BAROKNÍ KAPLE KŘÍŽOVÉ CESTY

KŘÍŽOVÁ CESTA V LIBĚCHOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LIBĚCHOV

FARNÍ KOSTEL SV. HAVLA V LIBĚCHOVĚ

BAROKNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA V LIBĚCHOVĚ POCHÁZÍ Z ROKU 1780, Z DOBY NEJVĚTŠÍHO ROZKVĚTU MĚSTA, KTERÉ BYLO PO CELÉ 18. STOLETÍ V DRŽENÍ UMĚNÍMILOVNÝCH HRABAT PACHTŮ Z RÁJOVA. VYSTAVĚNA BYLA PATRNĚ PODLE PROJEKTU VÝZNAMNÉHO ARCHITEKTA FRANTIŠKA MAXMILIÁNA KAŇKY, AUTORA BAROKNÍ PŘESTAVBY LIBĚCHOVICKÉHO ZÁMKU.

KAPLE SV. DUCH A BOŽÍHO HROBU

JEDNOTLIVÉ KAPLE – ZASTAVENÍ – BYLY V PŘI SVÉM VZNIKU V 18. STOLETÍ OPATŘENY OBRAZY POZDNĚ BAROKNÍHO MALÍŘE FRESEK A OLTÁŘNÍCH OBRAZŮ JOSEFA KRAMOLÍNA. JEHO DÍLO SE BOHUŽEL V KAPLÍCH NEDOCHOVALO; V ROCE 2002 BYLY KAPLE OSAZENY OBRÁZKY NOVÝMI.

KŘÍŽOVÁ CESTA MÍŘÍCÍ KE KAPLI SV. DUCHA

KŘÍŽOVÁ CESTA ZAČÍNA V OBCI U ŘÍMSKOKATOLICKÉHO FARNÍHO KOSTELA SV. HAVLA, BAROKNÍ STAVBY POSTAVENÉ V LETECH 1739 – 1741 PATRNĚ ROVNĚŽ PODLE NÁVRHU FRANTIŠKA MAXMILIÁNA KAŇKY A MÍŘÍ LIPOVOU ALEJÍ NA VYVÝŠENINU NAD MĚSTEČKEM KE KAPLI SV. DUCHA A BOŽÍHO HROBU. VÝSTAVBU KAPLE NA VRCHU NAD LIBĚCHOVEM INICIOVAL TEHDEJŠÍ MAJITEL LIBĚCHOVSKÉHO PANSTVÍ, PAN KAREL HYACINT, HRABĚ VILLANI DE CASTOLO PILONICO. STAVBA BYLA DOKONČENA ROKU 1654. V KAPLI SE NACHÁZÍ ROVNĚŽ KRYPTA, VE KTERÉ BYL HRABĚ VILLANI ROKU 1656 SÁM POHŘBEN. RENOVACE KAPLE PROBĚHLA V ROCE 1730, DÍKY PANU HRABĚTI JANU JÁCHYMOVI PACHTOVI. NOVÝ MAJITEL LIBĚCHOVSKÉHO PANSTVÍ JAKUB VEITH V ROCE 1823 NECHAL KE KAPLI PŘISTAVĚT VĚŽ, DO NÍŽ BYLY UMÍSTĚNY ZVONY Z PŮVODNÍ DŘEVĚNÉ ZVONICE, STOJÍCÍ NA SVAHU PŘED KAPLÍ.

POHLED OD KAPLE K MĚLNÍKU

ZVONIČKA NA TERASÁCH POD KAPLÍ SV. DUCHA

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?