KŘÍŽOVÁ CESTA NA HRAD BEZDĚZ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BEZDĚZ

JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH A NEJPEVNĚJŠÍCH GOTICKÝCH HRADŮ V ČECHÁCH. STOJÍ NA VYŠŠÍM ZE 2 KOPCŮ VULKANICKÉHO PŮVODU, TVOŘÍCÍCH DVOJVRCHOL BEZDĚZŮ. ZACHOVÁNA PŮVODNÍ HRADEBNÍ ZEĎ S CIMBUŘÍM, ČERTOVA VĚŽ, VELKÁ VĚŽ, HRADEBNÍ PALÁC - V JEHO VÝCHODNÍ ČÁSTI RANĚ GOTICKÁ KAPLE (NEJCENNĚJŠÍ ČÁST HRADU), BUDOVA PURKRABSTVÍ, HRADEBNÍ ZEĎ Z VALDŠTEJNOVY DOBY.

NA POČÁTKU 17. STOLETÍ VLASTNIL HRAD VÁCLAV Z DUBÉ A LIPÉ. PO BÍLÉ HOŘE BYL NUCEN, JAKO JEDEN Z VŮDCŮ STAVOVSKÉHO POVSTÁNÍ, UPRCHNOUT ZE ZEMĚ. HRAD BYL ZKONFISKOVÁN A PRODÁN CÍSAŘSKÉMU GENERALISIMU ALBRECHTU Z VALDŠTEJNA. PO DOBYTÍ A VYPÁLENÍ HRADU MAXMILIÁNEM BAVORSKÝM, SE VALDŠTEJN ROZHODL VYBUDOVAT Z HRADU BAROKNÍ PEVNOST. NAKONEC VŠAK OD TOHOTO SVÉHO ZÁMĚRU ODSTOUPIL A PŘIVEDL DO JEHO ZDÍ MNICHY ŘÁDU SV. AUGUSTINA. TI MĚLI ZA ÚKOL PŘESTAVĚT HRAD NA KLÁŠTER, KTERÝ BY SE DAL VE VÁLEČNÉ DOBĚ VYUŽÍT JAKO PEVNOST. PROTOŽE VŠAK MNIŠI POSTUPOVALI PŘÍLIŠ POMALU, ALBRECHT Z VALDŠTEJNA JE PO NĚKOLIKA LETECH ODVELEL ZPĚT DO BĚLÉ A HRAD PŘISLÍBIL ŠPANĚLSKÉMU ŘÁDU MONTSERRATSKÝCH BENEDIKTINŮ. POD KOPCEM SE MĚL VYBUDOVAT KLÁŠTER A SAMOTNÝ HRAD MĚLI OBÝVAT POUSTEVNÍCI.

JEHO MYŠLENKY ALE REALIZOVAL AŽ CÍSAŘ FERDINAND II., KTERÝ DAROVAL HRAD EMAUZSKÉMU KLÁŠTERU V PRAZE. MNIŠI SE VŠAK NA HRAD DOSTÁVAJÍ AŽ V ROCE 1661, PROTOŽE KRAJ BYL VELICE NEBEZPEČNÝ JEŠTĚ DLOUHO PO KONCI TŘICETILETÉ VÁLKY A VESTFÁLSKÉM MÍRU. MNIŠI OPRAVUJÍ KAPLI, KRÁLOVSKÝ PALÁC A PURKRABSTVÍ. V ROCE 1666 SI SEM ROVNĚŽ PŘINÁŠEJÍ KOPII ČERNÉ MADONY MONTSERRATSKÉ. TATO ZÁZRAČNÁ SVĚTICE ZAČÍNÁ LÁKAT NA HRAD DESETITISÍCE POUTNÍKŮ A PROTO HRABĚNKA MARIE ANNA Z VALDŠTEJNA NECHÁVÁ ROKU 1686 POSTAVIT PATNÁCT KAPLIČEK KŘÍŽOVÉ CESTY. VÝKLENKOVÉ KAPLE SLEDUJÍ PŘÍSTUPOVOU CESTU NA HRAD OD ÚPATÍ KOPCE AŽ PO JEHO VRCHOL. KAPLE BYLY Z POČÁTKU VYZDOBENY MALBAMI, POZDĚJI BYLY PAŠIJOVÉ SCÉNY ZOBRAZENY FORMOU DŘEVOŘEZEB. KLÁŠTER FUNGOVAL AŽ DO VLÁDY JOSEFA II., KTERÝ HO V ROCE 1785 ZRUŠIL. ČÁST KLÁŠTERNÍHO VYBAVENÍ BYLA PŘEVEZENA DO PRAŽSKÝCH EMAUZ, ČÁST PUTOVALA DO OKOLNÍCH KOSTELŮ; VELKÁ ČÁST BYLA ROZPRODÁNA A TO VČETNĚ STAVEBNÍHO MATERIÁLU.

DŘEVOŘEZBY O VELIKOSTI 100 X 64 CM, AČ JE TO K NEVÍŘE, SE PODAŘILO ZACHRÁNIT A JSOU SNAD VYSTAVENY V ČESKOLIPSKÉM MUZEU.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?