KŘÍŽOVÁ CESTA V LIBĚCHOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LIBĚCHOV

LIBĚCHOV - BAROKNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA POSTAVENA V ROCE 1780 NA POPUD HRABĚTE PACHTY; VÝKLENKOVÉ KAPLE LEMUJÍ CESTU, SPOJUJÍCÍ LIBĚCHOVSKÝ FARNÍ CHRÁM SV. HAVLA (1725) S KAPLÍ SV. DUCHA A SV. HROBU (1654) NA NÁVRŠÍ NAD MĚSTEČKEM.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?