POHLED NA CENTRÁLNÍ SCHODIŠTĚ VEDOUCÍ KE KAPLÍM A NA KŘÍŽOVOU CESTU

KŘÍŽOVÁ CESTA NA OSTRÉM U ÚŠTĚKU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ ÚŠTĚK

ÚVODNÍ KAPLE NA SAMÉM POČÁTKU KŘÍŽOVÉ CESTY

ZAKLADATELEM BAROKNÍHO AREÁLU NA VRCHU KALVÁRIE U OBCE OSTRÉ BYL VÁCLAV FRANTIŠEK RŮŽIČKA, HEJTMAN JEZUITSKÉHO LIBĚŠICKÉHO PANSTVÍ SPOLU S LIBĚŠICKÝMI JEZUITY. ZÁKLADNÍ KÁMEN POUTNÍHO AREÁLU BYL POLOŽEN 6. ČERVNA ROKU 1707 ZA ÚČASTI BÝVALÉHO REKTORA PRAŽSKÉ KOLEJE U SV. KLIMENTA PÁTERA FERDINANDA RUDOLFA WALDTHAUSERA, KTERÝ NÁSLEDNĚ CELEBROVAL MŠI SVATOU S CHVALOZPĚVEM.

KŘÍŽOVÁ CESTA SE VINE KOLEM KOPCE

NA VRCHOL VÝŠINY VEDE KŘÍŽOVÁ CESTA ZAČÍNAJÍCÍ NA ÚPATÍ KOPCE BAROKNÍ VÝKLENKOVOU KAPLIČKOU, DO KTERÉ JE VSAZENA AUTORSKÁ PLASTIKA ROZLOUČENÍ SPASITELE S MATKOU OD AKADEMICKÉHO SOCHAŘE DAVIDA JANOUCHA. OD PRVNÍHO ZASTAVENÍ MAJÍ KAPLE KŘÍŽOVÉ CESTY EMPÍROVÝ VZHLED S TROJÚHELNÝMI ŠTÍTY. V POLOVINĚ KŘÍŽOVÉ CESTY PŘICHÁZÍME NA TERASU SE SOCHAMI MODLÍCÍHO SE KRISTA A SPÍCÍCH APOŠTOLŮ, SYMBOLIZUJÍCÍ BIBLICKOU GETSEMANSKOU ZAHRADU.

JEDNA Z KAPLÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

KAPLE BOŽÍHO HROBU NA VRCHOLU KALVÁRIE

KŘÍŽOVÁ CESTA DÁLE POKRAČUJE SVAHEM KOPCE, OBTÁČÍ JEJ A VYÚSŤUJE U TROJICEVRCHOLOVÝCH KAPLÍ. Z VÝŠE ZMÍNĚNÉ TERASY STOUPÁ PŘÍMÉ SCHODIŠTĚ SE ZDĚNÝM ZÁBRADLÍM, ČLENĚNÉ DVĚMA PODESTAMI. NA NICH JSOU DALŠÍ TORZA SOCH: ANDĚLA S KALICHEM, BIČOVANÉHO KRISTA, KLEČÍCÍ PANNY MARIE A KRISTA KORUNOVANÉHO TRNOVOU KORUNOU. NA VRCHOLU KOPCE STOJÍ DVOJICE PRAKTICKY TOTOŽNÝCH KAPLÍ NALEZENÍ A POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE. V POZADÍ MEZI TĚMITO KAPLEMI STOJÍ KAPLE BOŽÍHO HROBU S CHARAKTERISTICKOU PODOBOU, TAK JAK SE ŠÍŘILA Z JERUZALÉMA.

ZA STAVITELE TOHOTO BAROKNÍHO SKVOSTU JE POVAŽOVÁN VÝZNAMNÝ STAVITEL ITALSKÉHO PŮVODU OCTAVIO BROGGIO, A PATŘÍ MEZI JEHO RANÁ DÍLA /1704 – 1707/. TOTO AUTORSTVÍ VŠAK NENÍ DODNES ZCELA OBJASNĚNO.

NOVÉ OBRAZY DO JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ VYTVOŘIL RADOMIL KLOUZA

CO JE VŠAK JISTÉ, JE TO, ŽE KDYSI ZPUSTOŠENÝ AREÁL DNES NABÍZÍ ZCELA JINÝ ZÁŽITEK. DO ZREKONSTRUOVANÝCH ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY BYLY UMÍSTĚNY NOVÉ DESKOVÉ OBRAZY VYTVOŘENÉ DLE HISTORICKÝCH ANALOGIÍ AKADEMICKÝM MALÍŘEM A RESTAURÁTOREM NÁRODNÍ GALERIE RADOMILEM KLOUZOU. NA OBNOVĚ TÉTO VÝZNAMNÉ ARCHITEKTONICKÉ KRAJINOTVORNÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY SE ANGAŽUJE SPOLEČNOST PRO OBNOVU PAMÁTEK ÚŠTĚCKA.

SLAVNOSTNÍ VYSVĚCENÍ REKONSTRUOVANÉ KŘÍŽOVÉ CESTY NA OSTRÉ SE USKUTEČNILO DNE 12. SRPNA ROKU 2011. ZA ÚČASTI STOVEK LIDÍ CESTU POŽEHNAL LITOMĚŘICKÝ BISKUP MONS. JAN BAXANT.

ČERPÁNO Z: https://theses.cz/id/l33dkr/16500-275204919.pdf

POHLED NA STŘEDOHOŘÍ A MĚSTO ÚŠTĚK

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?