KŘÍŽOVÁ CESTA V BOŘKOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ SEMILY

KŘÍŽOVÁ CESTA VE SLANÉ – BOŘKOVĚ NA SEMILSKU PATŘÍ K TĚM PAMÁTKÁM, KTERÉ JEŠTĚ DNES STÁLE ČEKAJÍ NA SVÉ ZNOVUVZKŘÍŠENÍ

O BOŘKOVSKÉ CESTĚ TOHO VÍME VELICE MÁLO. SNAD JEN MÍSTNÍ MAJÍ JAKOUSI POVĚDOMOST, ŽE JEJICH PŘEDKOVÉ VE SVAŽITÉM, OBTÍŽNĚ OBDĚLÁVATELNÉM POZEMKU NAD OBCÍ POD VRCHEM KOZINCEM OSADILI ČTRNÁCT SLOUPKOVÝCH KAPLIČEK S OBRÁZKY PAŠIJOVÉHO CYKLU. DLE NEPŘÍLIŠ KONKRÉTNÍCH A KUSÝCH ZPRÁV MĚLA BÝT KŘÍŽOVÁ CESTA ZALOŽENA V ROCE 1833, AVŠAK FORMOU PROVEDENÍ SE SPÍŠE HLÁSÍ DO OBDOBÍ KONCE 19. STOLETÍ (SNAD 1897). KŘÍŽOVÁ CESTA ZAČÍNÁ VE VSI U DROBNÉ ZDĚNÉ KAPLIČKY (NADE DVEŘMI LETOPOČET 1883) NAD SILNICÍ A SERPENTINAMI SMĚŘOVALA VZHŮRU DO PŘÍKRÉHO SVAHU. JEDNODUCHÉ PÍSKOVCOVÉ SLOUPKY O VÝŠCE CCA DVA METRY JSOU ZAKONČENY ROZŠÍŘENÝMI HLAVICEMI S NIKAMI, VE KTERÝCH BÝVALY UMÍSTĚNY OBRÁZKY MALOVANÉ NA PLECHU. O TY VŠAK KŘÍŽOVÁ CESTA PŘIŠLA JIŽ V OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY.

TAK JAKO SI BOŘKOVŠTÍ SOUSEDÉ KŘÍŽOVOU CESTU SAMI ZAFINANCOVALI, TAK JI VLASTNÍMI SILAMI V POSTNÍ DOBĚ I PROVOZOVALI. SLOUŽILA TEDY VÝHRADNĚ JIM A PŘÍPADNĚ PŘÍCHOZÍM Z NEJBLIŽŠÍCH VSÍ SLANÉ, NEDVĚZÍ, HOŘENSKA A ČIKVÁSEK. PATRNĚ SEM NEDOCHÁZEL ANI KNĚZ Z BLÍZKÝCH SEMIL A ROLE PŘEDŘÍKÁVAČE SE UJÍMAL NĚKTERÝ Z MÍSTNÍCH, POŽÍVAJÍCÍ V OBCI JISTOU VÁŽNOST. PROCESÍ NEBYLA NIJAK OKÁZALÁ A PATRNĚ ANI NEMĚLA ŽÁDNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM. LIDÉ SE PROSTĚ NAVEČER SEŠLI NA ÚPATÍ KOPCE U KAPLIČKY, A KDYŽ SE DOSTAVIL JEJICH „VŮDCE“ S KNIHOU, VYDALI SE VZHŮRU. ČTENÉ VÝKLADY PŘI JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍCH POSPOJOVAL SPOLEČNÝ ZPĚV ZA CHŮZE. TATO PROCESÍ PATRNĚ ZANIKLA V SOUVISLOSTI S I. SVĚTOVOU VÁLKOU. 

ČERPÁNO Z KNIHY KARLA ČERMÁKA „OPOMÍJENÁ MÍSTA ČESKÉHO RÁJE“, GENTIANA 2016

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?