KŘÍŽOVÁ CESTA NA KŘÍŽOVÝ VRCH V RUDĚ

KŘÍŽOVÁ CESTA V RUDĚ U RÝMAŘOVA

ŘÍMSKOKATLICKÁ FARNOST RUDA

BAROKNÍ KOSTEL PANNY MARIE SNĚŽNÉ

PŘÍRODNÍ PARK SOVINECKO SKRÝVÁ MNOŽSTVÍ KOUZELNÝCH CÍLŮ, AŤ JIŽ SE JEDNÁ O HRAD SOVINEC, REŠOVSKÉ VODOPÁDY ČI ŘEZBÁŘSKOU PRADĚDOVU GALERII. NÁS VŠAK SAMOZŘEJMĚ NEJVÍCE LÁKÁ A JAKO MAGNET PŘITAHUJE PAMÁTKA CÍRKEVNÍ, KTEROU JE URČITĚ JEDNA Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH A UMĚLECKY NEJHODNOTNĚJŠÍCH KŘÍŽOVÝCH CEST NEJEN NA MORAVĚ, ALE I V ČECHÁCH.

DNEŠNÍ NÁVŠTĚVA CEST KŘÍŽOVÝCH NÁS ZAVÁDÍ DO OBCE RUDA U TVRDKOVA, NEDALEKO VĚTŠÍCH MĚST UNIČOVA NA JIHU A RÝMAŘOVA NA SEVERU.

KŘÍŽOVÁ CESTA PATŘÍ URČITĚ K TĚM NEJKRÁSNĚJŠÍM

VESNICE RUDA DOSTALA SVÉ JMÉNO OD TĚŽBY ŽELEZNÉ RUDY. TEDY, ABYCHOM BYLI PŘESNÍ, PŮVODNĚ SE ZDE TĚŽILY KOVY Z NEJDRAŽŠÍCH - ZLATO A STŘÍBRO, TEPRVE PO JEJICH VYČERPÁNÍ ŽELEZNÁ RUDA. PRVNÍ ZMÍNKY O NÍ MÁME Z POLOVINY 14. STOLETÍ, KDY BYLA MAJETKEM VLIVNÉHO MORAVSKÉHO RODU BLUDOVICŮ. NA KONCI 16. STOLETÍ BYLA TĚŽBA NEUSTÁLE VÝNOSNÁ, RUDA SE TEHDY NAZÝVALA RUDA ŽELEZNÁ A STALA SE MAJETKEM MĚSTA UNIČOVA. TEHDY ZDE ŽILO AŽ 900 OBYVATEL, PŘEVÁŽNĚ NĚMECKÉ NÁRODNOSTI. TĚŽBA RUD ZDE BYLA ZASTAVENA V ROCE 1855.

PLOCHA, NA KTERÉ JSOU UMÍSTĚNY RELIÉFY, MÁ PODOBU SRDCE

KOSTEL PANNY MARIE SNĚŽNÉ V BAROKNÍM SLOHU BYL VYSTAVĚN V LETECH 1756 – 58 A ZÁSLUHU NA JEHO VÝSTAVBĚ MÁ UNIČOVSKÝ KRÁLOVSKÝ RYCHTÁŘ FERDINAND GRÖSCHELSBERGER. TEN JAKO PODĚKOVÁNÍ SVÉ OCHRÁNKYNI PANNĚ MARII SNĚŽNÉ, KTERÁ NAD NÍM DRŽELA OCHRANNOU RUKU PŘI PÁDU JEHO KOČÁRU I S KOŇMI DO HLUBOKÉ LESNÍ ROKLE, INICIOVAL STAVBU SVATOSTÁNKU A STAL SE JEHO DONÁTOREM.

OBRAZ S NÁMĚTEM POVĚSTI O ZALOŽENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

A ABY STVRDIL SVÉ DONÁTORSTVÍ, NECHAL V ROCE 1760, TĚSNĚ PŘED SVOU SMRTÍ, ZAČÍT BUDOVAT PŘEKRÁSNOU BAROKNÍ KŘÍŽOVOU CESTU, VEDOUCÍ OD RUDSKÉHO KOSTELÍKA NA BLÍZKÝ KŘÍŽOVÝ VRCH. NEZNÁMÝ UMĚLEC, SNAD Z NĚKTERÉ OLOMOUCKÉ SOCHAŘSKÉ DÍLNY, ZHOTOVIL JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ V PODOBĚ VELKÉHO SRDCE UMÍSTĚNÉHO NA VYŠŠÍM DŘÍKU. SRDCOVÉ PLOCHY OBSAHUJÍ BOHATÉ, A VÝTVARNĚ DOKONALÉ RELIÉFY PAŠIJOVÝCH SCÉN. CESTA MÁ OBVYKLÝCH ČTRNÁCT ZASTAVENÍ, DVANÁCTÝM ZASTAVENÍM JE SOUSOŠÍ KALVÁRIE.

NÁDHERNÉ RELIÉFY NEZNÁMÉHO UMĚLCE PRAVDĚPODOBNĚ Z OLOMOUCKÉ STAVEBNÍ HUTĚ

VRCHOL KŘÍŽOVÉHO VRCHU S POSLEDNÍMI ČTYŘMI ZASTAVENÍMI

MALEBNOST SAMOTNÉHO KŘÍŽOVÉHO VRCHU NENÍ ZPŮSOBENA JEN PŘÍTOMNOSTÍ OJEDINĚLÉ CÍRKEVNÍ PAMÁTKY, ALE TAKÉ PŘEKRÁSNÝM VÝHLEDEM, AŤ JIŽ NA BLÍZKÉ HŘEBENY NÍZKÉHO A HRUBÉHO JESENÍKU NEBO NAOPAK DO ŠIRÝCH ROVIN ÚRODNÉ HANÉ. VŠEM, KDO JSTE JEŠTĚ V TOMTO KRÁSNÉM KOUTĚ NAŠÍ ZEMĚ NEBYLI, VŘELE NÁVŠTĚVU DOPORUČUJI.

KALVÁRIE NA VRCHOLU KŘÍŽOVÉHO VRCHU

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?