KŘÍŽOVÁ CESTA VE STARÉ VSI U RÝMAŘOVA

KŘÍŽOVÁ CESTA VE STARÉ VSI U RÝMAŘOVA

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST STARÁ VES U RÝMAŘOVA

KOSTEL POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

OBEC STARÁ VES S MÍSTNÍ ČÁSTÍ ŽĎÁRSKÝ POTOK LEŽÍ ASI PĚT KILOMETRŮ OD RÝMAŘOVA. OBEC NEPATŘÍ K ÚPLNĚ NEJSTARŠÍM OSADÁM RÝMAŘOVSKA. ZALOŽENA BYLA ZŘEJMĚ TEPRVE V ROCE 1561 NA JANOVICKÉM PANSTVÍ TEHDEJŠÍMI MAJITELI EDERY ZE ŠTIAVNICE. JEJÍ NÁZEV POPRVÉ ZMIŇUJE V ROCE 1584 PRODEJNÍ LISTINA CÍSAŘE RUDOLFA II, KDE SE UVÁDÍ „VES, KTERÁŽ SLOWE STARA VES".

VEDLE KOSTELA SE ROZKLÁDÁ HŘBITOV PLNÝ KOVOVÝCH KŘÍŽŮ

 

KŘÍŽ SE ZVONKEM JE DÍLEM UMĚLECKÉHO KOVÁŘE PŘEMYSLA MAZELA

TEPRVE V LETECH 1776 AŽ 1777 BYL NA MÍSTĚ STARÉ MANGLOVNY, TÍRNY LNU, KTEROU OBCI VĚNOVAL HRABĚ HARRACH, VYBUDOVÁN SAMOSTATNÝ KOSTEL. KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE BYL VYSTAVĚN NA NÁKLADY VRCHNOSTI A NĚKOLIKA DOBRODINCŮ A OBEC SE PODLE NADAČNÍHO LISTU Z ROKU 1803 ZAVÁZALA KOSTEL UDRŽOVAT A PŘISPÍVAT I NA PLAT FARÁŘE. TEN BYDLEL JAKO EXPOZITNÍ KNĚZ VE STARÉ VSI JIŽ V ROCE 1776, FARA BYLA ZŘÍZENA TEPRVE V ROCE 1843.

NAHOŘE A DOLE - NEVYUŽITÉ KŘÍŽE ZE HŘBITOVA SE POUŽILY NA KŘÍŽOVOU CESTU

V TĚSNÉM SOUSEDSTVÍ KOSTELA LEŽÍ HŘBITOV. NA PRVNÍ POHLED ZAUJME ČETNOSTÍ STARÝCH HROBŮ S NÁHROBKY V PODOBĚ LITINOVÝCH KŘÍŽŮ. A PRÁVĚ TY NEVYUŽÍVANÉ POSLOUŽILY NA VYBUDOVÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY. TA BYLA POŘÍZENA ZÁSLUHOU OBCE STARÁ VES A NA JEJÍ INSTALACI SE PODÍLEL UMĚLECKÝ KOVÁŘ PŘEMYSL MAZEL, KTERÝ JE TAKÉ AUTOREM KOVANÉHO KŘÍŽE S MENŠÍM ZVONEM NA SAMÉM POČÁTKU CESTY. KŘÍŽOVÁ CESTA, VEDOUCÍ OD ZADNÍ OHRADNÍ ZDI HŘBITOVA, STOUPÁ MÍRNÝM SVAHEM KOLEM PASTVIN K OKRAJI LESNÍHO REMÍZKU A TURISTÉ I POUTNÍCI JI MOHOU NAVŠTÍVIT OD ROKU 2015.

DETAIL POSLEDNÍHO ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?