KŘÍŽOVÁ CESTA V HORNÍ LOMNÉ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST FRÝDEK

V ROCE 1933 BYL V HORNÍ LOMNÉ POSTAVEN ZÁZRAČNÝ KŘÍŽ. PŘI VELKÉ EPIDEMII CHOLERY V R. 1836 V JABLUNKOVĚ SE LIDÉ KE KŘÍŽI VYDALI NA POUŤ A DRUHÝ DEN NEMOC USTALA, OD TÉ DOBY JE POUTNÍM KOSTELEM. ZÁKLADNÍ KÁMEN KE STAVBĚ KAMENNÉHO KOSTELA POLOŽIL GENERÁLNÍ VIKÁŘ V ROCE 1894. KOSTEL V NEOGOTICKÉM STYLU BYL DOKONČEN ROKU 1896 A V TOMTO ROCE TAKÉ VYSVĚCEN. NA HLAVNÍM OLTÁŘI JE UKŘIŽOVANÝ KRISTUS SE SOCHOU PANNY MARIE A SV. JANEM. SOŠKA PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA JE OBLEČENA DO ŠATŮ Z 19. STOLETÍ. POUTI SE KONAJÍ VE SVÁTEK NALEZENÍ A POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE, A TO V KVĚTNU A V ZÁŘÍ. MŠE SE KONAJÍ JAK V ČESKÉM, TAK I V POLSKÉM JAZYCE. KOSTEL STOJÍ NA KOPCI NAD OBCÍ A TVOŘÍ JEJÍ DOMINANTU. KE KOSTELU PATŘÍ HŘBITOV S KAPLÍ, KTERÉ SE NACHÁZÍ NA PROTĚJŠÍM KOPCI.

KŘÍŽOVÁ CESTA V HORNÍ LOMNÉ BYLA POSTAVENA JAKO DÍKŮVZDÁNÍ ZA 160 LET PAMĚTI PŘÍCHOZÍCH POUTNÍKŮ A 100 LET OD POSVĚCENÍ KOSTELA SVATÉHO KŘÍŽE. VZNIKLA ZE SBÍREK A DÍKY VELKÉ POMOCI SLEZSKÉHO LIDU DOBRÉ VŮLE. K VYBUDOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ BYL POUŽIT KÁMEN Z KAMENOLOMU V OBCI ŘEKA NA FRÝDECKO-MÍSTECKU. BRONZOVÉ ODLITKY PAŠIJOVÝCH SCÉN A NÁPISY BYLY ZHOTOVENY V SAMOTNÉM ŘÍMĚ. BUDOVÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY BYLO ZAHÁJENO V KVĚTNU ROKU 1993 DLE PROJEKTU BOSÍCH KARMELITÁNŮ. UKONČENA BYLA O DVA ROKY POZDĚJI, V SRPNU 1995.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?