KŘÍŽOVÁ CESTA VE SMRŽOVCE

KŘÍŽOVÁ CESTA VE SMRŽOVCE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SMRŽOVKA

VYHLÍDKA NA SMRŽOVKU

MYŠLENKU VYTVOŘIT OBRAZY S BIBLICKÝM TÉMATEM NOSIL V SOBĚ POPULÁRNÍ KRESLÍŘ A SÁŇKAŘ PETR URBAN DLOUHÁ LÉTA. NA JAŘE ROKU 2014 SE JEHO MYŠLENKY STALY REALITOU A BYLY PŘENESENY NA MALÍŘSKÉ PLÁTNO. SCÉNY KŘÍŽOVÉ CESTY VYTVÁŘEL VÍCE NEŽ MĚSÍC A VÝSLEDKEM BYLA CESTA VELICE REALISTICKÁ, BEZ JAKÉKOLIV SNAHY O VYTVÁŘENÍ DNES OBLÍBENÝCH JINOTAJŮ.CHTĚL, ABY SE V TVÁŘÍCH POSTAV ZNAČILA LIDSKÁ ZLOBA I BEZNADĚJ.

V ROCE 2015 BYL POZVÁN DO NĚMECKÉHO STUTTGARTU NA VELKOLEPÉ CÍRKEVNÍ SLAVNOSTI S PŘÁNÍM, ABY KŘÍŽOVOU CESTU PŘEDSTAVIL VEŘEJNOSTI.

OSMÉ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

KAŽDÉ ZASTAVENÍ NESE TABULKU SE JMÉNY DÁRCŮ

PETR URBAN SI VŽDY PŘÁL, ABY OBRAZY S KRISTOVÝM PŘÍBĚHEM NAŠLY SVÉ STÁLÉ MÍSTO VE SMRŽOVCE, PROTOŽE JEHO PŘEDCI V TOMTO MĚSTĚ ŽIJÍ JIŽ OD ZAČÁTKU 18. STOLETÍ A TAKÉ ŽIVOT A TVORBA JEHO SAMOTNÉHO JE BYTOSTNĚ S TÍMTO MÍSTEM SPJATA.

PRVNÍ ZASTAVENÍ VZNIKLO ZA PODPORY SPOLKU MALÉ POLSKO A BYLO SLAVNOSTNĚ PŘEDSTAVENO BĚHEM SVATOVÁCLAVSKÉHO VINOBRANÍ DNE 24. ZÁŘÍ ROKU 2016. TATO PREZENTACE VYVOLALA O KŘÍŽOVOU CESTU VELKÝ ZÁJEM A HLAVNĚ OSLOVILA I DÁRCE, DÍKY NÍMŽ MOHLA BÝT DNE 20. SRPNA 2017 KŘÍŽOVÁ CESTA PETRA URBANA SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA.

TŘINÁCTÉ ZASTAVENÍ - SNÍMÁNÍ Z KŘÍŽE

PANNA MARIE SMRŽOVSKÁ S TEXTY JANA PAVLA II.

DNES JE TENTO OBRAZ UMÍSTĚN JIŽ V NOVÉ KAPLIČCE

KŘÍŽOVÁ CESTA JE SPOLEČNÝM DÍLEM MNOHA LIDÍ, KTEŘÍ JEJÍ VZNIK PODPOŘILI JMÉNEM I DOVEDNOSTÍ. KAŽDÉ ZASTAVENÍ KROMĚ PAŠIJOVÉ SCÉNY OBSAHUJE TEXTY, KTERÝMI PŘISPĚLI VÁCLAV KULHÁNEK, EMERITNÍ KANOVNÍK KATEDRÁLNÍ KAPITULY U SV. MIKULÁŠE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH A KAREL KOLÁČEK, FARÁŘ STAROKATOLICKÉ CÍRKVE V JABLONCI NAD NISOU. ZASTAVENÍ S OBRAZEM PANNY MARIE SMRŽOVSKÉ, DNES JIŽ UMÍSTĚNÉ VE ZCELA NOVÉ KAPLIČCE, OBSAHUJE TEXTY PAPEŽE JANA PAVLA II.

ROKLE PŘI KŘÍŽOVÉ CESTĚ, VE KTERÉ JE TZV. SMRŽOVSKÉ PEKLO

POSLEDNÍ PATNÁCTÉ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?