KŘÍŽOVÁ CESTA V ANDĚLSKÉ HOŘE

KŘÍŽOVÁ CESTA V ANDĚLSKÉ HOŘE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ANDĚLSKÁ HORA

BAROKNÍ KOSTEL SV. ANNY Z LET 1767 - 1770

KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA VZTYČENA V ROCE 2005

ANDĚLSKÁ HORA BYLA ODEDÁVNA OBLÍBENÝM MÍSTEM NEDĚLNÍHO SETKÁVÁNÍ ZEJMÉNA MLÁDEŽE Z FARNOSTI A JEHO OKOLÍ. V ROCE 1649 SE ŠKOLNÍ MLÁDEŽ ROZHODLA POSTAVIT NA TOMTO MÍSTĚ POUTNÍ KAPLI ZASVĚCENOU SV. ANNĚ. S PRACEMI BYLO ZAPOČATO V ČERVENCI ROKU 1694  A DŘEVĚNÁ POUTNÍ KAPLE NA NÁVRŠÍ POD ANENSKÝM VRCHEM BYLA SLAVNOSTNĚ VYSVĚCENA O DVA ROKY POZDĚJI FARÁŘEM AUGUSTINEM BECHEREM. FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA STAVBU SE MIMO JINÉ ZÍSKÁVALY VELKOU PENĚŽNÍ SBÍRKOU, NA KTERÉ SE PODÍLELO MNOHO PROSTÝCH LIDÍ.

POČET ÚČASTNÍKŮ MŠÍ SVATÝCH, ZVLÁŠTĚ PAK PŘI OSLAVÁCH SVÁTKU PATRONKY TÉTO KAPLE SE ROK OD ROKU NEUSTÁLE NAVYŠOVAL A STAVBA POMALU PŘESTÁVALA STAČIT. BYLO PROTO ROZHODNUTO O STAVBĚ VELKÉHO, DŮSTOJNÉHO CHRÁMU Z KAMENE. JEHO STAVBA ZAPOČALA V ROCE 1767 A DOKONČENA BYLA V ROCE 1770. V TOM ROCE BYL CHRÁM 26. ČERVENCE NA SVÁTEK SV. ANNY SLAVNOSTNĚ VYSVĚCEN. OD TÉ DOBY SE ANDĚLSKÁ HORA STALA VÝZNAMNÝM POUTNÍM MÍSTEM SLEZSKA. PŘICHÁZELO SEM O SVÁTKU PATRONKY TISÍCE POUTNÍKŮ Z BLÍZSKÉHO OKOLÍ, ALE I ZE VZDÁLENÝCH MÍST.

JOSEFSKÉ REFORMY VŠAK POUTĚ OCHROMILY; NESMĚLY SE ZDE KONAT BOHOSLUŽBY A CHRÁMOVÝ MOBILIÁŘ BYL ODVEZEN. DOKONCE BYLO NAŘÍZENO KOSTEL STRHNOUT A ROZBOŘIT. K TOMUTO VŠAK NAKONEC NAŠTĚSTÍ NEDOŠLO. PO SMRTI JOSEFA II. BYLA V KOSTELE SLOUŽENA PRVNÍ MŠE V ROCE 1795. KOSTEL BYL POSTUPNĚ OBNOVOVÁN A DOŠLO I NA ÚPRAVU JEHO OKOLÍ.

ROZMACH POUTÍ TRVAL NEPŘETRŽITĚ AŽ DO PADESÁTÝCH LET STOLETÍ DVACÁTÉHO. DŮSLEDKEM KOMUNISTICKÉ MOCI VŠAK ZAČALO POUTNÍ MÍSTO POSTUPNĚ UPADAT A V ROCE 1970 BYLY POUTĚ ZAKÁZÁNY ÚPLNĚ. TRADICE SE OBNOVILA AŽ V ROCE 2002. KOSTEL VŠAK BYL ZA DLOUHÁ LÉTA PONIČEN JAK POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY, TAK I VANDALY. STATICKÉ NARUŠENÍ KLENBY A ZDIVA BYLO DÍLEM OKOLNÍCH ŠACHET, KTERÉ ZDE ZŮSTALY Z DOBY, KDY SE ZDE DOLOVALO ZLATO A JINÉ RUDY.

KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA INSTALOVÁNA V ROCE 2005. PROCHÁZKA PO NÍ JE PŘEKRÁSNÝM ZÁŽITKEM, A TO NEJEN Z POHLEDU DUCHOVNÍHO. CESTA VEDE ÚŽASNOU ALEJÍ S VÍCE NEŽ DVĚMA STY STROMY, ČÍMŽ SE ŘADÍ K NEJROZSÁHLEJŠÍM A NEJZACHOVALEJŠÍM ALEJÍM JESENICKA.

NA TOMTO MÍSTĚ VYROSTLA DŘEVĚNÁ KAPLE JIŽ V ROCE 1649

KŘÍŽOVÁ CESTA VEDE JEDNOU Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH ALEJÍ JESENICKA

OD KOSTELA SE NABÍZEJÍ OKOUZLUJÍCÍ POHLEDY – HRUBÝ JESENÍK S PRADĚDEM

OD KOSTELA SE NABÍZEJÍ OKOUZLUJÍCÍ POHLEDY – BRUNTÁLSKO

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?