KŘÍŽOVÁ CESTA

VE VRATISLAVICÍCH NAD NISOU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VRATISLAVICE NAD NISOU

JEDNOLODNÍ BAROKNÍ ŘÍMSKOKATOLICKÝ KOSTEL VE VRATISLAVICÍCH NAD NISOU BYL POSTAVEN V 18. STOLETÍ NA MÍSTĚ DŘEVĚNÉHO KOSTELÍKA. VENKOVNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA SE ČTRNÁCTI ZASTAVENÍMI BYLA ZŘÍZENA OKOLO VNĚJŠÍ KOSTELNÍ ZDI. PRVNÍ AŽ SEDMÉ ZASTAVENÍ JSOU STÁLE ZACHOVANÁ, ALE OSTATNÍ JIŽ ZNIČENA. SNÍMEK Z ROKU 1971 UKAZUJE IX. ZASTAVENÍ ZA ROZBITÝM RELIÉFEM, KDE SE OBJEVUJE PLECHOVÁ TABULE S ÚDAJI O KŘÍŽOVÉ CESTĚ.

PŮVODNÍ TEXT, PSANÝ V NĚMČINĚ, ZNĚL: TATO KŘÍŽOVÁ CESTA REALIZOVANÁ OD MAYERSCHEN KUNSTANTALT (MAYERSKÝ DŮM UMĚNÍ) V MNICHOVĚ BYLA UMÍSTĚNA V ROCE 1910 NA FARÁŘSKÉM KOSTELE NAMÍSTO V ROCE 1779 VYBUDOVANÉ A V LETECH 1830 A 1859 RENOVOVANÉ ZCELA POŠKOZENÉ STARÉ KŘÍŽOVÉ CESTY, KTERÁ BYLA NAMALOVÁNA NA PLECHU. VYSVĚCENÍ SE KONALO 26. ČERVNA 1910. DUCHOVNÍ BYL TEHDY DĚKAN P. IGNAZ HEYNE, KAPLANI BYLI P. JOHANN WARTHA A P. WILHELM HAUMANN, KATECHETA BYL P. KARL SOMMER.

V DOLNÍ ČÁSTI TABULE SE MIMO JINÉ NACHÁZEL NÁSLEDUJÍCÍ TEXT: ZAKLADATELEM PŮVODNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY BYL JOSEF BERGMANN ODSUD Z VRATISLAVIC - DŘÍVE MAFFERSDORF, KTERÝ JI ZALOŽIL LÉTA PÁNĚ 19. ZÁŘÍ 1779 A ZÁROVEŇ BYLA CESTA HNED VYSVĚCENA. NAMALOVAL JI JOHANNES CHRISTOF CAROLUS HAUSER MAHLER V KUNNERSDORFU – DNES LÁZNĚ KUNDRATICE. RENOVOVAT JI NECHAL PHILIPP KRETSCHMER Z MAFFERSDORFU V ROCE 1830 ATD.

DLE TVARU A STAVU PLECHU SE DÁ USOUDIT, ŽE BYL NEJPRVE NAPSÁN SPODNÍ TEXT (MOŽNÁ OD LUDWIGA HAWELLA) A POZDĚJI HORNÍ TEXT.

 

ZDROJ:  https://www.vratislavice.cz/admin/upload/archiv/Priloha-2010_12-24.pdf

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?