KŘÍŽOVÁ CESTA V MORAVSKÉM BEROUNĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MORAVSKÝ BEROUN

MORAVSKÝ BEROUN – PRVNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA NA KŘÍŽOVÉM VRCHU NAD MĚSTEM BYLA VYSVĚCENA JIŽ V ROCE 1751. O ROK POZDĚJI JE NA VRCHU POSTAVENA I KAPLE PANNY MARIE BOLESTNÉ. V ROCE 1819 BYLA PŮVODNÍ DŘEVĚNÁ ZASTAVENÍ NAHRAZENA NOVÝMI, ROVNĚŽ DŘEVĚNÝMI. SOUČASNÉ ZDĚNÉ KAPLE POCHÁZEJÍ Z ROKU 1842.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?