KŘÍŽOVÁ CESTA V KLOKOČCE

KŘÍŽOVÁ CESTA

V NOVÉ VSI U BAKOVA NAD JIZEROU - KLOKOČCE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BAKOV NAD JIZEROU

KAPLE SV. STUPIDA, JINAK TÉŽ SV. PROKOPA

STUDÁNKA KLOKOČKA, DŘÍVE ZVANÁ BOŽÍ VODA

NAD PRAMENEM, ZVANÝM PŮVODNĚ BOŽÍ VODA, KDE SE V 17. STOLETÍ V LESE KLOKOČKA TAJNĚ SCHÁZÍVALI EVANGELÍCI, VZNIKLA ZPRVU DŘEVĚNÁ KAPLIČKA, KTERÁ BYLA V ROCE 1811 ZBOŘENA. JEŠTĚ DŘÍVE VŠAK VEDLE NÍ NECHALA POSTAVIT V ROCE 1724 MARIE MARKÉTA VALDŠTEJNOVÁ Z CHUDENIC ZDĚNOU KAPLI PODLE ÚMYSLU SVÉHO ZEMŘELÉHO MANŽELA FRANTIŠKA JOSEFA Z VALDŠTEJNA, KTERÝ SE VODOU Z PRAMENE LÉČIL. KAPLE BYLA POSVĚCENA V ROCE 1730 KE CTI SV. STAPINA, POMOCNÍKA NEMOCNÝCH DNOU, OD BAKOVSKÉHO FARÁŘE KAŠPARA ZÁRUBY. VYSVĚCENÍ SE UDÁLO NA DEN SV. PROKOPA, A PRÁVĚ OD TÉTO UDÁLOSTI POCHÁZÍ DRUHÉ JMÉNO KAPLE A TAKÉ DEN POZDĚJŠÍCH POUTÍ.

V POLOVINĚ 18. STOLETÍ TU BYLA VYSTAVĚNA I BUDOVA LÁZNÍ, KTERÁ VŠAK V ROCE 1832 BYLA ZMĚNĚNA NA MYSLIVNU A V ROCE 1843 PŘESTAVĚNA.

PŮVODNÍ BUDOVA LÁZNÍ, POZDĚJI MYSLIVNA

KAPLE BYLA VSAZENA DO UBOČÍ STRÁNĚ, SVÝM PRŮČELÍM DO ÚDOLÍ POTOKA ROKYTKY, JEHOŽ BŘEH BYL ZAKRYT TERASOU Z PÍSKOVCOVÝCH KVÁDRŮ. POD STŘEDNÍM OBLOUKEM TERASY SE VE SKÁLE NACHÁZÍ NIKA, ZE KTERÉ VYVĚRÁ PRAMEN VODY. ZDĚNÉ ZÁBRADLÍ TERASY NESLO PŮVODNĚ DVĚ SOCHY. SOCHA SV. JUDY TADEÁŠE STOJÍ DOPOSUD NA SVÉM MÍSTĚ, SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO BYLA PŘENESENA DO VNITŘÍCH PROSTOR KAPLE.   

U KAPLE ZAČÍNÁ I NOVODOBÁ KŘÍŽOVÁ CESTA. PROSTÁ ZASTAVENÍ S OBRÁZKY NA DŘEVĚNÝCH TRÁMCÍCH PROCHÁZEJÍ ÚDOLÍM STÁLE PODÉL POTOKA ROKYTKY SMĚREM NA BAKOV NAD JIZEROU.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?