KŘÍŽOVÁ CESTA VE VÁCLAVICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VÁCLAVICE

ROZPTÝLENÁ OSADA NA SVAZÍCH PODÉL VÁCLAVICKÉHO POTOKA VZNIKLA V 17. STOLETÍ NA MÍSTĚ ZANIKLÉ STARŠÍ VSI ZE 14. STOLETÍ. KOSTEL SV. JAKUBA BYLA BAROKNÍ STAVBA Z ROKU 1699, V ROCE 1789 V LODI ROZŠÍŘENA A ZVÝŠENA. PRVNÍ ZMÍNKY O KOSTELU JSOU VŠAK JIŽ Z ROKU 1326, KDY ZDE STÁL KOSTEL PRAVDĚPODOBNĚ DŘEVĚNÝ. ZA TŘICETILETÉ VÁLKY BYLA TATO STAVBA ZNIČENA O VES VYSÍDLENA /1620/. V ROCE 1624 SE VŠAK ZNOVU OSÍDLILA A BYLA POSTAVENA PROVIZORNÍ CÍRKEVNÍ STAVBA, KTERÁ SLOUŽILA AŽ DO VÝSTAVBY VÝŠE ZMÍNĚNÉHO BAROKNÍHO KOSTELA. KOSTEL SLOUŽIL AŽ DO KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY, ALE S ODSUNEM NĚMECKÝCH OBYVATEL VSI, ZAČAL KOSTEL CHÁTRAT; PO PROPADNUTÍ KROVŮ A STŘECHY BYL V ROCE 1976 ZBOURÁN.

PŘI PŘESTAVBĚ KOSTELA NA KONCI 18. STOLETÍ BYLY PRAVDĚPODOBNĚ DO HŘBITOVNÍ ZDI VČLENĚNY KAPLIČKY KŘÍŽOVÉ CESTY V PODOBĚ DROBNÝCH EDIKUL SE SEGMENTOVĚ ZAKONČENÝM ŠTÍTEM, VE KTERÝCH JSOU RELIÉFNĚ PROVEDENY KŘÍŽE. NA POSTRANÍCH PILASTRECH NAJDEME V HORNÍ ČÁSTI ROSTLINNÝ MOTIV /KVĚT – POUPĚ RŮŽE/, NA KAMENNÉM PRAHU EDIKULY JSOU VYTESÁNA ČÍSLA JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ /NAPŘ. I. STATION/.

OD ROKU 2018, KDY BYLY ODKRYTY ZÁKLADY KOSTELŮ, JSOU TYTO ZAKONZERVOVÁNY A PONECHÁNY VIDITELNÉ.  V ROCE 2019 BYLO KOLEM ZÁKLADŮ KOSTELA INSTALOVÁNO ČTRNÁCT NOVODOBÝCH ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY V PODOBĚ PÍSKOVCOVÝCH STÉL. TY NECHAL ZHOTOVIT OPERNÍ PĚVEC LUDĚK VELE A NECHAL JE UMÍSTIT KOLEM HRADU GRABŠTEJNA. PO ZÁSAHU PAMÁTKOVÉ PÉČE BYLA ZASTAVENÍ ODSTRANĚNA A PŘENESENA NA HŘBITOV DO VÁCLAVIC A UMÍSTĚNA V KRUHU KOLEM ODHALENÝCH ZÁKLADŮ KOSTELA. V ROCE 2022 VŠAK TATO NOVODOBÁ KŘÍŽOVÁ CESTA ZE HŘBITOVA ZMIZELA.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?