KŘÍŽOVÁ CESTA VE STARÉ VSI U RÝMAŘOVA

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST STARÁ VES U RÝMAŘOVA

OBEC STARÁ VES S MÍSTNÍ ČÁSTÍ ŽĎÁRSKÝ POTOK LEŽÍ ASI PĚT KILOMETRŮ OD RÝMAŘOVA. OBEC NEPATŘÍ K ÚPLNĚ NEJSTARŠÍM OSADÁM RÝMAŘOVSKA. ZALOŽENA BYLA ZŘEJMĚ TEPRVE V ROCE 1561 NA JANOVICKÉM PANSTVÍ TEHDEJŠÍMI MAJITELI EDERY ZE ŠTIAVNICE. JEJÍ NÁZEV POPRVÉ ZMIŇUJE V ROCE 1584 PRODEJNÍ LISTINA CÍSAŘE RUDOLFA II, KDE SE UVÁDÍ „VES, KTERÁŽ SLOWE STARA VES".

TEPRVE V LETECH 1776 AŽ 1777 BYL NA MÍSTĚ STARÉ MANGLOVNY, TÍRNY LNU, KTEROU OBCI VĚNOVAL HRABĚ HARRACH, VYBUDOVÁN SAMOSTATNÝ KOSTEL. KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE BYL VYSTAVĚN NA NÁKLADY VRCHNOSTI A NĚKOLIKA DOBRODINCŮ A OBEC SE PODLE NADAČNÍHO LISTU Z ROKU 1803 ZAVÁZALA KOSTEL UDRŽOVAT A PŘISPÍVAT I NA PLAT FARÁŘE. TEN BYDLEL JAKO EXPOZITNÍ KNĚZ VE STARÉ VSI JIŽ V ROCE 1776, FARA BYLA ZŘÍZENA TEPRVE V ROCE 1843.

V TĚSNÉM SOUSEDSTVÍ KOSTELA LEŽÍ HŘBITOV. NA PRVNÍ POHLED ZAUJME ČETNOSTÍ STARÝCH HROBŮ S NÁHROBKY V PODOBĚ LITINOVÝCH KŘÍŽŮ. A PRÁVĚ TY NEVYUŽÍVANÉ POSLOUŽILY NA VYBUDOVÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY. TA BYLA POŘÍZENA ZÁSLUHOU OBCE STARÁ VES A NA JEJÍ INSTALACI SE PODÍLEL UMĚLECKÝ KOVÁŘ PŘEMYSL MAZEL, KTERÝ JE TAKÉ AUTOREM KOVANÉHO KŘÍŽE S MENŠÍM ZVONEM NA SAMÉM POČÁTKU CESTY. KŘÍŽOVÁ CESTA, VEDOUCÍ OD ZADNÍ OHRADNÍ ZDI HŘBITOVA, STOUPÁ MÍRNÝM SVAHEM KOLEM PASTVIN K OKRAJI LESNÍHO REMÍZKU A TURISTÉ I POUTNÍCI JI MOHOU NAVŠTÍVIT OD ROKU 2015.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?