KŘÍŽOVÁ CESTA V ANDĚLSKÉ HOŘE

KŘÍŽOVÁ CESTA V ANDĚLSKÉ HOŘE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ANDĚLSKÁ HORA

BAROKNÍ KOSTEL SV. ANNY Z LET 1767 - 1770

ANDĚLSKÁ HORA BYLA ODEDÁVNA OBLÍBENÝM MÍSTEM NEDĚLNÍHO SETKÁVÁNÍ ZEJMÉNA MLÁDEŽE Z FARNOSTI A JEHO OKOLÍ. V ROCE 1649 SE ŠKOLNÍ MLÁDEŽ ROZHODLA POSTAVIT NA TOMTO MÍSTĚ POUTNÍ KAPLI ZASVĚCENOU SV. ANNĚ. S PRACEMI BYLO ZAPOČATO V ČERVENCI ROKU 1694 A DŘEVĚNÁ POUTNÍ KAPLE NA NÁVRŠÍ POD ANENSKÝM VRCHEM BYLA SLAVNOSTNĚ VYSVĚCENA O DVA ROKY POZDĚJI FARÁŘEM AUGUSTINEM BECHEREM. FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA STAVBU SE MIMO JINÉ ZÍSKÁVALY VELKOU PENĚŽNÍ SBÍRKOU, NA KTERÉ SE PODÍLELO MNOHO PROSTÝCH LIDÍ.

KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA VZTYČENA V ROCE 2005

NA TOMTO MÍSTĚ VYROSTLA DŘEVĚNÁ KAPLE JIŽ V ROCE 1649

POČET ÚČASTNÍKŮ MŠÍ SVATÝCH, ZVLÁŠTĚ PAK PŘI OSLAVÁCH SVÁTKU PATRONKY TÉTO KAPLE SE ROK OD ROKU NEUSTÁLE NAVYŠOVAL A STAVBA POMALU PŘESTÁVALA STAČIT. BYLO PROTO ROZHODNUTO O STAVBĚ VELKÉHO, DŮSTOJNÉHO CHRÁMU Z KAMENE. JEHO STAVBA ZAPOČALA V ROCE 1767 A DOKONČENA BYLA V ROCE 1770. V TOM ROCE BYL CHRÁM 26. ČERVENCE NA SVÁTEK SV. ANNY SLAVNOSTNĚ VYSVĚCEN. OD TÉ DOBY SE ANDĚLSKÁ HORA STALA VÝZNAMNÝM POUTNÍM MÍSTEM SLEZSKA. PŘICHÁZELO SEM O SVÁTKU PATRONKY TISÍCE POUTNÍKŮ Z BLÍZSKÉHO OKOLÍ, ALE I ZE VZDÁLENÝCH MÍST.

JOSEFSKÉ REFORMY VŠAK POUTĚ OCHROMILY; NESMĚLY SE ZDE KONAT BOHOSLUŽBY A CHRÁMOVÝ MOBILIÁŘ BYL ODVEZEN. DOKONCE BYLO NAŘÍZENO KOSTEL STRHNOUT A ROZBOŘIT. K TOMUTO VŠAK NAKONEC NAŠTĚSTÍ NEDOŠLO. PO SMRTI JOSEFA II. BYLA V KOSTELE SLOUŽENA PRVNÍ MŠE V ROCE 1795. KOSTEL BYL POSTUPNĚ OBNOVOVÁN A DOŠLO I NA ÚPRAVU JEHO OKOLÍ.

KŘÍŽOVÁ CESTA VEDE JEDNOU Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH ALEJÍ JESENICKA

OD KOSTELA SE NABÍZEJÍ OKOUZLUJÍCÍ POHLEDY – HRUBÝ JESENÍK S PRADĚDEM

ROZMACH POUTÍ TRVAL NEPŘETRŽITĚ AŽ DO PADESÁTÝCH LET STOLETÍ DVACÁTÉHO. DŮSLEDKEM KOMUNISTICKÉ MOCI VŠAK ZAČALO POUTNÍ MÍSTO POSTUPNĚ UPADAT A V ROCE 1970 BYLY POUTĚ ZAKÁZÁNY ÚPLNĚ. TRADICE SE OBNOVILA AŽ V ROCE 2002. KOSTEL VŠAK BYL ZA DLOUHÁ LÉTA PONIČEN JAK POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY, TAK I VANDALY. STATICKÉ NARUŠENÍ KLENBY A ZDIVA BYLO DÍLEM OKOLNÍCH ŠACHET, KTERÉ ZDE ZŮSTALY Z DOBY, KDY SE ZDE DOLOVALO ZLATO A JINÉ RUDY.

KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA INSTALOVÁNA V ROCE 2005. PROCHÁZKA PO NÍ JE PŘEKRÁSNÝM ZÁŽITKEM, A TO NEJEN Z POHLEDU DUCHOVNÍHO. CESTA VEDE ÚŽASNOU ALEJÍ S VÍCE NEŽ DVĚMA STY STROMY, ČÍMŽ SE ŘADÍ K NEJROZSÁHLEJŠÍM A NEJZACHOVALEJŠÍM ALEJÍM JESENICKA.

OD KOSTELA SE NABÍZEJÍ OKOUZLUJÍCÍ POHLEDY – BRUNTÁLSKO

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?