KŘÍŽOVÁ CESTA V HORNÍ LOMNÉ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST FRÝDEK

PRVNÍ ZMÍNKA O LOMNÉ (OD ROKU 1900 SAMOSTATNÉ DVĚ OBCE DOLNÍ A HORNÍ LOMNÁ) POCHÁZÍ Z ROKU 1596. TEHDY VYDAL TĚŠÍNSKÝ KNÍŽE ADAM VÁCLAV LISTINU, KTEROU SE JABLUNKOVSKÝM MĚŠŤANŮM PŘIZNÁVÁ PRÁVO NA PASTVINY V ÚDOLÍ LOMNÉ. OBECNÍ SPRÁVA BYLA USTANOVENA KOLEM ROKU 1730. NA NEJSTARŠÍ OBECNÍ PEČETI S VYOBRAZENÍM HORALA SEDÍCÍHO NA PAŘEZU POD STROMEM NEBYL ŽÁDNÝ LETOPOČET ANI NÁPIS. NEJVĚTŠÍ ROZKVĚT OBCE NASTAL S VÝVOJEM KARPATSKÉHO PASTÝŘSTVÍ V POLOVINĚ 18. STOLETÍ. NA MÍSTĚ BÝVALÝCH SALAŠÍ A ZIMOVISK VZNIKALA HORSKÁ HOSPODÁŘSTVÍ. PRVNÍMI OSADNÍKY BYLI OBYVATELÉ OKOLNÍCH OBCÍ. NEJVÍCE BYL CHOVÁN HOVĚZÍ DOBYTEK. NOVOU PERSPEKTIVU ROZVOJE PŘINESLO VYBUDOVÁNÍ CESTY Z JABLUNKOVA DO LOMNÉ, OTEVŘELY SE TAK NOVÉ MOŽNOSTI TĚŽBY DŘEVA.

JIŽ V ROCE 1833 POSTAVILI MÍSTNÍ HORALÉ KŘÍŽ, U NĚHOŽ SE SHROMAŽĎOVALI K MODLITBÁM, ZVLÁŠTĚ VE DNECH SVÁTKŮ „NALEZENÍ A POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE“. KDYŽ V ROCE 1836 VYPUKLA V JABLUNKOVĚ EPIDEMIE CHOLERY, KTERÁ SI VYŽÁDALA DESÍTKY MRTVÝCH, VYPRAVILI SE JABLUNKOVANÉ NA POUŤ KE KŘÍŽI, U KTERÉHO PROSILI O POMOC. DEN PO PROCESÍ CHOLERA V JABLUNKOVĚ NARÁZ USTALA. OD TÉ DOBY SE DVAKRÁT CHODILO NA POUŤ K „ZÁZRAČNÉMU“ KŘÍŽI V HORNÍ LOMNÉ. MŠE SVATÁ SE SLOUŽILA NA BLÍZKÉ LOUCE. POUTNÍCI I MÍSTNÍ HORALÉ SI PŘÁLI, ABY U KŘÍŽE BYLA POSTAVENA ALESPOŇ KAPLE. A TAK OD ŠEDESÁTÝCH LET 19. STOLETÍ ZAČALY SBÍRKY NA VYBAVENÍ NEJPRVE KAPLE, POZDĚJI KOSTELA. KROMĚ MÍSTNÍCH A OKOLNÍCH HORALŮ ZNAČNOU FINANČNÍ POMOCÍ PŘISPĚLI CÍRKEVNÍ HODNOSTÁŘI, ZVLÁŠTĚ VRATISLAVŠTÍ BISKUPOVÉ. PLÁNY NA STAVBU KOSTELA BYLY HOTOVÉ V ROCE 1883. PRVNÍ PLÁN KOSTELA BY OD RAKOUSKÉ STAVEBNÍ FIRMY MAX SCHWEDA. NÁHLÁ SMRT VÍDEŇSKÉHO STAVEBNÍHO ARCHITEKTA VŠAK VEDLA K POZASTAVENÍ STAVBY. NOVÉ PROJEKTY PŘIPRAVIL ARCIKNÍŽECÍ STAVITEL ALBIN PROKOP. NAD STAVEBNÍMI PRACEMI DOZOROVAL HLAVNÍ STAVITEL ALBERT DOSTÁL. DNE 6. KVĚTNA 1894 GENERÁLNÍ VIKÁŘ KAREL FINDINSKÝ POLOŽIL ZÁKLADNÍ KÁMEN K VÝSTAVBĚ KOSTELA. BĚHEM DVOU LET BYL KOSTEL HOTOV A DNE 12. ČERVNA 1896 KONSEKROVÁN KARDINÁLEM DR. JIŘÍM KOPPEM. KOSTEL BYL POSTAVEN V NEOGOTICKÉM STYLU, TYPICKÉM PRO ARCHITEKTURU KONCE 19. STOLETÍ.

PŘEVZATO Z WEBOVÝCH STRÁNEK HORNÍ LOMNÉ

KŘÍŽOVÁ CESTA V HORNÍ LOMNÉ BYLA POSTAVENA JAKO DÍKŮVZDÁNÍ ZA 160 LET PAMĚTI PŘÍCHOZÍCH POUTNÍKŮ A 100 LET OD POSVĚCENÍ KOSTELA SVATÉHO KŘÍŽE. VZNIKLA ZE SBÍREK A DÍKY VELKÉ POMOCI SLEZSKÉHO LIDU DOBRÉ VŮLE. K VYBUDOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ BYL POUŽIT KÁMEN Z KAMENOLOMU V OBCI ŘEKA NA FRÝDECKO-MÍSTECKU. BRONZOVÉ ODLITKY PAŠIJOVÝCH SCÉN A NÁPISY BYLY ZHOTOVENY V SAMOTNÉM ŘÍMĚ. BUDOVÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY BYLO ZAHÁJENO V KVĚTNU ROKU 1993 DLE PROJEKTU BOSÍCH KARMELITÁNŮ. UKONČENA BYLA O DVA ROKY POZDĚJI, V SRPNU 1995.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?