KŘÍŽOVÁ CESTA V MORAVSKÉM BEROUNĚ

KŘÍŽOVÁ CESTA V MORAVSKÉM BEROUNĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MORAVSKÝ BEROUN

KŘÍŽOVÁ CESTA NA KŘÍŽOVÉM VRCHU V MORAVSKÉM BEROUNĚ BYLA VYSVĚCENA NA SVATODUŠNÍ NEDĚLI DNE 1. ČERVNA ROKU 1751 OLOMOUCKÝMI FRANTIŠKÁNY. OBEC JIM ZA TO POSKYTLA JAKO ODMĚNU TŘINÁCT MĚŘIC OVSA (1 MĚŘICE SE ROVNÁ 5,849 LITRU). DNE 16. ČERVNA NÁSLEDUJÍCÍHO ROKU (1752) POLOŽIL SVOBODNÝ PÁN FRIDRICH LICHTBLAU NA KŘÍŽOVÉM VRCHU ZÁKLADNÍ KÁMEN KE KAPLI PANNY MARIE BOLESTNÉ, KTEROU NECHAL POSTAVIT Z VLASTNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ. JEŠTĚ V TÉMŽE ROCE ZAJISTIL FARÁŘ P. THRAU PRO TUTO KAPLI POUSTEVNÍKA KONRADA THANELA.

ROKU 1819 BYLA NA KŘÍŽOVÉM VRCHU ZŘÍZENA A VYSVĚCENA DŘEVĚNÁ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY. NA PODZIM ROKU 1842 BYLA KOLEM KŘÍŽOVÉHO VRCHU POSTAVENA KŘÍŽOVÁ CESTA NOVÁ, JEJIŽ DŘEVĚNÁ ZASTAVENÍ BYLA V PRŮBĚHU DALŠÍCH LET POSTUPNĚ NAHRAZOVÁNA ZDĚNÝMI KAPLIČKAMI.

V LETECH 1871 – 1911 SE STARAL O ÚDRŽBU PARKU ZAHRADNÍK PAN JOHANN STRAUSZ. V TOMTO OBDOBÍ BYL ZALOŽEN „SPOLEK PRO ZKRÁŠLENÍ KŘÍŽOVÉHO VRCHU“, JEHOŽ STANOVY BYLY SCHVÁLENY DNA 17. LISTOPADU ROKU 1883 BRNĚNSKÝM MÍSTODRŽITELSTVÍM. ČLENY SPOLKU BYLI JOHANN GAUS, RUDOLF GAUS, F. HAMPEL, MORITZ TSCHAMLER A KONRAD GÖDEL. TAJEMNÍKEM SPOLKU BYL ZVOLEN PAN ENGELBERT SCHRAMM A JAKO ZAPISOVATEL OBCHODNÍK PAN ADOLF GÖDEL. V ROCE 1905, 3. DUBNA, BYL ZBOURÁN STARÝ ZAHRADNÍ DOMEK A NOVÝ BYL POSTAVEN JEŠTĚ TEN SAMÝ ROK. NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU JOHANNA PREISE ZE DNE 2. ÚNORA ROKU 1908 BYLO ROZHODNUTO O STAVBĚ HUDEBNÍHO PAVILONU, COŽ SE TÉHOŽ ROKU USKUTEČNILO. DÁLE BYLO ROZHODNUTO O ZHOTOVENÍ A UMÍSTĚNÍ PAMÁTNÍKU CÍSAŘE JOSEFA II. PRO NOVĚ POSTAVENÝ PAMÁTNÍK BYLA USPOŘÁDÁNA SBÍRKA, KTERÁ VYNESLA 500 KORUN. UMĚLECKÝ ODLITEK BYL TĚŽKÝ 850 KG A DVA METRY VYSOKÝ. SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ SE KONALO V ZÁŘÍ ROKU 1910. BOHUŽEL POLITICKÁ SPRÁVA MĚSTA VYDALA PODOBNĚ JAKO V CELÉ REPUBLICE PŘÍKAZ, ŽE PAMÁTNÍKY CÍSAŘE MUSEJÍ BÝT DO 1. KVĚTNA ROKU 1923 ODSTRANĚNY. PODAŘILO SE ZACHRÁNIT POUZE PODSTAVEC, KTERÝ BYL POZDĚJI POUŽIT PRO UMÍSTĚNÍ PAMĚTNÍ DESKY ZEMĚDĚLSKÉHO BOJOVNÍKA HANSE KUDLICHA. ROKU 1912 ZHOTOVIL STOLAŘ RUDOLF STANZEL „POVĚTRNOSTNÍ DOMEČEK“, KTERÝ BYL UMÍSTĚN NA KŘÍŽOVÉM VRCHU.

DNE 8. BŘEZNA 1925 BYLO ROZHODNUTO O OPRAVĚ KAPLIČEK KŘÍŽOVÉ CESTY A KOSTELA A TO S PŘIHLÉDNUTÍM NA ZVÝŠENOU NÁVŠTĚVNOST PARKU. NA VRCHOLU KŘÍŽOVÉHO VRCHU STÁVAL VYSOKÝ DŘEVĚNÝ KŘÍŽ. V ROCE 1925 BYL JIŽ NATOLIK SEŠLÝ, ŽE SE VÝBOR USNESL POSTAVIT KŘÍŽ NOVÝ. STEJNÉHO DNE BYL VYSVĚCEN I MISIONÁŘSKÝ KŘÍŽ U FARNÍHO KOSTELA A SOUSOŠÍ „HORA OLIVETSKÁ“.

OD II. SVĚTOVÉ VÁLKY, KDY ZANIKL SPOLEK PRO ZKRÁŠLENÍ KŘÍŽOVÉHO VRCHU, PÉČE O PARK I O VŠECHNY STAVBY SE ZAČALA ZANEDBÁVAT. KOMPLEX DO ROKU 1994 CHÁTRAL A BYL DEVASTOVÁN. V ROCE 1989 BYLA ZBOŘENA PŮVODNÍ KAPLE, NA JEJÍMŽ MÍSTĚ VYROSTL TELEVIZNÍ VYSÍLAČ. NOVÁ KAPLE PAK BYLA POSTAVENA NA PŘELOMU 20. A 21. STOLETÍ.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?