KŘÍŽOVÁ CESTA V BOHOSUDOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BOHOSUDOV

BAROKNÍ BAZILIKA PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ V CENTRU MĚSTA JE DÍLEM ITALSKÝCH ARCHITEKTŮ GIULIA A OCTAVIA BROGGIOVÝCH Z LET 1701-1706. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ POUTNÍHO KOSTELA JE I KOMPLEX BÝVALÉHO JEZUITSKÉHO KLÁŠTERA S BISKUPSKÝM GYMNÁZIEM ZALOŽENÝM V ROCE 1679.

POČÁTKY POUTNÍ TRADICE A VZNIKU BOHOSUDOVA, DNES CENTRÁLNÍ ČÁSTI MĚSTA KRUPKY, SAHAJÍ DO OBDOBÍ HUSITSKÝCH VÁLEK. POVĚST VYPRÁVÍ, ŽE V TĚCHTO DOBÁCH BYLY V MÍSTECH NYNĚJŠÍ BAZILIKY HUSTÉ LESY, KTERÉ SE STALY ÚKRYTEM PRO UPRCHLÉ JEPTIŠKY Z HUSITY VYPÁLENÉHO SVĚTECKÉHO KLÁŠTERA. JEDNA PO DRUHÉ V TĚŽKÝCH PODMÍNKÁCH UMÍRALY. POSLEDNÍ Z NICH SCHOVALA DO KMENE VYKOTLANÉ LÍPY JEJICH JEDINÝ MAJETEK, SOŠKU MATKY BOŽÍ. PO BITVĚ NA BĚHÁNÍ U ÚSTÍ NAD LABEM PRONÁSLEDOVALI VÍTĚZNÍ HUSITÉ SASKÉ A LUŽICKÉ RYTÍŘE A V PROSTORU DNEŠNÍHO BOHOSUDOVA JICH ÚDAJNĚ NA TŘI STA POBILI. OBYVATELÉ SÍDLA SE NA JEJICH HROB CHODÍVALI MODLIT ZA POKOJ PADLÝCH. NĚKDY PO ROCE 1434 SEM PŘIŠLA DÍVKA VYŽÍNAT TRÁVU. NÁHLE SE JÍ OVINUL KOLEM RUKY HAD. DÍVKA LEKNUTÍM VYKŘIKLA A ZDVIHLA PAŽI S HADEM KE KORUNĚ LÍPY, KDE SE ZJEVIL ZÁŘÍCÍ OBRAZ PANNY MARIE. OMÁMENÝ HAD SJEL Z DÍVČINY RUKY ZPĚT DO TRÁVY. VE STEJNÝ DEN NAŠLI LIDÉ V KMENI STROMU UKRYTOU SOŠKU. PO DOHODĚ S MÍSTNÍM KNĚZEM BYLA NAD HROBEM KŘIŽÁKŮ VYSTAVĚNA DŘEVĚNÁ KAPLE, DO KTERÉ BYL NALEZENÝ KLENOT UMÍSTĚN. POZDĚJI BYLA TAKÉ POSTAVENA KAPLIČKA NAD NEDALEKO VYVĚRAJÍCÍM PRAMENEM.

DŘEVĚNÁ KAPLE BYLA ROKU 1443 NAHRAZENA KAPLÍ ZDĚNOU, KTEROU NECHAL V ROCE 1507 NEJVYŠŠÍ KANCLÉŘ ČESKÉHO KRÁLOVSTVÍ ALBRECHT LIBŠTEJNSKÝ PŘESTAVĚT NA GOTICKÝ KOSTEL. NOVÁ SVATYNĚ BYLA VYSVĚCENA ROKU 1515. V ROCE 1587 BYLI DO ZDEJŠÍHO KATOLICKÉHO KOSTELA POVOLÁNI JEZUITÉ, ABY ČELILI KRUPSKÝM LUTERÁNŮM. PROSTOR KOLEM SVATYNĚ DAL ROKU 1590 JIŘÍ MLADŠÍ Z LOBKOVIC OBEHNAT VYSOKOU ZDÍ A PŘI NÍ NECHAL POSTAVIT SEDM KAPLÍ. ROKU 1610 SE ZDE KONALA PRVNÍ POUŤ. Z POZŮSTALOSTI ANNY MARIE Z BLEILEBENU, KTERÁ ODKÁZALA SVŮJ MAJETEK KOSTELU, ZŘÍDILI JEZUITÉ NADACI, Z JEJÍŽ VÝNOSŮ ZALOŽILI V ROCE 1679 GYMNÁZIUM. ZÍSKANÉ PROSTŘEDKY POUŽILI TAKÉ NA VÝSTAVBU NOVÉHO BAROKNÍHO KOSTELA PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ. BYLA VYBUDOVÁNA V LETECH 1701-1706 VYNIKAJÍCÍMI ARCHITEKTY ITALSKÉHO PŮVODU GIULIEM A OCTAVIEM BROGGIOVÝMI.

LITOMĚŘICKÝ BISKUP JOSEF GROSS VYMOHL V ROCE 1924 NA PAPEŽI PIU XI. POVÝŠENÍ BOHOSUDOVSKÉHO KOSTELA NA BAZILIKU MINOR. AŽ DO VYPUKNUTÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY SE SEM KONALY POUTĚ, KTERÉ BYLY ROKU 1939 PŘERUŠENY. MEZI POUTNÍKY SE OBJEVOVALI VYSOCE POSTAVENÍ LIDÉ, ZVLÁŠTĚ SASKÁ ŠLECHTA, BOHOSUDOV NAVŠTÍVIL SASKÝ KURFIŘT FRIEDRICH AUGUST II, POZDĚJŠÍ POLSKÝ KRÁL, I JEHO SYN AUGUST III. MEZI SLAVNÉ NÁVŠTĚVNÍKY SE ZAŘADIL I BÁSNÍK JAN NERUDA.

CÍRKEVNÍ OBJEKTY BOHOSUDOVSKÉHO AREÁLU PROŠLY ŘADOU ZMĚN A OBSAZENÍ. BYLA ZDE POLICEJNÍ KASÁRNA, VOJENSKÝ LAZARET, V LETECH 1953-1968 ČESKOSLOVENSKÁ ARMÁDA A PO NÍ, AŽ DO ROKU 1990 SOVĚTSKÁ POSÁDKA.

V ROCE 1993 BYLO ZNOVU OTEVŘENÉ BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM A POSLÉZE TAKÉ OBNOVENY MARIÁNSKÉ POUTNÍ SLAVNOSTI.

NAD KLÁŠTEREM SE TYČÍ VRCH KALVÁRIE; ZDE BYLA NA POČÁTKU 18. STOLETÍ VYBUDOVÁNA BAROKNÍ KAPLE BOŽÍHO HROBU, KE KTERÉ O NĚCO POZDĚJI PŘIBYLO I ČTRNÁCT PÍSKOVCOVÝCH KAPLIČEK KŘÍŽOVÉ CESTY. V JEJICHŽ NIKÁCH JSOU LITINOVÉ RELIÉFY S VYOBRAZENÍM JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ JEŽÍŠE KRISTA NA JEHO POSLEDNÍ CESTĚ K UKŘIŽOVÁNÍ. VÝJEV V NAZARÉNSKÉM DUCHU JE V DOLNÍ ČÁSTI OPATŘEN RELIÉFNĚ VYSTUPUJÍCÍM POPISEM PŘÍSLUŠNÉ SCÉNY. SOUSOŠÍ KALVÁRIE, STOJÍCÍ NAD KAPLÍ BOŽÍHO HROBU, ZNÁZORŇUJE UMUČENÉHO KRISTA, PANNU MARII A SV. JANA EVANGELISTU. DÍLO JE DATOVÁNO ROKEM 1905, KDY PRAVDĚPODOBNĚ NAHRADILO PŮVODNÍ KALVÁRII S DŘEVĚNÝMI KŘÍŽI A S FIGURAMI MALOVANÝMI NA PLECHU.

ZPRACOVÁNO DLE INTERNETOVÝCH STRÁNEK MĚSTA KRUPKY

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?