KŘÍŽOVÁ CESTA VE SMRŽOVCE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SMRŽOVKA

MYŠLENKU VYTVOŘIT OBRAZY S BIBLICKÝM TÉMATEM NOSIL V SOBĚ POPULÁRNÍ KRESLÍŘ A SÁŇKAŘ PETR URBAN DLOUHÁ LÉTA. NA JAŘE ROKU 2014 SE JEHO MYŠLENKY STALY REALITOU A BYLY PŘENESENY NA MALÍŘSKÉ PLÁTNO. SCÉNY KŘÍŽOVÉ CESTY VYTVÁŘEL VÍCE NEŽ MĚSÍC A VÝSLEDKEM BYLA CESTA VELICE REALISTICKÁ, BEZ JAKÉKOLIV SNAHY O VYTVÁŘENÍ DNES OBLÍBENÝCH JINOTAJŮ.CHTĚL, ABY SE V TVÁŘÍCH POSTAV ZNAČILA LIDSKÁ ZLOBA I BEZNADĚJ.

V ROCE 2015 BYL POZVÁN DO NĚMECKÉHO STUTTGARTU NA VELKOLEPÉ CÍRKEVNÍ SLAVNOSTI S PŘÁNÍM, ABY KŘÍŽOVOU CESTU PŘEDSTAVIL VEŘEJNOSTI.

PETR URBAN SI VŽDY PŘÁL, ABY OBRAZY S KRISTOVÝM PŘÍBĚHEM NAŠLY SVÉ STÁLÉ MÍSTO VE SMRŽOVCE, PROTOŽE JEHO PŘEDCI V TOMTO MĚSTĚ ŽIJÍ JIŽ OD ZAČÁTKU 18. STOLETÍ A TAKÉ ŽIVOT A TVORBA JEHO SAMOTNÉHO JE BYTOSTNĚ S TÍMTO MÍSTEM SPJATA.

PRVNÍ ZASTAVENÍ VZNIKLO ZA PODPORY SPOLKU MALÉ POLSKO A BYLO SLAVNOSTNĚ PŘEDSTAVENO BĚHEM SVATOVÁCLAVSKÉHO VINOBRANÍ DNE 24. ZÁŘÍ ROKU 2016. TATO PREZENTACE VYVOLALA O KŘÍŽOVOU CESTU VELKÝ ZÁJEM A HLAVNĚ OSLOVILA I DÁRCE, DÍKY NÍMŽ MOHLA BÝT DNE 20. SRPNA 2017 KŘÍŽOVÁ CESTA PETRA URBANA SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA.

KŘÍŽOVÁ CESTA JE SPOLEČNÝM DÍLEM MNOHA LIDÍ, KTEŘÍ JEJÍ VZNIK PODPOŘILI JMÉNEM I DOVEDNOSTÍ. KAŽDÉ ZASTAVENÍ KROMĚ PAŠIJOVÉ SCÉNY OBSAHUJE TEXTY, KTERÝMI PŘISPĚLI VÁCLAV KULHÁNEK, EMERITNÍ KANOVNÍK KATEDRÁLNÍ KAPITULY U SV. MIKULÁŠE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH A KAREL KOLÁČEK, FARÁŘ STAROKATOLICKÉ CÍRKVE V JABLONCI NAD NISOU. ZASTAVENÍ PATNÁCTÉ O ZASTAVENÍ S OBRAZEM PANNY MARIE SMRŽOVSKÉ OBSAHUJE TEXTY PAPEŽE JANA PAVLA II.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?