ K ZACHOVÁNÍ CENNÝCH UMĚLECKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH PRVKŮ CHRÁMU S NĚKTERÝMI NEOGOTIZUJÍCÍMI ÚPRAVAMI.

KOLEM KOSTELA BYL V MINULOSTI HŘBITOV

Z PŮVODNÍHO HŘBITOVA SE U KOSTELA ZACHOVALY NĚKTERÉ NÁHROBNÍ KAMENY

KŘÍŽOVÁ CESTA JE UMÍSTĚNA PO OBVODU KOSTELA V OHRADNÍ ZDI BÝVALÉHO HŘBITOVA, KTERÝ BYL V TOMTO MÍSTĚ ZRUŠEN V ROCE 1710. ZEĎ, VYBUDOVANÁ ZE SMÍŠENÉHO ZDIVA BYLA PŮVODNĚ RENESANČNÍ, V ROCE 1679 BAROKNĚ UPRAVENÁ. ZE ČTRNÁCTI VÝKLENKOVÝCH KAPLIČEK SE DO DNEŠNÍ DOBY DOCHOVALO DEVĚT A TO OD ŠESTÉHO DO ČTRNÁCTÉHO ZASTAVENÍ. VE STŘEDNÍ ČÁSTI KAPLIČKY JSOU TERAKOTOVÉ VÝJEVY POSLEDNÍ CESTY, VYTESANÉ POŘADOVÉ ŘÍMSKÉ ČÍSLICE A TAKÉ NĚMECKÝ TEXT S POPISEM SCÉNY. V HORNÍ TROJÚHELNÉ ČÁSTI JE VYTESÁN LATINSKÝ KŘÍŽ A OBLOUČKOVÝ VLIS. V SAMÉM ZÁVĚRU SOUČASNÉHO STAVU KŘÍŽOVÉ CESTY STOJÍ NOVOGOTICKÁ KAPLE ŽALÁŘE KRISTA. HISTORIZUJÍCÍ STAVBA POCHÁZÍ Z ROKU 1858 A VE SVÉM PŮVODNÍM ÚČELU UVÁDĚLA CELOU KŘÍŽOVOU CESTU.

ČÁST ZACHOVANÉ KŘÍŽOVÉ CESTY OD ŠESTÉHO DO JEDENÁCTÉHO ZASTAVENÍ

TERAKOTOVÉ VÝJEVY PAŠIJOVÝCH SCÉN JSOU VELMI POŠKOZENÉ

NOVOGOTICKÁ KAPLE ŽALÁŘE KRISTA

ZMÍNIT MUSÍME TAKÉ VRCHOLNĚ BAROKNÍ MARIÁNSKÝ SLOUP ZÁKUPSKÉHO SOCHAŘE ONDŘEJE DUBKEHO, KTERÝ V DNEŠNÍ DOBĚ STOJÍ V TĚSNÉ BLÍZKOSTI KOSTELA NALEZENÍ SVATÉHO KŘÍŽE. SLOUP VŠAK PŮVODNĚ STÁL NA HLAVNÍM FRÝDLANTSKÉM NÁMĚSTÍ, KDE HO V ROCE 1723 NECHALI POSTAVIT TOBIÁŠ STRACKE SE SYNEM JOSEFEM STRACKEM, FRÝDLANTŠTÍ OBČANÉ, JAKO DAR LIDEM, KTEŘÍ PŘEŽILI MOROVÉ EPIDEMIE. PŘEMÍSTĚN NA SOUČASNÉ MÍSTO BYL V ROCE 1898.

BAROKNÍ MARIÁNSKÝ SLOUP STÁL PŮVODNĚ NA FRÝDLANTSKÉM NÁMĚSTÍ

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?